Britų sociologų manymu, kompetentingas ir savo darbą išmanantis bei atsidavęs jam mokytojas  – ko gero pagrindinis požymis, kuriuo mes norėtume apibrėžti mokyklos sąvoką. Tačiau vieniems geras mokytojas gali būti ir geros širdies pagyvenusi moteris ir judrus, ką tiktai studijas universitete baigęs absolventas. Vis dėlto svarbiausia, kad bet kuris mokytojas būtų ne tik savo vietoje, kompetentingas, psichiškai adekvatus, bet ir sugebėtų tinkamai bei profesionaliai perduoti žinias moksleiviams.

Britų sociologai atliko išsamų tyrimą tarp moksleivių ir išskyrė 12  gero mokytojo požymių. Tai reiškia, kaip moksleivių akimis atrodo geras mokytojas.

 

 1. Geras mokytojas dažnai užduoda įdomius klausimus ir moka įdėmiai klausytis atsakymų

Anot moksleivių, geras mokytojas neužduoda mokiniams kvailų klausimų, kuriems nereikia atsakymų. Pavyzdžiui: „Robinai, ko ten ieškai po suolu? Ar reikia ištraukti tave iš ten, ar ką?“.  Geras mokytojas niekada neužduoda sudėtingų ar formalių klausimų, nuo kurių kraujas stingsta gyslose. Pavyzdžiui: „Įrodyk Riemann‘o hipotezę“.

Geras mokytojas užduoda klausimus, kurie visuomet sukelia didesnį ar mažesnį susidomėjimą. Bent  jau kai kuriems moksleiviams.  Tai gali būti  ir tokie klausimai, kurie ne tik praplečia moksleivio akiratį, bet ir pateikia tolesnio sėkmingo mokymosi viziją.

 1. Visi geros mokytojo klasės moksleiviai pirmiausiai yra asmenybės

Geras mokytojas niekada nežemina mokinių, nebaudžia jų fizinėmis bausmėmis, nepriekabiauja, nesityčioja, nerėkia, nesikeikia, neužsiundo vieną klasės pusę ant kitos. Be to, geras mokytojas sugeba sudominti net ir tuos moksleivius, kuriems dėl tam tikrų priežasčių nepatinka jo dėstomas dalykas. Ir žino, kaip gražiuoju susitarti su tais mokiniais, kurie bando rodyti savo galias klasėje arba iš jo juoktis. Net jei mokinys yra linkęs neklausyti, priešgyniauti, ginčytis su pedagogu, geras mokytojas pirmiausiai savo pavyzdžiu parodo, kaip reikia elgtis teisingai.

 1. Geras mokytojas nesišvaisto emocijomis

Mes žinome, kad vieni mokytojai turi geležinius nervus ir ledinį žvilgsnį, o kiti dėl menkniekio rėkauja ant moksleivių. Tačiau geras mokytojas ne tik visada sėdi savo rogėse, bet ir jo reakcija bei emocijos būna teigiamos. Tokio mokytojo klasėje moksleiviai jaučiasi kaip namie. Be to raminanti atmosfera padeda geriau įsisavinti medžiagą. O kai geras mokytojas aiškina naują temą, klasėje tvyro mirtina tyla.

Tokio mokytojo charakteris – kaip lakmuso popierėlis: net tik viską sugeriantis, bet ir stimuliuojantis mokinių suinteresuotumą mokytis. Be to, geras mokytojas visada elgiasi natūraliai, visada būna savimi, todėl nesistengia atrodyti geresnis ir net nemėgina perauklėti moksleivius.

 1. Geras mokytojas yra taurus ir kilnus žmogus

Nepaisant to, kad šiuolaikinėse mokyklose  ir sunku tokiam išlikti. Tačiau kaip rodo praktika – visai įmanoma!

 1. Geras mokytojas turi ir savo gyvenimą

Žinoma, yra tarp mokytojų ir tokių, kurie gyvena tik mokykla. Bet pažvelkime į šį klausimą iš kitos pusės:  dažniausiai tokie mokytojai organizuoja sau įvairiapusišką ir pilnavertį gyvenimą… mokykloje. Pavyzdžiui, vadovauja kuriama nors būreliui, atitinkančiam jo pomėgius ar tampa mokyklos teatro vadovu, traukia su mokiniais į turistinius žygius. Tai reiškia, kad jiems mokykla – ne tik mokykla. Tai ir savotiškas to paties teiginio variantas: „turėti kitokį gyvenimą, išskyrus dėstomą dalyką ir klasę“.

 1. Geras mokytojas nestokoja humoro jausmo

Žinoma, tai nereiškia, kad geras mokytojas turi pasakoti vaikams per pamokas anekdotus ar nuolat pokštauti. Tai reiškia, kad humoro jausmas plačiąja prasme yra gebėjimas kontroliuoti situaciją arba lanksčiai prisitaikyti prie jos, išsamiai aptarti ir prieiti prie atitinkamų išvadų.

Žinome, kad šokant reikia atlikti daug visokių judesių, norint prisitaikyti prie partnerio. Gero mokytojo darbas klasėje taip pat savotiškas šokis, tik jis „šoka“ su  dešimčia ar daugiau partnerių vienu metu.

 1. Geras mokytojas yra suaugęs žmogus, bet elgiasi su moksleiviais kaip lygus su lygiu

Kaip norite, taip ir vadinkite: suaugęs ar jau subrendęs žmogus.  Nepaisant to, geras mokytojas visada elgiasi su savo mokiniais kaip lygus su lygiu. Tai atsispindi ir jo gebėjimas ne tik pačiam prisiimti atsakomybę už  esamą situaciją klasėje, bet tuo pačiu  parodyti, kad už tai yra atsakingi ir moksleiviai. Todėl nėra jokių neformalių klasių lyderių, yra tik vienas lyderis – geras mokytojas.

 1. Geras mokytojas sugeba perteikti žinias

Tai reiškia, kad geras mokytojas pirmiausiai išmano ir mėgsta savo dėstomą dalyką. Todėl jis laikosi nuostatos: bet kurį dėstomą dalyką pirmiausiai reikia pamilti, o tik po to išmokti.

Ko gero šis punktas yra svarbiausias, nes būtent nuo to priklauso, ar mokytojas yra geras:  sudomina ir padeda pamėgti  dėstomus dalykus.  Žinoma, ne visus. Nors kartais gali nutikti ir taip,  kad visa klasė panorės įstoti į mediciną ar teisę. Kaip bebūtų gaila, bet vis dar jaučiasi didelis skirtumas tarp vieno mokytojo entuziastingai dėstomo dalyko ir kitų – nuobodžių pamokų. Bet kuriuo atveju, net ir tie, kurie nemėgsta biologijos, bei jei biologas yra geras mokytojas, jo klausosi su malonumu.

 1. Geram mokytojui – ne kliūtis nei mažas atlyginimas, nei ataskaitų krūvos

Mokykla yra vieta, kur kartais vyksta nesuprantami ir sveiku protu nepaaiškinami dalykai. Mokymosi rezultatai žemi, mokytojai iki viršugalvių paskendę popierių ataskaitose, darbo užmokestis mažas –  visa tai atrodo nesuderinama su jų noru tobulėti. Tačiau geras mokytojas  sugeba manevruoti tarp visų šių spąstų, siekdamas savo kilnių tikslų. Jis nenusimena ir nemano, kad  nieko negali padaryti. Prireikus, pasitelkia ir diplomatiją,  vadybininko sugebėjimus. Jis žino iš patirties: kad net ir aptriušusioje, ilgai remonto nemačiusioje mokykloje daug metų mokęsis moksleivis, gali baigti ją geriausiais pažymiais.

 1. Geras mokytojas – neperdega kaip lemputė

Jei mokytojas yra atsidavęs savo profesijai, jis niekada neperdegs kaip lemputė. Žinoma, atsitinka, kad  ir geras mokytojas atsiduria kuriame nors perdegimo etape: ima jausti nuovargį, apatiją, tuštumą. Bet visada suranda būdą, kaip pasikrauti energija ir neleisti sau nusiristi iki negrįžtamo etapo, kai visi moksleiviai jam  atrodo vien balvonai ir bukagalviai.

 1. Geras mokytojas nėra kvailys

Nes kiti galvoja – jei mokytojas geras, vadinasi, jis kvailys, kadangi leidžia užsisėsti ant sprando mokiniams. Bet geras mokytojas nebūtinai turi būti ir intelektualus. Jis gali būti intelektualiai net prastesnis už savo mokinius. Daug svarbiau, kad mokiniai gerbtų ir vertintų tokį mokytoją. Yra daug gerų ir kuklių mokytojų, kurie nepuola skinti žvaigždžių iš dangaus, bet tas žvaigždes mokiniai graibstyte išgraibstytų.

 1. Geras mokytojas nesivadovauja vien mokykloms skirtomis nuostatomis

Geras mokytojas negalvoja, kad visas paauglio gyvenimas turėtų būti skirtas tik mokslams. Geras mokytojas ramiai žiūri į įvairiausius formalumus, kurių netrūksta mokyklose. Jis supranta, kad yra daug priežasčių, kai moksleivis nenori mokytis. Taip pat pripažįsta, kad ne visi mokiniai turi beprotiškai mėgti eiti  į mokyklą, gerai išmokti tik jo dėstoma dalyką ir mylėti jį patį

Geras mokytojas atskiria kenkėjišką netvarką nuo darbo betvarkės, trukdantį triukšmą nuo darbo atokvėpio.

 

parengta pagal psychologytoday.com

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą