Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos, statistinių duomenų apie 2017 m. užregistruotas nusikalstamas veikas bei nuo nusikalstamų veikų nukentėjusius vaikus, rašoma, kad nuo pedagogų nukentėjo 15 vaikų.

Panaršius po internetą, daugybė visokiausių pasisakymų apie pedagogus. Kaip bebūtų gaila, bet daug prastų atsiliepimų… „Mokytojai – tai išskirtiniai sadistai, kuriem patinka žeminti ir tyčiotis iš vaikų. Ar jums teko kada nors girdėti mokytoją sakant: „Nieko baisaus, kad neišmokai, kitą kartą išmoksi“, „Man daug svarbiau, kad jūs suprastumėte dėstomą dalyką“, „Nenusiminkite, juk tai viso labo pažymys“, – retoriškai klausė vienas internautų. Jo įsitikinimu,  to niekada nebuvo ir nebus, nes mokytojai savimylos sadistai. „Jiems nusispjauti į tai, ką vaikas jaučia. Jie niekada nesusimąsto, ar vaikui įdomu ir patinka jo dėstoma disciplina. Juk jei pasakytum, kad „ne“,  taip tvotų per jų savimeilę, todėl ir toliau kaip kokie robotai prievartauja vaikus mokslais, žemina ir gąsdina juos“. Anot kito komentatoriaus,  mokytojo pasakymas: „Sėsk, du!“ – tai pasityčiojimas iš vaiko, nes žino, kas jo laukia namuose. Negi ji nesupranta, kaip vaikai išgyvena, gavę prastą pažymį. Bet greičiausiai tokiems pedagogams vienodai šviečia, arba jie patiria sadistinį pasitenkinimą. Mokytojų moralų skaitymas – taip pat pasityčiojimas, „Iškviesiu tėvus į mokyklą“, – bauginimas, šantažas.

Mokykla – tai kalėjimas, net blogiau, nes neturi jokių teisių Ant tavęs galima rėkti, pravardžiuotis, žeminti, gąsdinti, net pakelti ranką. Mokykla – tai rojus mokytojams sadistams ir pragaras vaikams“.

Berniukui buvo sulaužytas stuburas ir sutrenkta galva

Vienoje Вriansko mokykloje, trečioje klasėje besimokantis  ir turintis negalią Kirilas, per pamoką netyčia numetė ant grindų ramentus, o jo suolo draugas eidamas atsakinėti prie lentos, užkliuvo ir vos nenugriuvo ant grindų. Už tai mokytoja Ala Vasečkina  privertė neįgalų vaiką išstovėti 40 minučių kampe, bet berniukas, dėl skaudamų kojų, neišsilaikė jau po kelių minučių, apalpo ir nugriuvo ant grindų. P to mokytoja parašė jam iš karto keturis dvejetus, kadangi nubaustas vaikas negalėjo atlikti matematikos užduočių.

Grįžęs namo berniukas pasiskundė mamai. Tėvai atėjo į mokyklą reikalaudami, kad mokytoja atsiprašytų, bet mokytoja pasakė, kad net nežada to daryti.

Tuo tarpu Alos Vasečkiną kolegos gynė kaip įmanydami. „Tikriausiai tai buvo nervinis protrūkis. Nors žinoma ji elgėsi neprofesionaliai:, – pareiškė žurnalistams mokyklos direktoriaus pavaduotoja Svetlana Golygo.

Tačiau nukentėjusio berniuko Kirilo bendraklasiai tvirtino, kad toks mokytojos elgesys – įprastas reikalas. Pedagogė imdavosi represinių veiksmų ir dėl visai nekaltų vaikų išdykavimų.

Po to kai skandalinga istorija buvo paviešinta ir susilaukė didelio rezonanso, Vasečkina išėjo atostogų, o paskui parašė ir pareiškimą dėl atleidimo iš darbo. Bet netrukus jį atsiėmė, kadangi pedagogę užstojo tėvų komitetas.  Tačiau vėliau, prokuratūrai pradėjus narplioti bylą, mokytoją vis dėlto atleido ir darbo.

Tatarstano mokykloje pradinių klasių moksleivis buvo nugabentas į ligoninę komos būsenoje tiesiog iš muzikos pamokos. Berniukui, sergančiam Dauno sindromu, buvo nustatytas stuburo lūžis ir trauminis smegenų pažeidimas. Preliminariais duomenimis, mokytojas sukėlė Šiuos sužalojimus vaikui sukėlė mokytoja.

Tragedija įvyko Naberežnų Čelnų Nr. 68 mokykloje, per dainavimo pamoką. Be to, pamokoje buvo  skirtingo amžiaus vaikai iš dviejų klasių – antros ir ketvirtos. Solfedžio mokytoja susirgo, todėl dainavimo mokytojai teko vesti pamokas dviem klasėms iš karto. Tiesa, pedagogų tvirtinimu,  klasėje iš viso buvo 8 moksleiviai. Nepaisant to, tokio tipo mokyklose mokosi vaikai, turintys vystymosi sutrikimų ir kuriems reikalinga ypatinga priežiūra.

Anot 30 metų mokytojos Tatjanos M. (kolegos slepia jos pavardę – red.) pamokos metu antraklasis Ilšatas Giniatulinas priėjo prie mergaitės iš 4 klasės ir suspaudė jos ranką. Pedagogė paprašė vaikų sėsti į suolą, bet šie neklausė. Tada mokytoja paėmė už pakarpos antraklasį berniuką. „Visi vaikai turi psichikos nukrypimų, sveikatos sutrikimų ir greičiausiai jie patys nesuprato, ką daro, – užstojo mokytoją mokyklos direktorius Gamilas Zartdinovas.  – Panašu, kad mokytoja neapskaičiavo jėgos. Juk vaikai stiprūs ir nekontroliuoja savęs. Mokytoja tik norėjo išskirti berniuką su mergaite, o jis nuvirto ir susitrenkė galvą į sieną“.

Pamačiusi, kad vaikas, sergantis Dauno sindromu, prarado sąmonę, mokytoja išvietė mokyklos medikę. Nukentėjusį kažkaip pasodino ant kėdės ir mėgino jį atgaivinti, aplieję šaltu vandeniu veidą, tačiau tai nepadėjo ir tada iškvietė greitąją pagalbą.

Medikai atvyko tik po 40 minučių ir nuvežė vaiką į reanimaciją. Ilšato motina parašė pareiškimą į prokuratūrą. Per apklausą mokytoja painiojo parodymus ir pareiškė, kad berniukas pats nukrito žaisdamas ir mėgindamas persiversti per galvą. Tik vėliau ji prisipažino, kad pastūmė vaiką ir jis trenkėsi galva į sieną. Berniukui buvo sulaužytas stuburas ir sutrenkta galva. Jis buvo prijungtas prie dirbtinio kvėpavimo aparato.

Kolegos tvirtino, kad Tatjana patyrusi mokytoja, nes su vaikais dirba jau 11 metų.

Tuo tarpu nukentėjusio vaiko tėvai kaltina valdininkus abejingumu ir aplaidumu. Dėl nesuprantamų priežasčių berniuko motinai apie įvykusią nelaimę pranešė tik praėjus dviem valandoms.

„Mane pribloškė, kaip abejingai ir nemandagiai mokytoja atsakinėjo į mūsų klausimus“, – sakė berniuko tėvas Rinatas. Paklausus, ar ji moka suteikti pirmąją medicinos pagalbą, mokytoja sakė, kad jos to niekas nemokė.

„Penkias dienas vargšas vaikelis, ir taip nuskriaustas likimo, kabojo tarp gyvybės ir mirties. Bet nei ta mokytoja, nei mokyklos  direktorius, nei švietimo skyriaus atstovai neatsiprašė, neužjautė mūsų dėl įvykusios tragedijos. Aš to negaliu suprasti! Išeina, kad mano vaikas jiems – tuščia vieta“, – stebėjosi antraklasio tėvai.

Mokytojas sugrūdo kojinę mokiniui į burną

Uljanovsko srities teismas paskelbė stebėtinai lengvą bausmę vietos mokyklos pedagogei, žiauriai sumušusiai tiesiog per pamoką antros klasės mokinį, šiam paprašius leisti nueiti į tualetą.  Mokytoja tvojo kelis kartus vaikui su vadovėliu per galvą, kol šis prarado sąmonę ir nugriuvo. Pedagogė atsipirko kelių dienų visuomeniniu darbu ir turėjo sumokėti 10 tūkst. rublių (137,85 eurų). baudą nukentėjusio berniuko tėvams.

Bylos medžiagoje rašoma, kad mokyklos Nr.22 pradinių klasių mokytoja Lilija Chalilova per rusų kalbos pamoką trenkė keletą kartų antrokui per galvą su vadovėliu dėl to, kad vaikas pasiprašė į tualetą.  9 metų berniukas buvo pristatytas į miesto vaikų klinikinę ligoninę Nr.1 Neurochirurgijos skyrių, kur jam nustatė smegenų sukrėtimą. Medikų duomenimis, antraklasis patyrė uždarą galvos smegenų traumą.

Po to mokytojai buvo iškelta baudžiamoji byla ir atleista iš darbo.

Kaip bebūtų keista, bet tokiu teismo nuosprendžiu liko patenkinta nukentėjusio berniuko mama Svetlana Pinčuk. „Teisingumas nugalėjo ir aš esu patenkinta, kad teismas priteisė sumokėti 10 tūkst. rublių moralinę žalą moralinę ir už sūnaus gydymą. Sūnus sakė, kad iki šiol sapnuoja buvusią mokytoją. Berniukas pašoka iš miego, išpiltas šalto prakaito. Jo nervai visai ištampyti. Jau pervedžiau berniuką į kitą mokyklą. Jis sakė, kad ten jam daug geriau“, – sakė gimdytoja.

„Atvirai pasakius, aš nustebau kaip mokytoja elgėsi teisme: sėdėjo kaip sfinksas, nei vienas raumuo nė nekrustelėjo. Jokio atgailavimo“,  – pridūrė Svetlana Pinčuk.

Beje, kai sumušus vaiką kilo didžiulis skandalas, dauguma nukentėjusio vaiko bendraklasių tėvų susirinkime palaikė mušeikos mokytojos pusę. Jei smurtaujančius prieš vaikus mokytojus palaiko ir tėvai, tik to ir tereikia pedagogams, turintiems sadistinių polinkių.

 

Tuo tarpu Altajuje, Koš- Agachskio teismas nuteisė vietinį mokyklos direktorių ir deputatą Vladimirą Tastanbekovą vieneriems metams ir keturiems mėnesiams pataisos darbų, kuris per istorijos pamoką primušė šeštos klasės mokinį ir sugrūdo jam kojines į burną.

Vienas mokinių pažiūrėjo į suolo draugo sąsiuvinį, norėdamas nusirašyti, tuo pačiu sukeldamas mokytojo pyktį. Pedagogas priėjo prie berniuko ir tvojo jam per galvą.  Berniukas trenkėsi galva į suolą. Nesitikėjęs to iš pedagogo, berniukas pašoko iš suolo ir jam nuo kojos nukrito sportbatis.

Supykęs mokytojas stvėrė mokinį už kojos, numovė jo kojinę ir visai klasei matant, sugrūdo ją vaikui į burną. Sužinojusi berniuko motina, kreipėsi su pareiškimu į teisėsaugos organus. Pareiškimas buvo įregistruotas ir teisėsaugos pareigūnai apklausė visus klasės mokinius, kurie patvirtino berniuko pasakojimą.

Taip pat Altajuje teismas paskelbė nuosprendį  ir kitai mokytojai, sumušusiai pradinių klasių mokinę. Pedagogė įsiuto, kad mergaitė išdrįso užstoti savo mamą.

Bylos medžiagoje rašoma, kad 2010 metais įvyko mokytoja Lidija Kotkenova primušė moksleivę, užstojusią savo mamą, kai mokytoja barėsi ant jos ir skaitė pamokslus. Tuo metu tarp pedagogės ir mergaitės tėvų įvyko žodinis konfliktas ir mokytoja buvo įsitikinusi, kad negalima vaikams kištis į suaugusiųjų pokalbį. Juo labiau pakeltu tonu. Išmokyti vaiką mandagumo taisyklių, pedagogė nusprendė paleidusi kumščius į darbą. Mokytoja stvėrė mergaitę už plaukų  ir stipriai papurtė Mergaitė nukrito ant grindų, o mokytoja po to dar  du kartus spyrė jai į pilvą.

Bet mokytoja taip ir nepripažino savo kaltės. Tačiau šis nusikaltimas toli gražu ne vienintelis per pastaruosius metus minėtame rajone, kai pedagogai primuša vaikus.

Fizinio lavinimo mokytojas sužeidė du moksleivius grėbliu

Tais pačiais 2010 metais, per pietų miegą vietiniame vaikų darželyje, 6 metų berniukas pasiprašė į tualetą. Tačiau auklėtoja Aliona Jeriomina  į prašymą du kartus smogė kumščiu vaikui į pilvuką. Berniukas apsivėmė.  Teismas nuteisė auklėtoją 10 tūkst. rublių bauda (137,85 eurų).

2010  balandžio mėnesį  tarp vienos Saratovo mokyklos mokytojo A. Šortovo įvyko konfliktas su 7 klasės mokiniu. Nepilnametis nereagavo į mokytojo pastabas ir negana to, keikėsi. Tada pedagogas tvojo  jam kumščiu per kairę ausį ir nugarą.

Tiumenės Lenino rajono prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą 58 metų anglų kalbos mokytojai, kuri sumušė 16 metų merginą. Tyrėjai nustatė, kad per pertrauką moksleivė įkišo nosį į klasę, kurioje dar tęsėsi užsiėmimai. Mokytoja pirmiausiai nusikeikė, išvadino moksleivę šliundra, stvėrė už kaklo, o paskui už ausies ir tiesiog perplėšė ją. Mokytojai buvo iškelta baudžiamoji byla ir atleista iš darbo.

Vienos Primorjės mokyklos mokytojai prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą smurtaujant prieš nepilnamečius ir pedagogės žiauraus elgesio su jais.  Prokuratūra atliko patikrinimą pagal tėvų pareiškimą dėl 4 klasėje besimokančių vaikų ir nustatė, kad 2005 metais gruodžio pabaigoje mokytoja privertė 7 moksleivius, matant visai klasei, tiesiogine to žodžio prasme išlaižyti išpurvintas grindis, atėjus į klasę ir nenusivalius batų.

O Sverdlovsko srityje buvo paskelbtas nuosprendis fizinio lavinimo mokytojui, kuris sužeidė du moksleivius grėbliu. Rajono teismas nuteisė mokytoją 5000 rublių bauda (68.92 eurų).

Paaiškėjo, kad per pamoką moksleiviams grėbiant lapus ir tvarkant mokyklos stadioną, išdykavo. Tada mokytojas paėmė grėblį iš vieno rankų ir tvojo dviem 10 klasės mokiniams į įvairias kūno vietas. Mokiniai patyrė keletą durtinių žaizdų. Mokytojas buvo atleistas iš darbo.

 

parengta pagal newsru.com

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą