rugpjūčio 8, 2020

VšĮ „Sniego pilys“ – nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinės veiklos tikslai ir sritys yra švietimas, moksleivių lytinio ugdymo organizavimas, sveikos gyvensenos propagavimas, edukacinių, socialinių funkcijų teikimas (mokymai ir konsultacijos) ir panašiai. Taip pat švietėjiškų knygų leidyba lytinio ugdymo ir auklėjimo klausimais vaikams ir paaugliams bei saviugdos, savęs tobulinimo ir kitomis temomis.

Skiriame tris pagrindinius mūsų artimiausios veiklos uždavinius.

Dar šiais metais planuojame išleisti knygą „Negimusių vaikų raudos ir apie tuos, kurie išgyveno po aborto“, kurioje bus publikuojamos tikros istorijos, papasakotos skirtingo socialinio statuso, išsilavinimo ir pragyvenimo lygio moterų. Tarp jų ir kelios žinomos Lietuvoje moterys. Taip pat į knygą įtraukti ir užsienio šalių moterų pasakojimai abortų temomis, kuriomis jos dalijasi interneto forumuose ar publikuojamuose straipsniuose įvairiuose portaluose.

Knyga pirmiausiai skiriama merginoms ir moterims, kurios nebus nei gąsdinamos, nei pamokslaujama ar skaitomi moralai joms. Tuo pačiu ir priminimas, kad drausdami abortus – nieko gero nepasieksime. Knygoje bus publikuojamos širdį veriančios istorijos, kurios ne tik graudintų, bet ir priverstų susimąstyti, pergalvoti savo poelgį, iškilus dilemai. Juk didžiulis ir neįkainojamas laimėjimas – ir viena išgelbėta gyvybė.

Knyga bus pristatoma mokyklose apklausų-diskusijų forma. Svarbiausias tikslas – kuo daugiau moksleivių įtraukti į diskusijas ir suteikti kiekvienam iš jų galimybę išsakyti savo nuomonę abortų klausimais.

x x x

Vaikų seksualinės prievartos Šiaurės šalyse – Danijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Suomijoje bei Švedijoje, ataskaitoje nurodoma, kad 2017 metais seksualinę prievartą patyrė nuo 3 iki 23 proc. berniukų ir nuo 11 iki 36 proc. mergaičių.

Tuo tarpu Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos VRM viešai publikuojamame statistinių duomenų sąraše vos keli skaičiai apie vaikus, nukentėjusius nuo seksualinių nusikaltimų: 2017 metais iš viso „tik“ 86 arba 2,4 proc. vaikų patyrė seksualinę prievartą.

Europos Komisijos portale publikuojamas straipsnis „Child sexual abuse“, kur pateikiami tyrimo duomenys: 10-20 proc. vaikų, gyvenančių Europoje jau vaikystėje patiria seksualinę prievartą. Šis reiškinys ne tik kad nemažėja, bet atitinkamos seksualinės prievartos formos, pavyzdžiui, kaip vaikų pornografija, tampa vis grėsmingesnė. Kovoti su šiuo nusikaltimu – nėra lengva. Priežastis labai paprasta: vaikai yra pažeidžiami, dažnai gėda ir bijo pranešti apie visus įvykusius incidentus internetinėje erdvėje. Vaikai, kurie vaizduojami pornografinėse nuotraukose, vis jaunesni, o vaizdai – baisesni.

Todėl mūsų vienas svarbiausių veiklos uždavinių – rubrikoje „Seksualinė prievarta“ publikuoti straipsnius, kur moksleiviai (vaikai ir paaugliai) bei jų tėvai, mokytojai, socialiniai darbuotojai ir kiti galėtų susipažinti, kaip apsaugoti vaikus nuo pedofilų, nuo seksualinio išnaudojimo socialiniuose tinkluose, kaip atpažinti, kad vaiką lytiškai išnaudoja tėvas ar patėvis, kaip vaikui elgtis, susidūrus su nebyliu seksualiniu priekabiavimu viešajame transporte, kokios pasekmės laukia vaikų, patyrusių seksualinę prievartą vaikystėje ir taip toliau. Tuo pačiu raginsime, kad ne tik seksualinės prievartos aukos, susidūrusios su tvirkinimu, lytiniu išnaudojimu, praneštų, bet ir suaugusieji atkreiptų dėmesį ir neliktų abejingi, pastebėję šį reiškinį ir informuotų atitinkamas tarnybas. Be to, lankysime šalies mokyklas, vaikų globos namuose augančius vaikus ir vaikus su negalia, kur apklausų- diskusijų forma supažindinsime juos su seksualinės prievartos ir lytinio išnaudojimo reiškiniu bei įteiksime atmintines šiais klausimais.

Ekspertai pritaria, kad vaikų seksualinės prievartos paplitimą sunku nustatyti, nes apie tai dažnai nutylima. Todėl, tikėtina, kad vaikų seksualinės prievartos ir lytinio išnaudojimo atvejų yra gerokai daugiau, nei apie tai pranešama atitinkamoms tarnyboms. Be to, ekspertų tvirtinimu, dažniau seksualinę prievartą patiria vaikai ir vaikai su negalia, augantys vadinamosiose uždaro tipo įstaigose – vaikų globos namuose.

JAV Vaikų tyrimų centro nusikaltimų prieš vaikus duomenimis, 1 iš 5 mergaičių ir 1 iš 20 berniukų tampa seksualinės prievartos aukomis. Labiausiai seksualiai pažeidžiami yra 7-13 metų vaikai.

Tarp 14 metų paauglių seksualinę prievartą patiria 20-30 proc. mergaičių ir 10 proc. berniukų. 75 proc. atvejais vaikams pažįstami prievartautojai. Ir tik 25 proc. prievartautojų – vaikai visiškai nepažįsta, 45 proc. atvejų prievartautojai yra giminaičiai, 30 proc. – pažįstamas (pavyzdžiui, brolio draugas, motinos ar močiutės sugyventinis). Tarp giminaičių dažniau savo vaikus lytiškai išnaudoja tėvas, patėvis, globėjas, rečiau – brolis ar dėdė.

 

x x x

 

Dar viena ne mažiau svarbi moksleivių švietimo tema rubrikoje: „Žalingi įpročiai ir sveikata“, kur spausdinsime įvairiausius straipsnius, tarp jų – ir prevencinio pobūdžio, susijusius su alkoholio, tabako gaminių ir narkotikų vartojimu bei sveiku gyvenimo būdu. Tuo pačiu nuolat skatinsime moksleivius, jų tėvus ir kitus prisijungti bei puoselėti ne tik sveikos gyvensenos klausimus, bet ir spręsti psichikos sveikatos gerinimo problemas. Mūsų tikslas – nuosekliai keisti ne tik moksleivių, bet ir visuomenės požiūrį, susijusį su sveikos gyvensenos ir sveikatos gerinimu. Tuo pačiu ugdyti moksleivių neigiamą požiūrį į šiuos reiškinius ir supratimą, kad kiekvienas iš mūsų turime jausti pareigą ir būti atsakingi už savo artimųjų ir kitų žmonių sveiką gyvenseną bei sveikatą. O tai ne tik vaikų ir paauglių, bet ir suaugusių bei kiekvieno mūsų pareiga ir atsakomybė.

Esame įsitikinę, kad nepakanka trumpinamų alkoholio pardavimo valandų bei neparduoti alkoholį jaunesniems kaip 20 metų, keliamų akcizo bei alkoholio kainų, alkoholio reklamos draudimų, o būtinas moksleivių švietimas šiuo klausimu. Tikėtina, tai gali būti gerokai veiksmingesnis ir sėkmingesnis būdas, užkertant kelią ir mažinant alkoholizmo apimtis šalyje. Todėl lankysimės šalies mokyklose, kur jau pradinių klasių moksleivius apklausų-diskusijų forma supažindinsime su alkoholio, rūkalų ir narkotikų daroma žala. Taip pat rengsime moksleiviams žaidimus-viktorinas apie žalingus įpročius ir sveiką gyvenimo būdą. Išdalinsime jiems atmintines.  Ypač didelį dėmesį skirsime regionų ir kaimiškų vietovių mokyklose besimokantiems moksleiviams, kur, ekspertų tvirtinimu, itin opios ir paplitusios alkoholizmo, rūkymo ir narkomanijos problemos, lyginant su didmiesčiais.

Steigėja ir vadovė

Sniegė Pilypienė