Tėvas auklėja sūnų: „Вūdamas tavo metų, Lincolnas buvo geriausias moksleivis visame mieste! –  O būdamas tavo metų, tėte, jis jau buvo prezidentas!“, – atsakė vaikas.

Kaip ten bebūtų, bet kiekvieno Zodiako ženklo atstovas turi savų gebėjimų ir talentų vienoje ar kitoje mokymosi sferoje. Tą patį galima pasakyti ir apie jų gabumus siekiant aukštojo išsilavinimo ar besimokant užsienio kalbų. Vieniems Zodiako ženklams lengvai įkandama, pavyzdžiui, anglų kalba, o kitiems vieni niekai išmokti ne tik ispanų, bet ir portugalų, prancūzų kalbas.  O trečius traukia rytų kalbos: kinų, japonų, indų. Kaip supratote, šis horoskopas skirtas moksleiviams ir būsimiems studentams, norintiems mokytis, tobulėti ir laisvai kalbėti užsienio kalbomis!

AVINAS (kovo 21 – balandžio 20)

Mokyklinio amžiaus Avino ženklo atstovai išsiskiria iš kitų savo aktyvumu, užsispyrimu ir atkaklumu, siekdami savo tikslo.  Avinas – iniciatyvus ir atsakingas moksleivis. Jei kam prireikia  jo pagalbos, su malonumu dalinasi įgytomis žiniomis.

Avinui mokytis ir įgyti išsilavinimą – ne problema. Čia jis dažnai pralenkia kitus ir būna aukštumoje. Tai kaip tik tas atvejis, kai jis iš visų dalykų gauna gerus įvertinimus. Užtat negali pasigirti savo elgesiu ne tik mokykloje bet ir už jos ribų. Problema paprasta ir banali – nenustygsta vietoje.  Be to, kiekvieną jo adresu išsakytą pastabą, jis supranta kaip kvietimą imtis veiksmų.

Avino ženklo moksleiviai gali pasigirti ir savo nuovokumu, sumanumu bei analitiniu mąstymu. Jiems nereikia kartoti du kartus. Galima sakyti, jie eidami pagauna mintį. Tiesa, bet greitai ir pamiršta. Be to, Avino ženklo atstovai stengiasi būti visada priekyje. Jiems nebūdinga sekti iš paskos ar eiti kartu su banda. Neretai jų nesupranta net mokytojai. Avinas nenusileis vien dėl to, kad mokytojas yra vyresnis už jį, mokinį. Užtat geras mokytojas įkvepia ne tik gerai mokytis, bet ir skatina tapti jo favoritu.

Avinas mėgsta įrodinėti kitiems, ką sugeba, bet tuo pačiu labai nekantrus, skuba užbaigti dar tik įpusėjusį darbą. Kitai tariant, linkęs girtis dar iki galo nepadaryto darbo rezultatais.

Be to, šio ženklo atstovai siekia kokybiško išsilavinimo, nes nelinkę imtis menkos kvalifikacijos ir menkai apmokamo darbo. Dėl tos pačios priežasties, ne vienam Avinui nėra lygių tiek mokantis mokykloje, tiek ir universitete. Jis tiesiog neriasi iš kailio, norėdamas būti lyderis.  Tačiau jam neįdomu mokytis vien dėl įvertinimo. Šio ženklo atstovams reikalingas tikslas ir siekdami jo, būna pasirengę viskam. Gali per dienas sėdėti prie knygų, kurios neįeina į mokymo programą, gilintis, analizuoti ir visiems išdidžiai paskelbti  atradęs ir sužinojęs kažką naujo.

Nors yra ir tokių šio ženklo atstovų, kuriuos sunku priversti mokytis. Užtat prieš kontrolinį darbą ar egzaminą nemiegos visą naktį ir mokysis, kad gautų gerą pažymį.

Avinas  dažnai būna ir klasės lyderis – jis tekinas lekia į mokyklą, norėdamas suspėti nešti plakatą priešaky visų.  Nepavykus, jis gali ir nusivilti, pradėti tingėti, rodyti ambicijas. Įveikia tą būseną tik jo tėvams ar mokytojams pagyrus ir paskatinus.  Avino problema – nenoras ar nemokėjimas prisitaikyti prie kitų žmonių. Žodžiu, trūksta lankstumo.

Net ir atsisveikinus su mokykla, Avinas nesikeičia. Jo energija trykšta per kraštus. Todėl jei apskaitose sėdėtų tik vienas šio ženklo atstovas, dėstytojas iš karto pajustų. Avinas gali patraukti į savo pusę grupę žmonių per porą minučių. Jei auditorijoje per paskaitas sėdi studentas Avinas, dėstytojui gerai būtų turėti dar vieną porą akių. Dar geriau, jei jos būtų už nugaros. Kartais  dėstytojui norisi šio ženklo studentui pasiūlyti  išeiti į lauką ir pabėgioti, kad nusiramintų.  Bet dėstytojas greičiausiai nežino, kad Avino ženklo atstovai, kai mokėsi mokykloje iš dalykų gaudavo dešimtukus, o iš elgesio – dvejetukus.

Avino ženklo žmonėms turėtų sektis mokytis  ir vokiečių kalbą. Bet jie kažkodėl nemėgsta jos, todėl dažniau renkasi anglų kalbą. Jai ne tik negaili laiko, bet Avinui tai – savotiškas lenktyniavimas su savimi. Ir nepaleidžia jos tol, kol pasiekia savo. Žodžiu, šio ženklo atstovai gali išmokti tobulai užsienio kalbą.

JAUTIS (balandžio 21 – gegužės 21)

Šio ženklo žmonėms mokymasis ir išsilavinimas – vienas iš prioritetinių veiklos sričių.  Nepaisant to, kad daug Žemės stichijos ženklo atstovų iš prigimties gana lėtų apsukų, bet ta ypatybė netrukdo jiems gerai mokytis. Ir būtent dėl savo užsispyrimo, atkaklumo bei stulbinamo darbštumo  jiems pavyksta pasiekti gerų rezultatų. Jei jau nusprendė kažko siekti, būtinai pasiekia. Nestabilumas ir netikėtumai juos baugina. O gyvenimo pokyčiai išmuša iš vėžių.  Jaučio  ženklo moksleiviai paprastai linkę užsiimti vienu darbu ir iki galo, o ne griebti kelis iš karto.  Tačiau naujų žinių jie įgyja tik gerai įsisavinę atitinkamą medžiagą. Užtat ilgai nepamiršta ir sumaniai pritaiko praktikoje. Norint, kad Jautis produktyviai mokytųsi, jam reikalingos ir atitinkamos sąlygos.  Tai yra geriau įsisavina medžiagą tūnodamas kur nors kamputyje, o ne bendramokslių pilnoje klasėje ar studentų auditorijoje.

Beje, darbštuoliai Jaučiai gali sėkmingai mokytis ir be mokytojų ar dėstytojų pagalbos, nes sugeba įsisavinti žinias savarankiškai.  Jiems nusprendus kažko išmokti, mokysis tol, kol pasieks geidžiamų rezultatų.

Apskritai šio ženklo atstovai skiria nemažai laiko mokslams. Kiekvienas iš jų stengiasi įgyti gerą išsilavinimą. Nors ne vienas iš jų ir neturi ypatingų sugebėjimų, bet pasiekti gerą rezultatą jiems pavyksta būtent užsispyrimu. Ir labai stropiai bei kruopščiai atlieka jiems pavestas užduotis.

Gal Jaučio ženklo atstovai ir nėra mokslagraužiai, bet tikrai jie būna kompetentingi specialistai.  Žemės stichijos atstovai domisi įvairiomis mokslo šakomis bei technika, taip pat ir poezija ar muzika, domisi ir gamta bei gyvūnais. Visi žino, kad Jaučio žmonės iš prigimties yra optimistai.  Niekada nenuleidžia rankų, jei jiems kas nors ir nepavyksta iš karto. Stengiasi domėtis ir nelabai jiems patinkančiais dalykais. Žodžiu, daro viską, kas įmanoma, norėdami įveikti sudėtingus mokslus.

Jau studijuodami aukštosiose mokyklose, dėl savo komunikabilumo, Jaučiai sėkmingai mokosi ir grupėse, gerai įsisavina intensyvią mokymosi programą bei metodus.  Nemažai šio ženklo moksleivių ir studentų yra mokytojų ir dėstytojų numylėtiniai.  Jie kruopščiai  ir stropiai mokosi, yra dėmesingi, netriukšmauja, nepažeidžia disciplinos. Nepaisant to, tarp jų nėra daug pažangiausiai besimokančių. Be to, jie nelabai ir stengiasi gauti aukščiausius įvertinimus. Jiems daug svarbiau įgyti praktinių žinių ir įgūdžių. Todėl teorija nelabai juos ir domina. Vis dėlto norėdami įsisavinti teorines žinias, jiems reikia lygiagrečiai pateikti ir gyvenimiškų pavyzdžių.

Kaip bebūtų keista, bet ir šio ženklo darbštuolius retsykiais apima tingulys. Bet suėmę save į rankas, jie gana greitai įveikia šią negandą. Paprastai Jaučio ženklo atstovų požiūris į pasaulį ir kitus žmones ateina per pojūčius. Dėl to ir mokymosi vieta jiems yra ne paskutinėje vietoje.  O staiga pakeitus aplinką, tai akivaizdžiai atsiliepia ir jų mokymosi rezultatams. Apskritai šio ženklo atstovus neigiamai veikia netikėtai pasikeitusi aplinka, dėstytojai, net mokymosi įstaiga ar specialybė.

Vienaip ar kitaip, bet Jaučio žmonių ateitis priklauso pirmiausiai nuo jų mokymosi ir įgyto išsilavinimo, todėl prieš renkantis profesiją, jie gana ilgai svarsto, kurioje mokymosi įstaigoje ją įsigyti.  Bet tarp šio ženklo žmonių neretai ir tokių, kurie galėtų įgyti aukštąjį išsilavinimą – bakalauro laipsnį, bet kažkodėl atsisako tai padaryti. Negelbsti ir tėvų daromas spaudimas. Jautis vis tiek neklauso jų, kol pats supras, kaip svarbu mokytis ir įgyti išsilavinimą, jokių postūmių nebus.

Kaip manote, kuri užsienio kalba  labiausiai mėgstama tarp Jaučio Zodiako ženklo atstovų? Pradėkime nuo anglų kalbos.  Beje, ši kalba vilioja ne tik Jaučio, bet ir Šaulio bei Vandenio ženklų moksleivius. Pastarieji įsitikinę, kad ne už kalnų ta diena, kai anglų kalba karaliaus visame pasaulyje, o kitos kalbos tipens jai iš paskos.  Bet kaip ir išvardinti Zodiako ženklai, taip ir Jautis linkę tobulinti užsienio kalbos žinias, bendraudami su kitataučiais. Vis dėlto iš šios trijulės geriausiai sekasi Jaučiui mokytis anglų kalbos, kadangi jie pavydėtinai atkaklūs ir užsispyrę.  Kam ne kam, bet Jaučiui tikrai užteks kantrybės ir ištvermės baigti anglų kalbos kursus. Paskui ne vienam iš jų tai praverčia pasinėrus į verslo sferą, užmezgant kontaktus su užsienio partneriais.

DVYNIAI (gegužės 22 – birželio 21)

Skirtingai nei kiti, Dvynių ženklo žmonės įsitvirtina ir realizuoja save dar besimokydami ir įgydami išsilavinimą. Bet nėra ko stebėtis, nes pagrindinė šio ženklo atstovų misija žemėje – mėgstamas darbas bei informacijos rinkimas ir perdavimas. Todėl ir moksleiviai, gimę po šiuo Zodiako ženklu, mokosi daug, tobulėja noriai ir vos ne visą gyvenimą. Jiems mokymosi procesas – net savotiškas malonus užsiėmimas ir gyvenimo tikslas. Be to, juos globojanti Merkurijaus planeta daro jiems nemažą poveikį, tuo pačiu sustiprindami jų žingeidumą, smalsumą, atmintį ir kitas savybes, reikalingas mokymuisi.

Dvyniai jau studijuodami ir įgydami išsilavinimą atskleidžia savo perspektyvas būsimoje darbinėje veikloje bei pasirengimą toliau plėsti savo interesų ratą.

Tačiau jei Dvyniai mėgina į mokymo dalyką pažvelgti paviršutiniškai, neįsigilinę, paskui tą spragą jau labai sunkiai pavyksta užpildyti. Bet jei nori tik patenkinti savo smalsumą, jiems pakanka  žinių lygio, leidžiančio susidaryti nuomonę apie mokomą dalyką.

Nepaisant to, šio ženklo moksleiviai  gana aktyviai dalyvauja įvairiuose mokslų konkursuose ir varžybose.  Tačiau nepasisekus ar pralaimėjus, linkę kaltinti mokytojus ar dėstytojus dėl jų nekompetencijos arba kad medžiagą pateikė nuobodžiai ir neįdomiai. Galų gale, kad juos silpnai pasiruošė.

Bet kuriuo atveju niekas neprivers Dvynių ko nors mokytis per jėgą arba kas jiems nepatinka. Todėl jiems nepriimtini visokie mokslo planai ir grafikai. Ši laisvamanė asmenybė nepakenčia spaudimo ir gali apskritai prarasti bet kokį domėjimąsi mokslais arba ieškoti galimybių kitur.

Tačiau Dvynių  ženklo atstovams pakaktų jiems lygiaverčio ar net stipresnio varžovo ir jie dėtų visas jėgas ir pastangas, norėdamas  aplenkti ir pirmauti. Todėl ir mokymasis gali tapti savotišku patraukliu žaidimu, kur visi bus patenkinti rezultatais.

Dvynių Zodiako ženklui dar besimokant mokykloje, o paskui ir įgyjant išsilavinimą atsiskleidžia  įvairūs talentai ir sugebėjimai. Todėl dauguma iš jų pasiekia ne tik biologų, chemikų, gydytojų, gamtininkų, bet ir politikų, žurnalistų, rašytojų karjerą savo geros atminties, įgimtos intuicijos ir įvairiapusiško domėjimosi dėka. Tarp šio ženklo žmonių yra ir tokių, kurie pasiekė savo gyvenimo svajonę turėdami visai kitą profesiją. Pavyzdžiui, žinomas visame pasaulyje  rašytojas Arthuras Conanas Doyle‘as – vienos populiariausių knygų apie detektyvą Šerloką Holmsą autorius, ilgą laiką vertėsi gydytojo praktika. Akivaizdu, kad Dvynių potencialas talentingai atsiskleidžia ir humanitarinių mokslų srityje. Be to, nemažai tarp šio ženklo atstovų ir poliglotų ir tiesiog vertėjų, verčiančių iš kelių užsienio kalbų.

Todėl visai nenuostabu, kad rinkdamiesi tarp grožinės literatūros ir enciklopedijos žanro, kur daug informacijos apie pasaulyje vykstančius svarbiausius įvykius, šie Oro stichijos ženklo atstovai teikia pirmenybę žinių kaupimui ir skleidimui. Nes jiems išsilavinimas neatsiejamas nuo pasaulio ir savęs pažinimo.

O ką jau kalbėti apie Dvynių gebėjimus besimokant užsienio kalbų. Jie nesunkiai gali išmokti bet kurią patinkančią užsienio kalbą. Todėl, kad jiems įdomu, jie nuolat klausia savęs ir ieško atsakymų. Per visą savo gyvenimą, ko gero vienintelis Dvynių Zodiako ženklas siekia sužinoti kuo daugiau naujų dalykų. Būtent ši savybė, panašu, ir stimuliuoja juos mokytis kitų kalbų. Tikėtina, kad nemažai šio ženklo žmonių moka ne vieną ir ne dvi užsienio kalbas.

VĖŽYS (birželio 22 – liepos 22)

Šio ženklo atstovai, mokydamiesi ir įgydami išsilavinimą, vadovaujasi tik viena taisykle: jie turi jaustis psichologiškai gerai. Tą patį galima pasakyti ne tik apie palankią jiems aplinką, bet ir asmeninį nusiteikimą. O tai neretai priveda prie nuolatinio nestabilumo moksluose.

Žmogus, gimęs po šiuo ženklu, gali būti labai gabus ir talentingas, tačiau besimokant gana dažnai jis savo gebėjimus taip ir neatskleidžia. Neretai Vėžio ženklo moksleiviai lieka net nepastebėti.  Ir dėl to kalti ne vėžiukai, o greičiau netinkamas mokytojas ar aplinka, kur jie negali susikaupti ir įsigilinti į dalyko esmę. Ir tada šio ženklo atstovai užsisklendžia savyje arba pasislepia savo kiaute. O mokytojų mėginimai paveikti juos, paprastai teigiamų rezultatų neduoda. Tada Vėžio ženklo atstovai nenori bendrauti ir su savo bendraamžiais ar savo klasės draugais. Bet tai nereiškia, kad Vėžys yra tinginys ir nenori mokytis. Juk šis ženklas ne šiaip sau vienas darbščiausių, kruopščiausių ir stropiausių mokinių. Tiesa, šios jo savybės pasireiškia ne be Mėnulio planetos įtakos, apdovanojusi Vėžį ne tik puikia intuicija, nuojauta, bet ir psichologo savybėmis.  Tačiau sulaukęs pasipriešinimo ar neigiamų dalykų savo atžvilgiu, arba jam stoja skersai kelio priešas, kurio negali apeiti arba įveikti, tada jis galutinai užsisklendžia savyje ir atsisako bet kokios kovos.  Tiesa, metams bėgant šios savybės gali ir išnykti, bet jauni vėžiukai negali susitaikyti su jiems nepalankiomis sąlygomis ir iškart nuleidžia rankas.

Taigi, norint, kad Vėžio ženklo atstovams sėkmingai klostytųsi mokslai ir pasiektų aukštų rezultatų, nepaisant nieko, reikia būti užtikrintam, kad naujai įgytos žinios ir patirtis duos didelės naudos ir pravers ateityje. Žinoma,  Vėžys galvoja, kad dar geriau būtų, jei ta nauda pasireikštų finansine forma. Kitaip tariant, šio ženklo atstovai tikisi, kad už pasiektus aukštus rezultatus ir būtų mokama atitinkamai.  Todėl jei Vėžys gerai psichologiškai jausis darbe, gerų rezultatų nereikės ilgai laukti. O psichologiškai gera aplinka – tai jam skirtas atskiras kampas, kur galėtų susikurti savo pasaulėlį arba atstotų kiautą, kur, užgriuvus nemalonumams, jis galėtų pasislėpti.

Vėžys  vis dėlto geriausiai jaučiasi dirbdamas namuose.

Šio ženklo atstovai paprastai vengia konfliktuoti ir su mokytojais, ir, vėliau studijuodami, su dėstytojais, ir su bendramoksliais. Bet jei iškyla nesusipratimų su jais, stengiasi kuo greičiau išsiaiškinti, padėti tašką ir daugiau negrįžti prie to reikalo. Priešingu atveju, šio ženklo atstovams tai neigiamai atsiliepia ir jų mokslams.

Aišku, kaip ir kitų Zodiako ženklų atstovams, Vėžio žmonės taip pat mėgsta būti giriami. Ypač apima stiprus stimulas gerai mokytis, sulaukus pagyrimų iš savo tėvų ir kitų artimų žmonių. Nors šio ženklo atstovai yra priklausomi nuo savo nuotaikos, įveikti mokymosi nesklandumus padeda puiki atmintis ir  nuoširdus domėjimasis ne tik internete aptikta, bet ir enciklopedijos knygose parašyta informacija.

Kalbant apie šio ženklo moksleivių gebėjimus mokantis ir įgyjant išsilavinimą, tai daugiau iš jų yra gabesni humanitariniams mokslams. Bet nemažai tarp jų yra gabių ir fizikų, matematikų programuotojų. Vėžio ženklo atstovai – puikūs ir teisininkai. Ypač advokatai. Bet užtat abejingi sportui.

Bet kuriuo atveju, šio ženklo atstovai  stengiasi išplėšti naudą iš įgytų žinių ir įgūdžių.  Mat neretai būna ir taip, kad jų pomėgiai, metams bėgant, tampa jų pragyvenimo šaltiniu. Sugebėti malonų užsiėmimą padaryti dar ir pelningu,  – tai vienas iš Vėžio ženklo žmonių pranašumų. Ko gero bene ryškiausias pavyzdys Johnas Rockefelleris  – JAV verslininkas, pramonininkas, filantropas, mecenatas.

Sako, kad Vėžio ženklo atstovams patinka ir neblogai sekasi mokytis japonų kalbą.  Tikėtina, kad dėl to šis ženklas kupinas paslaptingumo, jam patinka iš senovės atkeliavę dalykai. Juk kaip ir japonų kalba bei kultūra, Rytų regiono šalys apipintos legendomis ir padavimais. Bet mokydamiesi rytiečių kalbų, šio ženklo atstovai nededa didelių pastangų, norėdami įsiminti taisykles.  Jiems daug lengviau mokytis kalbų tiesiogiai bendraujant su užsieniečiais ar susirašinėjant su jais.

LIŪTAS (liepos 23 – rugpjūčio 23)

Daugybė šio ženklo moksleivių – gabių ir talentingų iš prigimties. Suprantama, kiekvienas savoje mokymo sferoje. Ir yra linkę tobulinti įgytus įgūdžius. Jų mokslo troškimas pasireiškia ne tik siekiant naujų žinių, bet ir realizuojant jas praktikoje.  Be to, Liūto ženklo jaunimėlis dar besimokydamas mokykloje, o vėliau ir įgyjant išsilavinimą, atskleidžia ne tik stipriąsias savo charakterio bei temperamento savybes, bet ir savo trūkumus.  Tačiau norint, kad Liūtas sėkmingai baigtų mokslus ir įgytų išsilavinimą jam reikia dviejų, bene svarbiausių sąlygų: jis turi būti nuolat giriamas bei sudaryti labai palankias mokymosi sąlygas, norint palaikyti jo pasitikėjimą savo jėgomis ir stimulą, siekiant ne tik gerų rezultatų, bet ir būsimos karjeros aukštumų.

Bene geriausiai Liūto ženklo moksleiviai atsiskleidžia, jei tampa klasės lyderiais, seniūnais ar kurioje nors kitoje veikloje užima ne mažiau svarbias pareigas. Arba lanko kovinio sporto užsiėmimus, o merginos – studentiškų šokių klubus. Būtent tada šio ženklo atstovai aktyviai ir prasmingai realizuoja save bei  tobulina savo sugebėjimus.

Vis dėlto, lydint plojimams ir ovacijoms, Liūtas jaučiasi geriausiai palaikomas ir sustiprėja jo siekimas atkakliai kopti ir įveikti  mokslo viršūnes. Ir priešingai – net ir  nesmarkiai kritikuojamas šio ženklo atstovas, gali prarasti bet kokį susidomėjimą ir  savivertę. O tai jau gali būti labai rimta kliūtis, siekiant aukštumų tolimesnėje veikloje, įgijus išsilavinimą.  Kaip  ten bebūtų, bet už Liūto sėkmingą mokymąsi dažnai morališkai atsakingi būna jo aplinkos žmonės. Ir dar viena priežastis, stimuliuoti šio ženklo atstovą, slepiasi po bene jo didžiausia silpnybe:  labai jautriai reaguoja meilikaujant su juo.

O jei Liūtui nepasisektų  su draugų kompanijomis, kur būtų nuvertinamas žmogaus išsimokslinimas, tai net ir dešimtukais baigęs mokslus, šio ženklo atstovas gali nusiristi žemyn.  Žinoma, ne taip viskas čia ir blogai: ištiesus palaikymo ranką Liūtui, galima sugrąžinti jo domėjimąsi mokslais ir norą tobulėti. Bet ko neverta tikėtis iš Liūto? Tai pernelyg didelio kruopštumo, stropumo ir uolumo. Šio ženklo atstovai, besimokant ir įgyjant išsilavinimą, retai tampa perfekcionistais. Mat įsitikinę, kad tobulybės pasiekti neįmanoma.

Be to, šio ženklo jaunimėlis linkęs ir pervertinti savo jėgas bei prisiimti didžiulius, kartais jų jėgoms nepakeliamus įsipareigojimus. Tačiau oriai  ir garbingai išeiti iš taip susiklosčiusios situacijos, jiems neretai padeda energingumas ir veržlumas. Bet ištikus nesėkmei, Liūtas gali ir užsisklęsti savyje.  Todėl nepaisant jo prigimtinio optimizmo ir kartais perteklinės energijos, Liūtui nuolat reikalingas kitų žmonių moralinis palaikymas ir pagalba. Bet ji turi būti suteikta korektiškai, neįžeidžiant ir nemenkinant šio ženklo atstovo. Taip pat neverta net mėginti įsprausti Liūtą į nustatytus griežtus rėmus ar apribojimus, jam besisemiant mokslų. Užtat Liūtu galima pasitikėti, nes jis tikrai nevengia atsakomybės. Žinoma, jei tuo metu įžvelgia ir savo tikslą.

Daug šio ženklo absolventų galvoja apie humanitarinių mokslų studijas: užsienio kalbų, istorijos, pedagogikos, filosofijos, psichologijos ir panašiai. Žinoma, tarp jų yra ir puikių matematikų bei gamtininkų. Svarbiausia, kad tie mokslai pirmiausiai būtų įdomūs ir naudingi pačiam Liūtui.. Dėl tos pačios priežasties jie retai būna šeimos profesijų tęsėjai.

Liūto Zodiako ženklo atstovai su malonumu mokosi ispanų ir italų kalbų. Suprantama, su sąlyga, jei tuo metu šios minėtos kalbos jam reikalingos. Nepaisant to, sako, kad labai malonūs ausiai itališki žodžiai, o ispaniški –  dvelkia romantiškumu, suteikia šventiškos ir pakilios nuotaikos. Be to, tai ir puikus tiltas, užmezgant ryšius su kitataučiais.  Kalbėdami šiomis kalbomis Liūtai jaučiasi orūs, svarbūs ir reikšmingi. Galų gale Ispanijos ir Italijos kultūra bei tradicijos atitinka Liūto prigimtį ir charakterio savybes.  Juk su šiomis šalimis asocijuojasi vyrų galantiškumas, jų sugebėjimas, kaip viduramžių riteriai, merginti dailiosios lyties atstoves. Šios šalys –  tai ir perpildytose gatvėse vykstančios  žmonių šventės, kur netrūksta nei juoko, nei liepsnojančių aistrų.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 – rugsėjo 23)

Šio ženklo atstovai gana skirtingais keliais siekia išsimokslinimo. Jiems įtaką daranti  Merkurijaus planeta, tarsi verčia Mergelės ženklą parodyti ambicijas ir principus moksluose. Tai reiškia, kad vienais atvejais šio ženklo atstovams mokslai – privalomas gyvenimo tikslas. Jie stropiai lanko pamokas ir atlieka užduotis namuose. Taip pat sistemingai ir uoliai iš anksto ruošiasi ir kontroliniams darbams, įkaitoms bei egzaminams. Mergelės ženklo atstovai apskritai siekia būti geriausiai besimokančiais ir pranašesniais už savo bendramokslius.

Tuo tarpu kiti šio ženklo atstovai, dažniau paaugliai vaikinai, mėgėjai praleidinėti pamokas, o užduotis namuose, atidėti paskutinei nakčiai prieš kontrolinį darbą ar egzaminus. Bet tada jiems atsiveria antrasis kvėpavimas  ir per labai trumpą laiką sugeba išmokti tai, kas buvo užduota. Bet pagrindinė problema ta, kad bet kuris šio ženklo atstovas gali iš pavyzdingo mokinio ar studento tapti nuolatiniu pamokų ar paskaitų praleidinėtoju. Dažniau taip nutinka tiems, kurie patiria stresą namuose ar įtampą, persikeliant gyventi į kitą vietą. Tada studentai dažnai nutraukia mokslus ir paima vienerių metų  „nemokamas atostogas“. Bet yra ir vienas teigiamas dalykas: paprastai viskas baigiasi sėkmingai, nes laiko apmąstymams – per akis. Todėl po ilgos pertraukos su nauja jėga kimba į mokslus.

Tačiau Mergelei turi būti suteiktos visos sąlygos, kad ji galėtų sėkmingai baigti mokslus ir siekti karjeros aukštumų. Be to, šio ženklo atstovai linkę planuoti savo dienotvarkę.

Vienaip ar kitaip, bet Mergelės ženklo atstovai stengiasi mokytis gerai, stropiai ir sąžiningai. Bet tai nereiškia, kad visi jie gauna gerus ir labai gerus įvertinimus. Tai labiau yra susiję su jų individualiomis savybėmis, kurias demonstruoja Mergelė besimokydama. Jie išsiskiria iš kitų savo  pakankamai kritišku aplinkinių vertinimu. Tačiau į juos sudominusius dalykus, pasineria visa galva.

Šis gana temperamentingo charakterio ženklas, kuriam netrūksta ir atkaklumo bei pasiryžimo, plačiai atsiskleidžia įgydamas naujas žinias. Ir tada jie nebemato nei ribų, nei kliūčių. Juk po Mergelės ženklu gimė ne vienas „išprotėjęs“ pasaulinio garso mokslininkas. Taip įsigilindavo į naują atradimą, pravedamus įvairiausius tyrimus ir eksperimentus, kad pamiršdavo net pavalgyti ir pamiegoti. Žinant tokius jų savybių ypatumus, ne vienas šio ženklo atstovas gali tapti ir talentingu mokslininku bei išradėju. Moksle jam niekada netrūksta potencialo.

Mergelės ženklo atstovams būdingas logiškas, analitinis mąstymas, todėl jie dažniau renkasi tiksliuosius mokslus – matematiką ar chemiją, programavimą. Moterys dažniau pedagogiką ar psichologiją. O tie, kurie mėgsta kolekcionuoti drugelius ar retus augalus, renkasi biologiją.

Taigi, pagal savo sugebėjimus ir norą mokytis, Mergelė gali  išmokti ir japonų kalbą. Tik reikia užsispirti ir susikaupti, norint įsiminti kuo daugiau japonų rašybos hieroglifų.

 

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą