Stovi mokyklos kieme du dvyliktokai ir kalbasi:

— Tėvai nori, kad studijuočiau teisės mokslus, o aš noriu būti programuotojas.

— O, kad man tavo problemos! Marytė ir Onutė laukiasi ir abi reikalauja, kad jas vesčiau.

 

Sparčiai bręstančio paauglio elgesio ir emocinės reakcijos primena mažo vaiko elgesį

Akceleracija – (lot. acceleratio – (pa)greitinimas): vaikų bei paauglių fiziologinio ir psichinio brendimo greitėjimas, lyginant su ankstesnėmis kartomis; tai yra pagreitintas vaiko fizinis vystymasis ir brendimas, apimantis visų fizinio vystymosi rodiklių padidėjimą – aukštį, svorį ir visus kūno dydžius, ankstyvą lytinį brendimą.

Dabartiniai paaugliai vidutiniškai apie 10 сentimetrų aukštesni, lyginant su savo bendraamžiais prieš kelis dešimtmečius. Teigiama, kad vienas iš baigto fizinio brendimo požymių yra paaugliui nustojus augti. Dabartiniai paaugliai ir jaunuoliai baigia augti sulaukę 17-19 metų, o prieš kelis dešimtmečius jaunuoliai nebeaugdavo sulaukę  23-25 metų. Skeleto kaulėjimas taip pat pajaunėjo vidutiniškai 1-3 metais.

Akceleracijai būdinga akivaizdus neatitikimas tarp  fizinio ir psichinio vaiko vystymosi. Savo elgesiu ir emocijų pasireiškimu dauguma paauglių lieka infantiliški. Tai reiškia, kad sparčiai bręstančio paauglio elgesio ir emocinės reakcijos primena mažo vaiko elgesį.  Todėl tokie paaugliai  atsiduria gana sudėtingoje padėtyje ir yra laikomi sunkiais paaugliais.

Šiuolaikinis įtemptas ir spartus gyvenimo tempas kelia žmogaus psichikai daug didesnius reikalavimus, nei prieš kelis dešimtmečius.  Informacijos srautas tapo gerokai intensyvesnis, gyvenimo ritmas greitėja, o reikalavimai besimokantiems moksleiviams – gerokai sudėtingesni.

Todėl kai kurios paauglio psichikos vystymosi sritys nebesuspėja su pagreitintu fiziniu brendimu. Tokiems paaugliams išlieka kai kurie vaikiški pomėgiai, jie dar  nėra emociniai subalansuoti  ir gana lengvai pasiduoda kitų daromai įtakai.

Paauglystės amžius apibūdinamas  kaip valios stoka, neapgalvotų poelgių pasireiškimas, impulsyvus elgesys, smalsumas, patiklumas, noras būti panašiais į suaugusius ir bendraamžių kai kurių poelgių mėgdžiojimas ar kopijavimas.

 

To paties amžiaus paaugliai neretai skiriasi ir savo intelektualumu bei doroviniu auklėjimu

Paauglio psichika yra labai jautri, lengvai pažeidžiama ir gana nestabili, kuriai būdingas ne tik jautrumas, bet ir jaudrumas, pusiausvyros sutrikimas, dirglumas, drovumas, net arogancija. Paauglys siekti savarankiškumo ir atsisako pripažinti autoritetus, reikalauja savęs patvirtinimo ir saviraiškos, neretai dedasi suaugusiu, tačiau labai priklauso nuo kitų daromos įtakos. Dažniau neigiamų nei teigiamų.

Taigi, akceleracijos rezultatas  akivaizdus – atsiranda disproporcijos tarp fizinio ir psichinio paauglio vystymosi.  Be to, išryškėja nevienodas individualios raidos vystymasis.  Tai sukelia nesutarimus tarp to paties amžiaus paauglių. Kitaip tariant, vienas paauglys jau pasiekė brendimo amžių, o kitas dar ne.

Be to, to paties amžiaus paaugliai neretai skiriasi ir savo intelektualumu, socialiniu ir doroviniu auklėjimu. Vienas gali būti išsivystęs fiziškai, o protiškai ir emociniai jis dar „keliais metais jaunesnis“. O kitas gali  būti pusę galvos mažesnis už savo bendraamžius, bet peršoka juos savo intelektualumu. Todėl daug kas stebisi ir negali suprasti, kodėl gražiausia klasės mergaitė  įsimyli mažą, neišvaizdų berniuką, kuris savo protiniais sugebėjimais  ir puikiais mokymosi rezultatais gerokai lenkia bendraamžius. Tuo tarpu gražuolis aukštaūgis bendraklasis primityvus, jei ne bukas. Apie jokį intelektualumą negali būti ir kalbos. Visas jo pranašumas – dailaus sudėjimo ir  išvaizdus. Atsiranda dar vienas didelis skirtumas tarp to paties amžiaus paauglių – vieni turi daug kompleksų,  o kiti – pernelyg pasitiki savo jėgomis. Nors iš tikrųjų jie visai neturi kuo  pasigirti ir didžiuotis. Nebent savo išvaizda ir aukštu ūgiu.

Be to, pagreitintai  bręstantiems paaugliams, anksčiau atsiranda ir seksualinis potraukis. Todėl nesubrendėliai neretai tampa jų pajuokų ir pašaipų objektais. Todėl nenorėdami atsilikti nuo  subrendusių bendraamžių ir kad iš jų nesišaipytų, tokie paaugliai stengiasi „peršokti“  tokius  grubiai, net agresyviai elgdamiesi ir  vaizduoti kietus.

 

parengta pagal sciencedaily.com

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą