Tėvas auklėja sūnų: „Вūdamas tavo metų, Lincolnas buvo geriausias moksleivis visame mieste!“ „O būdamas tavo metų, tėte, jis jau buvo prezidentas!“, – atsakė vaikas.

Pirmoje dalyje apžvelgėme  pirmųjų šešių Zodiako ženklų gebėjimus ir talentus vienoje ar kitoje mokymosi sferoje. Taip pat ir jų gabumus siekiant aukštojo išsilavinimo ar besimokant užsienio kalbų. Tą patį tęsiame ir toliau, aiškindamiesi, kodėl vieniems Zodiako ženklams lengvai įkandama, pavyzdžiui, anglų kalba, o kitiems nieko nereiškia išmokti ne tik ispanų, portugalų, bet ir prancūzų kalbas. O trečius traukia rytų kalbos: kinų, japonų, indų. Primename, kad šis horoskopas skirtas moksleiviams, būsimiesiems studentams, norintiems mokytis, tobulėti, laisvai kalbėti užsienio kalbomis!

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 – spalio 23)

Žmonės, gimę po Svarstyklių Zodiako ženklu, pagal savo prigimtį yra kūrybinės ir permainingos asmenybės, bet išsiskiria iš kitų savo intelektualumu. Gali būti, kad tam įtakos turi ne tik Oro stichija, bet ir juos globojanti  Veneros ir Saturno planetos.  Nepriklausomai nuo to, galima užtikrintai pasakyti, kad besimokydamas ir įgydamas išsilavinimą Svarstyklių ženklo moksleivis galvoja ir apie būsimos karjeros aukštumas. Ir to siekia pamažu, neskubėdamas, bet nuosekliai ir užtikrintai.  Žinia, daug šio ženklo atstovų – sangvinikai, o tai reiškia, kad jie –  aktyvūs, iniciatyvūs, viskuo besidomintys, kuo beužsiimtų. Taip pat Svarstyklių žmonės linkę laikytis nestandartinės pasaulėžiūros ir  daugeliu atvejų vadovaujasi racionaliu bei logišku mąstymu. Neretai kalbėdami ir apie romantiškus dalykus. Nepaisant to, Svarstyklės – kūrybinės asmenybės, tačiau besiblaškydami ir neturėdami vieno, aiškaus tikslo, nemiega per naktis, norėdami išlaikyti egzaminą aukščiausiu balu. Problema ta, kad jie tada visai negalvoja apie savo sveikatą ir iš to išplaukiančias pasekmes.

Nepaisant to, besimokydami universitete ar kitoje aukštojoje mokykloje, šio ženklo atstovai dažnai padeda kitiems mokytis, gelbsti per įskaitas ar egzaminus.

Moksleiviai, gimę po Svarstyklių ženklu,  paprastai sėkmingai baigia mokslus ir įgyja išsilavinimą. Todėl kad labai atsakingai žiūri į mokslus – susikaupia, sutelkia dėmesį  į dėstomus dalykus, dėmesingai ir atidžiai analizuoja, iš pirmo žvilgsnio, smulkias ir nereikšmingas detales. Tai reiškia, kad kokią profesiją ar darbą pasirinktų, Svarstyklės – aukščiausios kvalifikacijos specialistai.  Būtent dėl kruopštaus ir kiek per daug smulkmeniško požiūrio, sprendžiant išsikeltus uždavinius, šio ženklo atstovai dažnai renkasi gana retą specialybę, kad galėtų visa galva pasinerti į ją.

Be to, besimokydami šio ženklo atstovai  visada lengvai atranda bendrą kalbą ir su dėstytojais, ir su bendramoksliais. Todėl jiems niekada neiškyla sunkumų gaunant teigiamas rekomendacijas įsidarbinant.

Tačiau  nepaisant šio ženklo moksleivių didelio potencialo, bet neturėdami pakankamos motyvacijos, Svarstyklės gali paleisti mokslus ir pavėjui arba mėgina mokytis savarankiškai. Žinoma, tada rizikuoja laiku ir sėkmingai baigti mokslus ir gauti diplomą.

Tai – įrodymas, kad šio ženklo atstovai  – permainingos asmenybės ir  jos linkusios atsainiai ir triukšmingai gyventi.  Būtent nenuoseklumas, blaškymasis, abejonės ir gali pakišti koją jų sėkmei.

Todėl Svarstyklėms, mėgstančioms tokį gyvenimo būdą patartina sutelkti  didesnį dėmesį  ne tik mokslams, bet ir būti atidesniais kitiems žmonėms. Tada jūs labai daug pasieksite.

Prisipažinkite, kad pradžioje, vos pradėję lankyti mokyklą, labai uoliai kimbate į mokslus ir net patiriate nenusakomą malonumą mokydamiesi.  Mokytojai dažnai parašo jums gerą pažymį ir esate  nuolat giriami. Bet ilgainiui… pasitaiko visko.

Gimusiems po šiuo Zodiako ženklu, turėtų labiau sektis humanitariniai mokslai ir kūryba.  Juk būtent tose sferose jiems atsiranda galimybė duoti valią savo fantazijoms ir iškalbos talentui.  Be to, reikia nuolat skatinti šio ženklo žmonių laimėjimus, kad jie suprastų, jog yra sėkmingi ir dar būtų didesnis stimulas siektų aukštumų.

Šio ženklo žmonės smalsūs ir lengvai pagauna juos sudominusią informaciją. Atradę kažką savo, jie ir toliau gilinasi, analizuoja tuos dalykus ir nuolat tobulėja. Stengiasi lankytis konferencijose, seminaruose, įvairiems  specialistams rengiamuose kursuose ir panašiai.

Kalbant apie mokslo metus, Svarstyklėms bene palankiausi yra pirmieji trys rudens mėnesiai. Būtent tada, be didelių pastangų, juos dar lydi ir sėkmė. Tuo metu jiems niekas netrukdo mokytis visu pajėgumu. Suprantama, viskas priklauso tik nuo jų noro.

Iš esmės Svarstyklių ženklas, besimokydamas mokykloje, o vėliau ir įgydamas išsilavinimą, nuolat stengiasi  kažkuo domėtis. Nors kartais jiems būna sunku apsispręsti dėl pasirenkamos profesijos, todėl kreipiasi į savo artimus žmones ar draugus, kuriais pasitiki.

Ko gero prancūzų kalbos melodingumas, švelnumas užburia daugelį, tačiau mažai kam įkandama ši rafinuota ir aristokratiška kalba. Kaip ten bebūtų, bet tai ir viena sudėtingiausių užsienio kalbų.  Anot kalbų žinovų, šią neįprasto skambesio kalbą nesunkiai įveikia tos Svarstyklės, kurios išsiskiria iš kitų dėl savo dviejų pagrindinių savybių – kantrybės ir atkaklaus savo tikslo siekimo.

SKORPIONAS (spalio 24 – lapkričio 22)

Kai šio ženklo atstovas ramiai gyvena, jo niekas nenervina, nejaučia įtampos ir streso, tada jis kupinas energijos. Jis visa galva pasineria į mokslus ir neiškiša jos tol, kol kaip reikiant išmoksta  ir ištyrinėja užduotą dėstomą dalyką ar medžiagą. Net ir nepasisekus, tuojau pat, be baimės ir abejonių, ieško kitų sprendimų būdų.

Posakis: „Septynis kartus pamatuok, o paskui nukirpk“ – ne visai tinka šio ženklo moksleiviams. Mat dažniau atsitinka taip, kad jie iš karto nukerpa, o jei po to kas nors netinka, tai tada pradeda sukti galvą, kaip čia geriau padarius ir atradus išeitį. Tai byloja, kad Skorpionai pirmiausiai užsidega nauja idėja, didžiuliu pasitikėjimu savo jėgomis, bet paskui pradeda svarstyti, ar apskritai  jiems reikia to. Dėl tos pačios priežasties, šio ženklo atstovai gali pusiaukelėje sustoti arba sugriauti tai, ką buvo pradėję, jei juos dėl kokių nors priežasčių netenkina ar tiesiog nepatinka jų pačių sumanymai.

Štai būtent šiame mokymosi ar veiklos etape ir reikia stebėti Skorpioną, norint laiku jį sustabdyti ir nukreipti  teisingu keliu bei parodyti, kiek daug jis jau padarė ir įdėjo jėgų. To nepadarius laiku, šio ženklo atstovas gali sugriauti viską iki pamatų, kuriuos statė ne vienerius metus ir įdėjo į juos milžiniškų pastangų.

Paprastai šio ženklo atstovai, mokydamiesi ir įgydami išsilavinimą, elgiasi atsakingai ir pareigingai. Nors ne vienas iš jų – ir gana savotiškai bei nenuspėjamai. Jis net ir šimtu procentų būdamas neteisus, gali įrodinėti ir ginti savo teisybę. Bet Skorpionas žino, ką reiškia žodis „reikia“, todėl būna reiklus ne tik kitiems žmonėms, bet ir sau. Šio ženklo žmonių užsispyrimui ir kantrybei nėra lygių. Tačiau stimuliuoti norą mokytis gali tik labai dominanti mokslo sfera. Skorpionus nepaprastai traukia mažai žinomi ir dar neištyrinėti dalykai, reikalaujantys kaip reikiant pasukti smegeninę. Ypač juos domina paslaptingi dalykai, kurie kartais taip ir lieka jiems neįkandami arba dėl to, kad dar per anksti žinoti. Bet taip atrodo tik iš šalies. Iš tikrųjų Skorpionas pasirengęs sužinoti  ir suprasti naujus dalykus bet kokia kaina ir būdais. Jis gali išnarplioti paslaptį, apie kurią jūs net ir nesapnavote ir negalėjote žinoti.

Beje, Skorpionas geriausiai įsisavina užduotis, jei jo mokytojas ar dėstytojas yra griežtas, reiklaus ir principingas. Nors apskritai pedagogus šio ženklo atstovai linkę vertinti gana subjektyviai.  Būna, kad Skorpionas įsisavina informaciją nenoriai, bet būna ir taip, kad jis pačiumpa ją pakeliui kur nors eidamas.  Tai yra, jei jis galvoja, kad tai svarbi  ir reikšminga informacija, įsidėmi ją visam laikui. Apskritai Skorpiono ženklo žmonėms labai sunku (o gal ir neįmanoma) pakeisti savo  požiūrį, įsitikinimą, nuostatas ar principus.

Be to, šio ženklo moksleiviai, rinkdamiesi kurią nors profesiją, pasikliauja tik savimi ir retai klauso kitų nuomonės ar patarimų. Bet jei jiems nepatinka kuri nors specialybė ar nelabai domina sritis, tai yra  viskas labai paprasta ir lengva, tada labai maža tikimybė, kad jie studijuos tuos dalykus.  Bet jei Skorpionui pavyksta atrasti jo vaizduotę žadinantį objektą, tai  jis gali „ryte ryti“ knygas ir kitus šaltinius, norėdamas išsiaiškinti. Tikėtina, kad nemažai šio ženklo moksleivių  renkasi psichologijos mokslus ir visus su jais susijusias veiklos sferas. Skorpionai be didelio vargo nukreipia savo energiją į reikiamą darbo sritį ir visa širdimi jai atsiduoda. O įdėjus daug pastangų ir sunkaus darbo, rezultatų netenka ilgai laukti.

Sako, kad Skorpiono ženklo (kaip ir Avino) moksleiviams dažniau praverčia vokiečių kalba, bet nepaisant to, dar mokydamiesi mokykloje jie gana skeptiškai žiūri į ją. O prireikus, mokosi sukandę dantis. Užtat visada mieliau renkasi kitas užsienio kalbas. Vėlgi, Skorpionas pirmiausiai renkasi mėgstamą ir, jo manymu, naudingą užsienio kalbą. Šio ženklo žmonės mokosi kalbų ne tik iš vadovėlių, bet ir skaitydami knygas ar klausydami muzikos. Jie patenkinti rezultatais.

ŠAULYS (lapkričio 23 – gruodžio 22)

Kaip manote, su kuria veiklos sritimi geriausiai sieti savo ateitį šio ženklo atstovams?  Bet pirmiausiai reikia išsiaiškinti būdingus Šaulio ženklo moksleiviams charakterio bruožus.

Šio ženklo  vaikai ir paaugliai – draugiški, atviri ir noriai bendraujantys su kitais. Bet jei Šauliui kas nors nepatinka, parodo savo tikrąjį charakterį – būna aikštingas ir impulsyvus. Nepaisant jo išsišokimų, tai ir gana harmoningas Zodiako ženklas. Tai ir proto bei kūno jėgos derinys. Šio ženklo moksleiviai vertina atvirumą, nuoširdumą, pasirengęs kovoti dėl teisybės, todėl tikrai neverta įsižeisti ant Šaulio dėl nepatikusio žodžio, nes iš prigimties jis nėra piktas žmogus.  Kartais net pats nesupranta įskaudinę ar įžeidę žmogų, todėl ir galvoja, kad jis nieko blogo ir nepadarė. Gal ir dėl to, kad šio ženklo moksleiviai – ganėtinai pasitiki savimi. Girdi tik tą, ką nori girdėti. Todėl net ir pačią teisingiausią kritiką savo atžvilgiu praleidžia pro ausis. Užtat mėgėjai patarinėti, pamokyti, paauklėti kitus. Galvoja, kad niekas geriau už juos nežino ir nesupranta. Žodžiu, lygiuojasi į  mokytojus. Nors tiems, kurie mėgina padaryti Šauliui kažkokią įtaką, jis būna gana mielaširdingas  ir draugiškas.

Taigi, ir mokytis šio ženklo moksleiviams nėra sunku, bet tai nereiškia, kad jie baigia mokyklą ar studijas su pagyrimu. Bet jei šis Zodiako ženklas supranta, ko jam iš tikrųjų reikia, tada gilinasi ir analizuoja su malonumu. Tai yra, stengiasi sužino ir išsiaiškinti apie jį dominantį dalyką viską. Arba beveik viską. Beje, šio ženklo atstovai  gali ir gerai mokytis, bet staiga pamiršti elementarius dalykus. Arba net ir dirbdamas vienoje sferoje, jis savo įgytų žinių, įgūdžių ir patirties bagažą gali sėkmingai perkelti ir į kitą veiklos sferą.

Galų gale Šaulys talentingai sugeba apdoroti gautą informaciją, padedanti jam išsisukti ir iš kebliausios situacijos.  Be to, pasižymi fantastiška atmintimi. Gali neklysdamas cituoti kažkada girdėtas žinomų žmonių mintis ir sentencijas bei prisiminti net ir nereikšmingus įvykius. Kaip tikrų tikriausia vaikščiojanti enciklopedija.

Šaulio ženklo moksleiviai dažniau renkasi „žemiškas“ profesijas, užtikrinančios jiems ne tik gerbiamą, prestižinį ir naudingą statusą visuomenėje, bet ir neblogą atlyginimą. Bet į darbą žiūri visu rimtumu ir labai atsakingai, todėl jiems dažnai pavedamos sudėtingos užduotys, kurios ne kiekvienam ir įveikiamos. Tačiau net ir nereikšmingus darbus  bei pavedimus šio ženklo atstovai atlieka lygiai taip pat, kaip ir labai svarbius. Tik nereikia tikėtis, kad Šaulys pavedimus atliks akimirksniu ir iš karto. Šis ženklas nelinkęs skubėti. Pirmiausiai Šaulys viską apgalvoja iki smulkmenų, kadangi stengiasi kiekvieną darbą atlikti vos ne tobulai. Tačiau šio ženklo atstovai nemėgsta priklausyti nuo bet ko. Juo labiau, negali pakęsti, kai jiems vadovauja ar nurodinėja. O labiausiai – kai kas nors lenda į jo širdį.  Kaip keistai tai benuskambėtų, bet Šaulys visada tikisi apdovanojimo už savo triūsą. „Kam aš tada taip sunkiai dirbau, – galvoja jis.

Šis Zodiako ženklas pasižymi neįtikėtinu atsparumu kitų apkalboms. paprasčiausiai nekreipia dėmesio į jas. Ir išsiskiria iš kitų savo atkaklumu. Mokslininkai ir tyrėjai, gimę po šiuo Zodiako ženklu, gali  sėdėti laboratorijoje ar biure iki vėlumos arba dirbti per naktis su entuziazmu. Tačiau atliekant kurį nors jam pavestą darbą, Šaulys turi žinoti, kam tai reikalinga. Šio ženklo žmonės negaišta laiko veltui.

Šaulys, laikydamasis to paties principo, ir mokosi, ir įgyja išsilavinimą. Mat jo tikslas ne tik sėkmingai baigti vidurinę mokyklą, studijuoti toliau ir tapti išsimokslinusiu, bet ir parodyti savo sėkmės rezultatus kitiems. Gyvenime jis – optimistas, dažnai šventiškai nusiteikęs, todėl sėkmingas. Bet niekada nekeičia savo įpročių, nenorėdamas prarasti savo individualumo ir taip branginamos laisvės.

Anglų kalbos žinios Šaulio ženklo moksleivius vilioja ne mažiau, nei horoskopo pirmoje dalyje minėtą Jautį. Mat Šaulys įsitikinęs, kad ne už kalnų ta diena, kai anglų kalba karaliaus visame pasaulyje, o kitos kalbos pėdins paskui ją. Be to, Šaulio ženklo atstovai linkę mokytis anglų kalbos klausant žinių, skaitant leidinius šia kalba ir bendraujant su užsieniečiais. Mat jau turėjo progos įsitikinti, kad kalant ir tokiu būdu mėginant įsidėmėti angliškus žodžius bei formas  – labai varginantis ir reikalaujantis begalinės kantrybės darbas.

Beje, kai kurie Šaulio ženklo moksleiviai – priešingai  – didesnį dėmesį skiria anglų kalbos gramatikai. Bet tuo pačiu jie linkę mokytis šios kalbos bendraujant su kitataučiais. Be to,  Šauliui puikiai sekasi mokyti šios kalbos ir nuotoliniu būdu.

OŽIARAGIS (gruodžio 23 – sausio 20)

Gal ir ne visi žino, kad Ožiaragio ženklo pavadinimas kilo iš lotynų kalbos žodžių „caper“ , reiškianti ožką ir „cornu“ – ragus. Bet labiau gilinantis į astrologijos istoriją, galima pastebėti, kad  Babilono laikais Ožiaragis buvo vaizduojamas su žuvies uodega. Taigi, ne šiaip sau tokia įžanga pradėjome pasakoti apie šio ženklo žmones. Kadangi Ožiaragio ženklo moksleivių  mokslams  ir išsilavinimui reikia skirti atskirą dėmesį.

Žinia, Ožiaragis – Žemės stichijos ženklo atstovas.  Vadinasi, šio ženklo besimokantiems būdingos labai žemiškos savybės – pastovumas, nuoseklumas, stropumas, atkaklus tikslo siekimas, organizuotumas ir panašiai. Jie niekada negyvena vien šia diena, todėl dažnai kuria toli siekiančius planus. Be to, mintyse mėgsta pažvelgti į ateitį ir analizuoti jau nueitą gyvenimo kelią.  Žinoma, tai nėra blogai. Greičiau – priešingai. Ožiaragių charakteris paprastai atsispindi ir jų elgesyje, ir renkantis specialybę, ir studijuojant ją, o vėliau ir kopiant karjeros laiptais.

Šio ženklo moksleivių sėkmingo mokymosi mokykloje ir išsilavinimo įgijimo pagrindas –  jų nepaprastas kruopštumas ir darbštumas, lyginant su kitais Zodiako ženklų atstovais. Svarbiausia, kad tiek tėvai, tiek ir pedagogai apsiginkluotų kantrybe ir tikėtų Ožiaragiais. Reikalas tas, kad pradžioje jų pastangos ir noras bei gebėjimai sėkmingai mokytis nepasireiškia.  Tai greičiausiai susiję su tuo, kad šio astrologinio ženklo mokymosi žinios įgyjamos iš lėto ir pamažu. Sunku pradžioje jiems išsiskirti iš grupės besimokančių, bet jau įsibėgėjus mokslo metams ar studijoms, dar kartą įrodo, kad atkaklumu ir užsispyrimu galima nuversti kalnus. Tuo Ožiaragiai labai panašūs į Jaučio ženklo žmones.

Pagrindiniai šio Zodiako ženklo moksleivių charakterio bruožai, pranokstantys kitus  –  darbštumas, pareigingumas ir stropus reikalavimų vykdymas. Pradžioje, kaip ir dauguma moksleivių, visada kuklus Ožiaragis tarsi ‚ištirpsta“ klasėje ir tampa „nematomas“, bet netrukus lengvai peršoka savo bendramokslius ne tik aštriu protu, bet ir užmojais. Mokytojams gali atrodyti, kad šio ženklo moksleiviai dar iš kažkur semiasi žinių, bet iš tikrųjų ne taip.  Visus mokslo metus tyliai ir kantriai dirbdami, nesiimdami jokių aktyvių veiksmų, Ožiaragio ženklo moksleiviai prisipildo savo žinių bagažus daugiau nei kiti. Beje, rezultatai gali būti tiesiog stulbinami, pradedant laimėjimais įvairiose olimpiadose ar konkursuose, baigiant kontroliniais darbais ar namų užduotimis.

Gimusieji po šiuo Zodiako ženklu iš prigimties apdovanoti gabumais mokantis ir įgyjant išsilavinimą, bet tai nereiškia, kad tie dalykai jiems yra lengvai pasiekiami. Ko gero tik šis ženklas gali sėkmingai sutalpinti į savo galvą tokį didžiulį kiekį įvairios informacijos. Jis taip pat intuityviai jaučia, kurios žinios jam labiausiai pravers ir bus reikalingos. Neblogiau Ožiaragis jaučia ir kokią specialybę ar profesiją geriausiai pasirinkti ir jam labiausiai prie širdies. Beje, beveik niekada neprašauna pro šalį. Tai taip pat  ir bene vienintelis iš Zodiako ženklų, galinčių didžiuotis šiomis savo savybėmis. Ir visai nesvarbu, kad įsigilinęs į mokslus, jis tampa dar labiau uždaresnis, nekalbus, tarsi atsiribotų nuo aplinkinių ir norėtų pastatyti aplink save nematomą sieną. Iš tikrųjų tokiu būdu Ožiaragis stengiasi atsiriboti nuo nereikalingos informacijos. Juk jis priima ir įsimena  viską, ką girdi ir mato. Todėl šio ženklo atstovui tiesiog būtina atsirinkti labiausiai naudingus ir reikalingus dalykus.

Jei  kažkuriuo metu mokytojui gali pasirodyti, kad Ožiaragio ženklo moksleivis  nebenori mokytis ar pradėjo prastai mokytis, tai reikia žinoti vieną jiems skirtą taisyklę: šio ženklo atstovams svarbiausias prioritetas – įgytas išsilavinimas, todėl jie ne šiaip sau linkę mokytis, bet mokosi visą gyvenimą.

Ko gero arčiausiai širdies šio ženklo atstovams užsienio kalba – prancūzų kalbos melodingumas, švelnumas. Žinoma, patinkantis daugeliui, tačiau mažai kam įkandama. Kaip ten bebūtų, bet tai ir viena sudėtingiausių užsienio kalbų. Bet neabejojama, kad šio neįprasto skambesio kalbą gali įveikti Ožiaragis dėl savo kelių pagrindinių savybių – kantrybės ir atkaklumo bei užsispyrimo. Paprastai šio ženklo besimokantieji pasiekia sėkmės,  iš anksto užsibrėžę sau tikslą išmokti užsienio kalbą.

VANDENIS (sausio 21 – vasario 19)

Šio Zodiako ženklo žmonėms – itin svarbu turėti gerą išsilavinimą. Todėl tarp jų nemažai ir mokslo daktarų, ir profesorių. Gamta nepagailėjo jiems ne tik šviesaus proto, bet ir puikios atminties.

Vandenio ženklo moksleiviams patinka mokytis, todėl užduotis stengiasi įvykdyti stropiai, atsakingai ir laiku. Niekada neieško lengvų kelių: nuo ko čia nusirašius ar nukopijavus. Pirmiausiai patys stengiasi apgalvoti ir išmėginti, tarkim, uždavinio visus galimus variantus, norėdami pasiekti gerą rezultatą. Jei Vandeniui patinka kuri nors disciplina, jis su atsidavimu pasišvenčia jai.  Net gali pranokti savo pedagogą. Bet jei dėstomas dalykas jam nėra įdomus, paprasčiausiai užmeta.

Ko gero daugumai šio ženklo moksleivių nekyla problemų besimokant mokykloje ir vėliau –  įgyjant išsilavinimą bei profesiją. Tačiau norėdami geriau įsisavinti medžiagą, jie užsidaro tylumoje. Vadinasi, mokyklos klasė – ne ta vieta, kur jiems galėtų gimti genialios idėjos. Bet, vėlgi, šio ženklo moksleiviai geriau įsimena svarbesnius ir reikšmingesnius dalykus. Todėl, jų manymu, tikrai neverta grūsti į galvą menkavertę informaciją. Dėl tos pačios priežasties, jie neatidžiai klauso ir kai kurių mokytojų dėstomų dalykų. Bet apskritai mokymo programą įsisavina puikiai, nuodugniai ir išsamiai.  Be to, sugeba atlikti kelis darbus vienu metu. O jei pamokos metu ir užsiima pašaliniais dalykais, Vandenio moksleivis gerai įsidėmi, ką kalba mokytojas.

Nemažai šio ženklo atstovų yra kūrybingos asmenybės. Ne vienas iš jų turi rašytojo, žurnalisto ar režisieriaus talentą. Tačiau ir tikslieji mokslai jiems neblogai sekasi.  Vis dėlto ko gero daugiau Vandenio ženklo moksleivių siekia humanitarinio išsilavinimo. Todėl tų, kurie dar tik galvoja susieti savo gyvenimą su kūrybine veikla, laukia sėkmė ir pripažinimas. Apskritai Vandenis – gabus sutvėrimas. Kaip sakoma, visų galų meistras. Be to, sėkmingai gali mokyti ir kitus.

Įdomu tai, kad vienus šio ženklo moksleivius traukia kelionės, turistiniai žygiai, poilsis gamtoje, sportas, o kiti priešingai – tūno namuose, pagulinėja, paskaitinėja knygą, pažiūri televizorių.

Vienaip ar kitaip, bet Vandenio požiūris į mokslą ir išsilavinimą – labai perspektyvus. Ne vienas šio ženklo moksleivis nuolat stengiasi praplėsti savo pasaulėžiūrą ir erudiciją. Viskuo domisi, yra be galo smalsūs ir žingeidūs. Jų netenkina standartiniai mokymo metodai. Taip pat ne vienas iš jų, baigęs mokslus universitete, toliau tęsia mokslus magistratūroje, daktarantūroje ar užsienyje. Neretai įgyja ir kelis aukštuosius išsilavinimus. Iš tikrųjų šio ženklo moksleiviai renkasi ir humanitarinio, ir techninio profilio specialybes.

Šio Zodiako ženklo atstovams mokslas yra priemonė, padedanti atskleisti ne tik savo sugebėjimus, bet ir asmenybę iš geriausios pusės. Tiesa, kartais ir jie pritrūksta kantrybės visa galva pasinerti į mokslus. Užtat pakanka Vandeniui pagauti idėjos esmę ir nesunkiai  realizuoja ją savo protinga  „smegenine“, „pakabintu liežuviu“ ir analitiniu mąstymu.

Вe to, ne vienas Vandenio ženklo atstovas gali pasigirti ir savo gerai išvystyta intuicija bei intelektu ir loginiu mąstymu. Mąsto nestandartiškai. Gal kiek per daug moksliškai. Gimusiems po šiuo Zodiako ženklu nesunku išsiaiškinti  ir sudėlioti į savo vietas ne tik painių skaičių kombinacijas, bet ir įvykių suvestines. Iš Vandenio parašytų įvairiausių raštų atitinkamoms instancijoms, visada galima atpažinti jo stilių, braižą, požiūrį pagal iškeliamus argumentus ir prielaidas.  Jų atmintį galima pavadinti fotografuojančia. Tačiau dėl pasitaikančio nedėmesingumo ar neatidumo, gali prieiti ir prie neteisingų išvadų. Ko gero jiems sunkiausias uždavinys – kartoti jau praeitus dalykus.  Be to,  Vandenio ženklo atstovai kartais paviršutiniškai  susipažįsta su gauta informacija.

Beje, anglų kalba vilioja ne tik Jaučio, Šaulio, bet ir Vandenio ženklų žmones. Pastarieji galvoja, kad ateis laikas, kai anglų kalba įsitvirtins visame pasaulyje, o kitos kalbos užims antraeiles pozicijas. Be to, Vandenio žmonės linkę mokytis anglų kalbą klausydami žinių, skaitydami leidinius šia kalba ir bendraudami su užsieniečiais. Jie įsitikinę, kad mėginant vien „kalimu“ ar atmintinai įsidėmėjus sudėtingesnius angliškus žodžius ir formas, nepavyks gerai išmokti šios kalbos.  Vandenio manymu, geriausias pasirinkimas – kuo daugiau bendrauti su kitataučiais. Be to, Vandeniui, kaip ir Šauliui, puikiai sekasi mokytis šios kalbos ir nuotoliniu būdu.

Paskui ne vienam Vandeniui tai labai praverčia gilinantis į verslo paslaptis, užmezgus kontaktus su užsienio partneriais.

ŽUVYS (vasario 20 – kovo 20)

Daugumos atvejų šio ženklo moksleiviams mokymasis ir išsilavinimas  – savotiškas išbandymas.  Žuvų gana baugšti ir jautriai reaguojanti prigimtis neleidžia jiems iš karto atsiskleisti ir parodyti save iš geriausios pusės.  Jie žino, kad norint gerai mokytis, reikia prisiderinti prie mokymo įstaigos sąlygų. Jei Žuvys jausis psichologiškai gerai mokykloje, jos gali parodyti labai gerus mokymosi rezultatus.  Bet kai šio ženklo moksleiviai jaučiasi nekaip, juos gali išgelbėti nebent tik mokymasis individualiai ir namuose. Kitaip tariant, gautą informaciją geriau įsisavina dirbdami namuose, kai jiems niekas netrukdo ir gali ramiai susikaupti. Jiems tiesiog būtina rami aplinka, norint, kad pasiektų gerų rezultatų.

Įdomu tai, kad Žuvims vos užmetus akį į užduotį, iš karto supranta,  ji įveikiama ar ne. Šio ženklo moksleiviams būdingas „atsiskyrėliškas“ žvilgsnis liudija, kad jie visada dėmesingai ir atidžiai klauso, ką aiškina mokytojas arba dėstytojas paskaitoje.

Kaip bebūtų keista, bet jei Žuvų žvilgsnis klaidžioja po klasę, nežiūri mokytojui į akis, jam aiškinant pamoką, susidaro įspūdis, kad šio ženklo atstovo mintys kažkur „plaukioja“.  Bet  mokytojui paprašius pakartoti, ką jis ką tiktai pasakė, Žuvų ženklo moksleivis tai gali padaryti be jokio vargo. Nepriklausomai nuo to, kad  „nedėmesingai“  klausė. Paprastai šio ženklo moksleiviai labiau įsidėmi gautą informaciją, perleidę per save. O dar geriau, kai gauta informacija kažkiek susiguli. Todėl po to šio ženklo atstovai gali nustebinti savo žiniomis.  Nors Žuvys  ir nesiskundžia prasta atmintimi, bet jie mąsto gana keistai ir savotiškai.  Gauta informacija tarsi smėlio gūsis šėlioja jų galvose, o atsirinkti ar peržiūrėti iš karto būna gana sudėtinga.

Nepaisant to, kad Vandens stichijai priklausantį Žuvų Zodiako ženklą traukia visokie paslaptingi ir mistiniai dalykai, bet vis dėlto dažniau jie renkasi tiksliuosius mokslus.  Jie geriau įsimena ir visokias formules, konkrečius, su skaičiais susijusius duomenis bei faktus.

Bet Žuvų ženklo žmonės mokymosi reikalus gali atidėti į šoną tada, kai nori užsiimti kūryba. Atėjus įkvėpimui ar mūzai skrajojant virš galvos, Žuvys ima kurti eiles, rašyti knygas. Taip pat turi gabumų ir muzikoje, kuria dainas. Bet naudojant savo kūrybinius talentus, jiems tai ir savotiškas stimulas gerai mokytis. Turėdami subtilų humoro jausmą ir prigimtinį artistiškumą, Žuvys paprastai sutaria ir su mokytojais, ir su klasės draugais.

Ypatingą malonumą ir pakylėjimą šio ženklo atstovai jaučia stovėdami scenoje.

Tiems žmonėms, kurie priklauso Žuvų ženklui, mokslai ir išsilavinimas – neatsiejami nuo sunkaus darbo ir didelių pastangų.  Ypač jiems sunku mokytis iš karto ir daug skirtingų dalykų. Žuvų ženklo atstovų kita pasaulėžiūra, todėl įveikti didžiulį kiekį informacijos iš karto – ne jų jėgoms. Jie paprasčiausiai pasiklysta šiame begaliniame skaičių, faktų ir teorijų labirintuose.  Juo labiau, jei dėstomas dalykas jiems nėra įdomus. Tada Žuvys net nemėgina gilintis ir aiškintis.  Todėl juos sunku stimuliuoti gerai mokytis. Bet pasiekimų moksle jie paprastai pasiekia griežtai laikydamiesi nusistatytų planų.

Nors Žuvys ir laikomos gabiais moksleiviais ar studentais, bet jei jos susidomi ir įsitraukia į kurį nors vieną dėstomą dalyką, „persijungti“ į kitą – būna itin sudėtinga. Apskritai sunku jų interesus nukreipti kita kryptimi.  Tas pats ir su užsienio kalbomis. Tarkim, jei mokykloje mokėsi vokiečių ar prancūzų kalbą, tai nė už ką nesimokys kitos užsienio kalbos, jau mokydamasis kurioje nors aukštojoje mokykloje. Užtat su malonumu tobulina jau išmoką ar ne visai išmoktą užsienio kalbą mokykloje

Dideliame kolektyve Žuvys dažnai jaučiasi nekaip, nes joms patinka pasinerti į savo mintis ir kad niekas netrukdytų. Bet paprašyta atsakyti į mokytojos klausimą,  iš jaudulio gali pamiršti ir visai elementarius dalykus.

Kontroliniai darbai  Žuvims – savotiška bausmė.  Net jei ir gerai supranta užduotį, gali palikti apmaudžių klaidų.

Nuotr.smehushka.ru

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą