Аristokratas Robertas Montagu savo knygoje „A Humour of Love“ („Meilės humoras“) rašo ne tik  kaip jis sulaikė berniuką, pasiruošusį šokti per langą ir nusižudyti, išprievartautas vyresnių berniukų Itono elitiniame koledže, bet ir kaip jį patį tvirkino ir seksualiai išnaudojo tėvas,  kilmingos šeimos  ir aristokratų dinastijos palikuonis, grafas, žinomas britų politikas ir parlamento narys Victoras Montagu.

Seksualinio pobūdžio užpuolimai Itono elitiniame koledže buvo „kultūros dalis“

„1962-1966 metais aš mokiausi elitiniame Itono koledže ir mažiausiai  17 ar 18 berniukų, kuriems tada buvo 13-14 metų, patyrė seksualinę prievartą, – sakė Robertas Montagu. Anot jo,  šis reiškinys buvo paplitęs  ne tik Itono prestižiniame koledže, bet ir kitose valstybinėse mokyklose. „Kuo berniukas mažesnis ir švelnesnių bruožų, jautresnis, panašus į mergaitę, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus seksualiai išnaudojamas vyresnių berniukų“, – teigė Robertas Montagu. Jo tvirtinimu,  mažuosius mokinukus, kuriais buvo pasinaudojama kaip „laisvo elgesio mergšėmis“, dažnai prievartaudavo pačiais baisiausiais ir labiausiai žeminančiais būdais. Kurį nors išrengdavo ir apstoję dviese ar trise jį pasikeisdami glamonėdavo, čiupinėdavo jo lyties organus, o paskui prievartaudavo iškreiptomis sekso formomis: per išangę, oraliniu būdu.  Anot Montagu, vienas tokių berniukų, kurį ne kartą išprievartavo pora vyresnių berniukų, nebeištvėrė ir norėjo nusižudyti iššokęs per mokyklos langą.  „ Aš palaikiau su juo ryšį per raciją visą naktį, nes bijojau, kad iššoks per langą. Bet šiaip ne taip pavyko man jį įtikint ir atkalbėti to nedaryti“, – sakė Robertas Montagu.  Jo tvirtinimu, nemažai berniukų buvo užpuldinėjami vyresnių berniukų, prievartaujami ir seksualiai išnaudojami. Negana to, vyresniems berniukams jaunesnieji būdavo tarnai ir turėdavo ne tik paklusti ir pildyti visus jų norus, bet ir buvo žeminami bei niekinami vyresniųjų chuliganų gaujos. „Toks elgesys ir seksualinio pobūdžio užpuolimai Itono elitiniame koledže buvo „kultūros dalis“ , todėl jo savininkai metų metais žiūrėdavo į tai pro pirštus“, – tvirtino 65 metų rašytojas.

Roberto Montegu įsitikinimu, valstybinės mokyklos iki šiol yra seksualinės prievartos židinys.   Britų žurnalistai du kartus kreipėsi į Itono koledžo vadovybę ir prašė pakomentuoti šią situaciją, bet nesulaukė jokio atsakymo.

Savo knygoje „A Humour of Love“  Robertas Montagu taip pat aprašė baisiausias seksualinės prievartos scenas, kurias  patyrė iš savo tėvo. Viktoras Montagu  – vienas iš Montagu aristokratų dinastijos palikuonių, Sardinijos grafas, buvo žinomas politikas, konservatorių partijos narys ir britų parlamentaras.

„Мano tėvas grafas  ne tik žiauriai elgėsi su manimi, bet ir tvirkino bei prievartavo mane beveik kasdien, kai man buvo 7 metai ir kol suėjo 11 metų“, – tvirtino Robertas. Savo interviu rašytojas neslėpė, kad parašęs knygą – paviešinęs savo šeimos tragediją, jis rizikuoja užsitraukti savo vyresnio brolio ir seserų rūstybę. Mat brolis ir seserys net nenujautė, kad ši viena tamsiausių jų šeimos dėmių išplauks į viešumą. 65 metų rašytojas sakė žinantis ir dešimtis  kitų pedofilijos aukų, kurios nukentėjo nuo jo tėvo. Bet galvoja, kad jų gali būti ir dar daugiau.

Daugybę metų galvojo, kol išdrįso atskleisti savo kilmingos ir „garbingos“ šeimos istoriją  

Kai Robertas pirmą kartą nusprendė paviešinti savo šeimos istorija, jis galvojo pristatyti tai kaip išgalvotą istoriją, pasirašęs slapyvardžiu. Nes nepaprastai jam buvo skausminga ši patirtis, juo labiau iš artimo žmogaus – savo tėvo. „Aš parašiau pirmąjį juodraštį, kai man buvo 16 metų. Po to parašiau dar bent dešimt įvairiausių versijų. Mat galvojau, kad tai bus romanas, su išgalvotais vardais ir vietovių pavadinimais, bet paskui nusprendžiau nieko neslėpti. Todėl tiksliai žinojau, kad tai bus memuarai“, – sakė rašytojas. Jis neslėpė, kad tai pareikalavo iš jo ne tik daug pastangų, kol išdrįso atskleisti savo kilmingos ir „garbingos“ šeimos istoriją. „ Galų gale juk aš kaip psichoterapeutas,  klausinėju savo pacientų, kas su jais atsitiko, todėl negaliu ir neturiu teisės dangstyti ir savo šeimos istorijos. Tai būtų buvę nesąžininga“, – sakė Robertas.  Priėmęs tokį sprendimą, Robertas suprato, kad rizikuoja ne tik savo pavarde, bet ir savo santykiais su seserimis ir 11-ju grafu, broliu Johnu, kurie net nenujautė, kad Robertas atskleis knygoje pedofilo tėvo juodus darbelius. Jis suprato priėmęs nepaprastai drąsų sprendimą ir galvojo, kad greičiausiai neapseis be pasekmių. Ypač jo broliui, žinomam politikui ir Lordų Rūmų nariui.

Kalbėdamas iš savo namų Dorsete (vos kelios mylios nuo jų šeimos dvaro Mapertone, kur Robertas ir buvo prievartaujamas tėvo), rašytojas sakė negalintis net ir įsivaizduoti, iš kur turėjo semtis jėgų, stiprybės, norėdamas išgyventi ne tik didžiulę gėdą ir tiek metų slėpti savo širdyje, bet ir apsimesti matant tėvą, kad nieko nebuvo. (Roberto tėvas mirė 1995 metais).

„Kai mano brolis perskaitys šią knygą jį apims siaubas, bet ne dėl to, kad pamatys mano pavardę ant viršelio, o dėl to, kad jo vardas minimas tekste. Jį apims siaubas ir dėl to, kad aš išdrįsau paviešinti šiuos baisumus. Ir mano seserys taip pat. Tikriausiai jos nusivils manimi, kad tai memuarai. Bet aš kitaip negalėjau… Suprantu, kad galiu prarasti bet kokius ryšius su broliu. Jis yra sėkmingas verslininkas, žinomas politikas ir tiesiog geras žmogus, todėl aš jį užjaučiu, bet bijau, kad negalėsiu jo išgelbėti … Aš saugojau ir tausojau jį tylėdamas 55 metus, – sakė Robertas.

 Tėvas pasiūlė sūnui ateiti kas rytą į miegamąjį ir pažadinti     

Šioje knygoje pasakojama apie nekaltą 7 metų berniuką, kurio tėvas, kurio tėvas supainiojo meilę su geiduliu ir lytiškai išnaudojo ir prievartavo jį beveik kasdien, kol suėjo 11 metų.

Roberto tėvas, Victoras Montagu vedė Rosemary Peto, Norvegijos karalienės Maud krikštadukrą. Pora susilaukė šešių vaikų, iš kurių jauniausias buvo Robertas. Tačiau, kai Rosemary paliko  Roberto tėvą ir užmezgė draugystę su moterimis, Victoras ėmė ieškoti paguodos tvirkindamas savo sūnų lovoje. „Kai man buvo 7 metai,  tėvas pasiūlė ateiti kas rytą  į jo miegamąjį ir pažadinti. Iš  pradžių jis nekaltai ir meiliai mane apkabindavo ir pabučiuodavo į skruostą, kai aš jį žadindavau.  Paskui  paprašydavo atsigulti greta jo  į lovą. Jis būdavo nuogas. Nurengdavo ir mane nuogai. Paskui švelniai glamonėdavo mano kūną. Po to įvesdavo pirštus į išangę. Dar paskui įvesdavo į išangę savo lyties organą.  Santykiaudavo su manimi ir kitais būdais. Kai aš verkdavau ir prašydavau to nedaryti, nes man skaudėdavo, tada jis pažadėdavo daugiau taip nedaryti. Kurį laiką paliko mane ramybėje. Bet paskui, einant miegoti, jis duodavo išgerti man sulčių. Aš labai kietai užmigdavau.  Bet ryte pabudus labai skaudėdavo lyties organą ir klausdavau tėčio, kodėl? Jis sakydavo, kad taip būna visiems berniukams bręstant, todėl neverta jaudintis“.

Nepaisant to, kad kilmingos dinastijos atstovas Victoras Montagu  tvirkino ir prievartavo ne tik savo sūnų, bet ir kitus berniukus, tačiau remiantis britų Nacionalinio archyvo duomenimis, jam net nebuvo iškelta baudžiamoji byla dėl  vaikų seksualinio prievartavimo ir išnaudojimo. Dokumentuose rašoma, kad 1970 m. lapkričio 10 d. vienas berniukas buvo apklaustas policijoje, jo tėvams pasiskundus, kad sūnus buvo seksualiai išnaudotas. Du policijos karininkai lankėsi Montagu dvare Mapertone, Dorsete, ir atidžiai jį apklausė.

Kita pedofilijos auka papasakojo policijai, kad vykdavo pas Victorą Montagu į Londoną, kur parlamento narys turėjo namą Didžiojoje koledžo gatvėje netoli parlamento, kur jis lytiškai išnaudodavo ir prievartaudavo jį. Po to veždavosi slidinėti į Šveicariją. „Beveik viskas teisingai. Labai džiaugiuosi, kad jis nepagrąžino. Esu tikras, kad jis tada net nesuprato to incidento rimtumą“, – sakė Victoras Montagu policijoje per apklausą.

Politikas išvengė baudžiamojo persekiojimo dėl vaikų seksualinės prievartos

Vėliau policija  pateikė kaltinimus ir dar dėl dviejų seksualinių išpuolių prieš vyresnius nei 16 metų paauglius ir jam buvo įsakyta atvykti į Bridporto Pasaulio Teismą („Bridport World Court“).

Bet kai tuometinis Dorseto vyriausiasis policijos karininkas  Arthuras Hambletonas išsiuntė vyriausiajam prokurorui, serui Normanui Skelhornui laišką dėl bylos, jis nusprendė įspėti ir apsaugoti Montagu, užuot pradėjęs baudžiamąjį procesą. Nors politikas ir prisipažino nederamai elgęsis.  „Aš neneigiu, ką berniukas jums pasakė. Žinojau, kad viskas, ką jis pasakys, bus tiesa … Viskas taip ir buvo“, – kalbėjo Victoras Montague, apklausiamas policijoje. Bet tuomet aukštas pareigas ėjęs politikas, parlamentaras ir konservatorių partijos narys 1970 metais išvengė baudžiamojo persekiojimo dėl vaikų prievartavimo ir seksualinio išnaudojimo, pažadėjęs prokuratūros atstovams daugiau nebesusitikinėti su berniukais. Tiksliau lėmė valstybės kaltintojo, prokuroro, sero Normano Skelhorno priimtas sprendimas, kad Victoro Montagu pedofilinė veikla niekada nebūtų atskleista. „Įvykdyti seksualiniai užpuolimai prieš vaikus, nėra labai rimti ir jei ponas Montagu pasirengęs priimti naudingus patarimus, kuriuos jam davė Jackas Newmanas bei vengtų bet kokių kontaktų su berniukais ateityje, nemanau, kad reikalingas ikiteisminis tyrimas“, – rašoma prokuroro laiške.

Tais pačiais 1970 metais  vyriausias prokuroras N. Skelhornas taip pat užgniaužė ir liberalų partijos nario Cyrilo Smitho persekiojimą dėl seksualinių išpuolių prieš vaikus po to, kai Lankašyro policijoje buvo užvesta byla.  V Montagu mirė 1995 metais, tačiau jo bylos medžiaga, liudijanti, kad jis seksualiai išnaudojo ir prievartavo berniukus buvo laikoma paslaptyje ir saugoma daugiau kaip 40 metų.         Bylos medžiaga buvo paviešinta, palyginti, visai neseniai, įsigaliojus įstatymui dėl Informacijos laisvės.

Nepaisant to, dokumentai vis dar redaguojami ir viešinami dalimis. Jie apima policijos pareiškimus ir jo partijos bendražygių laiškus, liudijančius nepaprastai didelę šio žmogaus reputaciją ir pagarbą, ir kad kai kurios valdžios institucijos nederamai elgiasi su juo. „Tai tik buvo paprastas išdykavimas kartu su vaikais, nesvarbu, ar jie buvo  su drabužiais ar be jų, bet tai nebuvo joks iškrypimas ar nusikaltimas“, – rašoma bendražygių laiške, adresuotame teisėsaugos institucijoms.

Tuo tarpu jauniausias Victoro Montagu sūnus Robertas sakė tyrėjui, nežinojęs ir nesuprantantis, kodėl tėvui pateikti kaltinimai dėl pedofilijos buvo atmesti. Anot jo, žinantis bent 10 žmonių, patyrusių jo tėvo seksualinę prievartą, bet gali būti jų ir gerokai daugiau.

„Aš iki šiol negaliu suvokti, kodėl tai nutiko jo gyvenime taip vėlai. Mano tėvas buvo vienišas, bet nemanau, kad jis buvo kokio nors Vestminsterio  pedofilų klano dalis“, – sakė Robertas savo interviu vienam britų dienraščiui.

Montagu

parengta pagal britų spaudą

 

Nuotr. Wikipedia.org, Instagram

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą