birželio 25, 2024

VšĮ „Sniego pilys“ – nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinės veiklos tikslai ir sritys yra švietimas, moksleivių lytinio ugdymo organizavimas, sveikos gyvensenos propagavimas, edukacinių, socialinių funkcijų teikimas (mokymai ir konsultacijos) ir panašiai. Taip pat švietėjiškų knygų leidyba lytinio ugdymo ir auklėjimo klausimais vaikams ir paaugliams bei saviugdos, savęs tobulinimo ir kitomis temomis.
Skiriame pagrindinius mūsų artimiausios veiklos uždavinius.
2018 metų pabaigoje VšĮ „Sniego pilys“ įkurtas portalas sniegopilys.lt, skirtas moksleiviams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems lytinio ugdymo, auklėjimo, švietimo bei sveikos gyvensenos klausimais. Jame didžiausias dėmesys skiriamas opiausioms ir skaudžiausioms temoms – abortų klausimams, vaikų ir paauglių seksualinei prievartai, lytiniam išnaudojimui, taip pat vaikų ir paauglių rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos problemoms bei sveikos gyvensenos propagavimui.
Straipsniai šiomis temomis publikuojami rubrikoje „Žalingi įpročiai ir sveikata“.
Taip pat nemažas dėmesys skiriamas ir donorystės, žmonių su negalia, patyčių temoms.
Vienas svarbiausių klausimų – moksleivių lytinis švietimas saugių lytinių santykių, kontracepcijos priemonių naudojimo ir ligų, perduodamų lytiniu keliu.

x x x

Vaikų seksualinės prievartos Šiaurės šalyse – Danijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Suomijoje bei Švedijoje, ataskaitoje nurodoma, kad 2019 metais seksualinę prievartą patyrė nuo 3 iki 23 proc. berniukų ir nuo 11 iki 36 proc. mergaičių.
JAV Vaikų tyrimų centro nusikaltimų prieš vaikus duomenimis, 1 iš 5 mergaičių ir 1 iš 20 berniukų tampa seksualinės prievartos aukomis. Labiausiai seksualiai pažeidžiami yra 7-13 metų vaikai.
Tarp 14 metų paauglių seksualinę prievartą patiria 20-30 proc. mergaičių ir 10 proc. berniukų. 75 proc. atvejais vaikams pažįstami prievartautojai. Ir tik 25 proc. prievartautojų – vaikai visiškai nepažįsta, 45 proc. atvejų prievartautojai yra giminaičiai, 30 proc. – pažįstamas (pavyzdžiui, brolio draugas, motinos ar močiutės sugyventinis). Tarp giminaičių dažniau savo vaikus lytiškai išnaudoja tėvas, patėvis, globėjas, rečiau – brolis ar dėdė.
Tuo tarpu Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2019 metais iš viso nukentėjo 93 vaikai seksualinio smurto. 31 jų nukentėjo nuo nepilnamečių (pavyzdžiui, vyresnių draugų), o 16 buvo vaikui artimi asmenys -tėvai, seneliai, broliai ir panašiai. 39 vaikai galbūt nukentėjo nuo jiems pažįstamų pilnamečių naudotos seksualinės prievartos.
Europos Komisijos portale publikuojamas straipsnis „Child sexual abuse“, kur pateikiami tyrimo duomenys: 10-20 proc. vaikų, gyvenančių Europoje jau vaikystėje patiria seksualinę prievartą. Šis reiškinys ne tik kad nemažėja, bet atitinkamos seksualinės prievartos formos, pavyzdžiui, kaip vaikų pornografija, tampa vis grėsmingesnė. Kovoti su šiuo nusikaltimu – nėra lengva. Priežastis labai paprasta: vaikai yra pažeidžiami, dažnai gėda ir bijo pranešti apie visus įvykusius incidentus internetinėje erdvėje. Vaikai, kurie vaizduojami pornografinėse nuotraukose, vis jaunesni, o vaizdai – baisesni.
Todėl mūsų vienas svarbiausių veiklos uždavinių – rubrikoje „Seksualinė prievarta“ publikuoti straipsnius, kur moksleiviai (vaikai ir paaugliai) bei jų tėvai, mokytojai, socialiniai darbuotojai ir kiti gali susipažinti, kaip apsaugoti vaikus nuo pedofilų, nuo seksualinio išnaudojimo socialiniuose tinkluose, kaip atpažinti, kad vaiką lytiškai išnaudoja tėvas ar patėvis, kaip vaikui elgtis, susidūrus su nebyliu seksualiniu priekabiavimu viešajame transporte, kokios pasekmės laukia vaikų, patyrusių seksualinę prievartą vaikystėje ir taip toliau. Tuo pačiu raginame ne tik seksualinės prievartos aukas, susidūrusias su lytiniu išnaudojimu, pranešti atitinkamoms tarnyboms, bet ir suaugusieji atkreiptų dėmesį bei neliktų abejingi, pastebėję šį reiškinį ir informuotų atitinkamas instancijas. Be to, lankomės šalies mokyklose, vaikų globos namuose augančius vaikus ir vaikus su negalia, kur supažindiname juos su seksualinės prievartos ir lytinio išnaudojimo reiškiniu.
Ekspertai pritaria, kad vaikų seksualinės prievartos paplitimą sunku nustatyti, nes apie tai dažnai nutylima. Todėl, tikėtina, kad vaikų seksualinės prievartos ir lytinio išnaudojimo atvejų yra gerokai daugiau, nei apie tai pranešama atitinkamoms tarnyboms. Be to, ekspertų tvirtinimu, dažniau seksualinę prievartą patiria vaikai ir vaikai su negalia, augantys vadinamosiose uždaro tipo įstaigose.

x x x

Dar viena ne mažiau svarbi moksleivių švietimo tema rubrikoje: „Žalingi įpročiai ir sveikata“, kur publikuojame įvairiausius straipsnius, tarp jų – ir prevencinio pobūdžio, susijusius su alkoholio, tabako gaminių ir narkotikų vartojimu bei sveiku gyvenimo būdu. Tuo pačiu nuolat skatiname moksleivius, jų tėvus ir kitus prisijungti bei puoselėti ne tik sveikos gyvensenos klausimus, bet ir spręsti psichikos sveikatos gerinimo problemas. Mūsų tikslas – nuosekliai keisti ne tik moksleivių, bet ir visuomenės požiūrį, susijusį su sveikos gyvensenos ir sveikatos gerinimu. Tuo pačiu ugdyti moksleivių neigiamą požiūrį į šiuos reiškinius ir supratimą, kad kiekvienas iš mūsų turime jausti pareigą ir būti atsakingi už savo artimųjų ir kitų žmonių sveiką gyvenseną bei sveikatą. O tai ne tik vaikų ir paauglių, bet ir suaugusių bei kiekvieno mūsų pareiga ir atsakomybė.
Esame įsitikinę, kad nepakanka trumpinamų alkoholio pardavimo valandų bei neparduoti alkoholį jaunesniems kaip 20 metų, keliamų akcizo bei alkoholio kainų, alkoholio reklamos draudimų, o būtinas moksleivių švietimas šiuo klausimu. Tikėtina, tai gali būti gerokai veiksmingesnis ir sėkmingesnis būdas, užkertant kelią ir mažinant alkoholizmo apimtis šalyje. Todėl lankomės šalies mokyklose, kur jau pradinių klasių moksleivius apklausų-diskusijų forma supažindiname su alkoholio, rūkalų ir narkotikų daroma žala. Taip pat rengiame moksleiviams žaidimus-viktorinas apie žalingus įpročius ir sveiką gyvenimo būdą. Ypač didelį dėmesį skiriame regionų ir kaimiškų vietovių mokyklose besimokantiems moksleiviams, kur, ekspertų tvirtinimu, itin opios ir paplitusios alkoholizmo, rūkymo ir narkomanijos problemos, lyginant su didmiesčiais.

x x x

Be to, skatiname vaikus ir paauglius atlikti gerus darbus. Taip pat kviesime juos aktyviai dalyvauti mūsų portale rengiamuose rašinių, piešimo, rankdarbių, fotografijų ir kituose konkursuose lytinio ugdymo, švietimo bei sveikos gyvensenos temomis, kur moksleiviai (vaikai ir paaugliai) ne tik turės galimybę atskleisti ir parodyti savo talentus bei gebėjimus, kūrybiškumą, bet ir skatins labiau domėtis, pažinti, tobulėti. Mūsų tikslas – į kasdienę moksleivių veiklą integruoti jų meninį ugdymą, pripažinti kiekvieno vaiko ir paauglio individualumą, poreikių įvairovę, skirtingus gebėjimus ir potyrius. Tuo pačiu sieksime ne tik įtraukti daugiau moksleivių, bet ir puoselėti jų reiškiamas idėjas bei iniciatyvas.

Steigėja ir vadovė

Sniegė Pilypienė