Emocinis mokinio požiūris į mokyklą didžiąja dalimi lemia mokyklos pedagoginio personalo edukacinės įtakos sėkmę. Kai mokinys myli mokyklą, turinčią įtakos jo vidiniam pasauliui, mokytojai gali padaryti didesnę įtaką moksleiviui net ir tada, kai jis yra abejingas mokyklai.

Mokytojo ir moksleivio santykiai paprastai būna nevienodi

Mokykla gali sudominti mokinį skirtingais būdais. Tai gali būti žinių ir įgūdžių įgijimo procesas, dėl kurio praplečiamas vaiko akiratis ir gyvenimo galimybės. Tai gali būti džiaugsmo jausmas, gražiai bendraujant su bendraamžiais. Tai gali būti jaudulys, bendraujant su mokytoju, atveriančiu kažką naujo mokinio dvasiniam pasauliui.

Aišku, kad būtent mokytojas yra svarbiausia figūra, kuris vaidina svarbų vaidmenį moksleivio gyvenime. Tačiau mokytojo ir moksleivio santykiai paprastai būna nevienodi. Mokytojas visada turi teisę pasakyti moksleiviui viską, ką jis apie jį galvoja. Tačiau moksleiviams beveik niekada nepavyksta viešai paskelbti savo „įvertinimo“ mokytojui.

Šis tyrimas yra labai reta galimybė perteikti mokytojams moksleivių nuomonę apie juos, priversti juos pažvelgti į save iš šalies ir, galbūt, patobulinti mokymo metodus bei stilių, persvarsčius savo požiūrį į moksleivius.

Tyrėjai atliko apklausą dviejose Novosibirsko miesto gimnazijose, norėdami išsiaiškinti, kaip moksleiviai įsivaizduoja tobulą mokytoją. Tyrime dalyvavo 175, 8 klasių mokiniai.

Tyrėjai, išanalizavę atsakymus, gavo pakankamai informacijos apie pagrindines moksleivių problemas, konfliktus, kylančius tarp mokytojo ir moksleivio ir panašiai.

Taigi, 55 proc. respondentų atsakė, kad mokytojai reikalingi „mokyti vaikus įvairių mokslų, lavinti juos“, „išmokyti etiketo“, „kad galėtų geriau įvertinti savo sugebėjimus“, „mokyti teigiamo požiūrio į gyvenimą“, „išmokyti bendrauti ir gero elgesio“, „nusistatyti teisingą gyvenimo kelią“.

Tuo tarpu 15 proc. apklausos dalyvių atsakė: „papildyti kalbos žodyną“, „kad liktų šviesūs mokyklos prisiminimai“. Tačiau net 30 proc. moksleivių buvo nusistatę prieš mokytojus, kartais su agresyviu atspalviu: „pasijuokti iš jų“, „grūsti į vaikų galvas nereikalingus dalykus“, „rašyti pastabas“, „skųsti direktoriui ir tėvams“, „kas sakė, kad jie reikalingi?“

Po to tyrėjai paprašė atsakyti moksleivių, kaip jie įsivaizduoja tobulą mokytoją. Ir paaiškėjo, kad tobulo mokytojo portretas  gali būti įvairiapusis. Taigi, tobulas mokytojas turėtų būti: suprantantis (75proc. respondentų), gerbti moksleivius (53 proc.). Dėmesingas, santūrus, pasirengęs padėti, palaikyti sunkiu metu (35 proc.). Teisingai reikalauti (80 proc.). Neužsisėsti ant savo mokinių, nebausti tų, kurie trukdo kitiems pamokoje, intelektualus, išsilavinęs (45 proc.). Žino, kaip įdomiai pateikti mokymo medžiagą (49 proc.). Neturėtų kištis į asmeninį vaikų gyvenimą, geba rasti bendrą kalbą su moksleiviais (19 proc.). Būtų autoritetas, pavyzdys moksleiviams, kad jie galėtų pasidalinti džiaugsmu su juo (mokytoju) ar pasikalbėti apie bėdas ir būtų tikri, kad visa mokykla to nesužinos (10 proc.). Gražus, malonus (23 proc.), turi humoro jausmą (40 proc.). Taip pat kad mokytojas niekada nekalbėtų blogai apie aplinkinius žmones, nevėluotų į pamokas. Buvo  ir tokių atsakymų: „Tai yra mano pirmasis mokytojas“, „mūsų mokykloje yra tik du tokie mokytojai“, „tobulų mokytojų nėra“ (10 proc.).

 

Mokytojų prašovimai vaikams kelia juoką

Apklausos dalyviai taip pat nurodė didžiausią  ir skaudžiausią pasipiktinimą keliantį dalyką – nesąžiningą moksleivių vertinimą (80 proc.). Labiausiai tyrėjus nustebino šie atsakymai:  „Rašo dvejetus be priežasties“, „du už tai, kad nesuprantu pamokos“, „mokytojas žemina pažymius“. Moksleivių pyktį taip pat kelia  ir mokytojų grubus elgesys su jais (38 proc.). Blogą mokytojo nuotaiką, kurią išlieja ant moksleivių („nervingiems žmonėms neturi būti leidžiama dirbti mokykloje“, „labai greitai kalba ir supyksta dėl to, kai nesupranta jo“ (10 proc.). Be to, moksleiviai  nepatenkinti, kad kai kurie mokytojai „išskiria mylimus mokinius“ (15 proc.). Kai užtempia pamoką ir vėluoja į pertrauką (23 proc. Pravardžiuoja, daug užduoda namuose. Anot respondentų, moksleivis taip pat yra žmogus, o ne robotas. (37 proc.). Kai mokytojas lenda į asmeninį gyvenimą: „Jie seka mus, o paskui skundžia tėvams, kad mes pasirenkame netinkamus draugus“. (30 proc.). Taip pat kai mokytojas skleidžia paskalas, „kabina“ etiketes ant tų, kurie jiems nepatinka ir padaro „atpirkimo ožiu“, o jų labiausiai mėgstamiems moksleiviams ir pataikūnams viskas kaip nuo žąsies vanduo (20 proc.). Mokytojas netiki, kai sakai tiesą (15 proc.). Kai mokytojas kalbant verčia žiūrėti į akis (7 proc.).

Kitą apklausos dalį – ką per pamoką mokytojas pasakė, galima suskirstyti į tris kategorijas. Pirmoji kategorija, kuriai tyrėjai priskyrė atsakymų variantus, susijusius su vadinamaisiais mokytojų prašovimais pro šalį, sukeliančiais moksleiviams šypsenas. Pavyzdžiui: „Nuvalykite lentą šlapiu skudurėliu“, „aš sėdžiu visa kreiduota, kaip naujametinė eglutė“, „ar aš tau kvaila?“, „nėra ko galvoti, vyksta kontrolinis darbas“, „pakelkite rankas, kas už tai, kad esu geras mokytojas, o kas prieš?!“.

Antroji atsakymų kategorija, sukelianti moksleiviams ne tiek šypseną, kiek sumišimą ir nusivylimą. Pavyzdžiui, kai mokytojas sako: „Mes ne sadistai, bet suleisime tau injekciją“ (moksleivis  siunčiamas pasiskiepyti į medicinos kabinetą). Arba: „Jūs esate vienaląstės amebos (bakterijos), nežinančios, kaip elgtis“ (biologijos mokytoja). „Ko žiaumoji, kaip karvė žolę“. (Mokytojo pastaba kramtančiam gumą moksleiviui). Arba: „Iki šiol galvojau, kad aš neturiu priešų“, „tu nesi protingas, padėk dienoraštį ant stalo, dvejetas!“.

Trečioji atsakymų kategorija, susijusi su pedagogine kalba, agresyviai priešiška ir menkinanti moksleivių asmeninį orumą bei nepriimtina pedagoginės etikos ar tarpasmeninio (dialogo) bendravimo požiūriu. Pavyzdžiui, „jūs esate mokymo stabdžiai“; „ligoniai idiotai, pažiūrėkit į savo pažymius“, „aš pasirūpinsiu, kad vienu debilu mokykloje liktų mažiau“, „aš taip padarysiu tau, kad mažai nepasirodys“, „tu mokaisi blogiau nei bet kuris kitas ir negalima rasti blogesnio žmogaus nei tu“, „mokytojas mane užsipuolė keiksmažodžiais“.

 

Nemažai moksleivių gerbia, vertina ir nuoširdžiai myli savo mokytojus

Tyrėjams pateikus klausimą, ko pedagogas niekada neturėtų daryti,  moksleiviai laikosi vieningos nuomonės, kad mokytojas neturi teisės „pakelti rankos prieš moksleivį“, „mesti į mokinius kreidą, liniuotę ar skudurą“, „įžeidinėti juos, ypač girdint visai klasei, tokiais žodžiais kaip „tu kvailas avine, ar galvoji, ką kalbi“, rėkti taip ant mokinių, kad net langų stiklai dunda, privesti vaiką iki ašarų, grasinti, parodyti savo blogą nuotaiką. Taip pat žeminti prie visų, nesvarbu, kaip blogai besimokytų mokiniai, o po to tyliai atsiprašo koridoriuje moksleivio, bijodami, kad jis gali pasiskųsti, būti dvilypiu, kai girdint direktoriui sako „vaikeliai mano“, o kai niekas negirdi „jūs balvonai, sėdite man ant sprando ir geriate mano kraują“.  Parašyti moksleiviui blogą pažymį iš kurio nors dalyko, vien dėl to, kad jis netinkamai elgėsi. Taip pat mokytojas neturi kabinėtis prie moksleivio dėl jo išvaizdos, nes paaugliui tai yra saviraiškos būdas, taip pat nepriekaištauti dėl to, kad tėvai negali kažkuo aprūpinti, neįžeidinėti mokinių tėvų: „Obuolys nuo obels…“ ir panašiai.

Anot apklausos dalyvių, mokytojas neturėtų būti savanaudis, nekenkti moksleiviui, taip pat nepažeisti mokyklos nuostatų ir moksleivių teisių.

Vienaip ar kitaip, bet reikia pripažinti, jog nemažai moksleivių gerbia, vertina ir nuoširdžiai myli savo mokytojus už jų atsidavimą ir kūrybingą darbą, rūpinimąsi mokiniais ir sąžiningą bei teisingą požiūrį į juos.

Trumpai apibendrinant galima pastebėti, kad kiekvienas mokinys turi subjektyvų tobulo mokytojo įvaizdį bei idėją, ką mokytojas turėtų ir ko neturėtų daryti. Tyrėjai taip pat išskyrė tobulo mokytojo pagrindinius įvaizdžio bruožus tokius, kaip dėmesingumas, erudicija, gerumas, taktiškumas, supratimas, teisingumas, nuoširdumas, meilė vaikams.

Moksleivių tvirtinimu,  tobulas mokytojas puikiai žino, kaip dirbti ne tik su „genijais“, bet ir su „ne visai genijais“.

 

parengta pagal aif.ru

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą