Po to  milijardieriaus brolis Adamas buvo dar kartą apklausiamas, bet jau iškviestas į policijos skyrių ir paprašytas pasitikrinti melo detektoriumi. Bet kažkodėl vyras neklausiamas prisipažino, kad tą rytą jis masturbavosi vartydamas pornografijos žurnalus. O tik po to ėjo į brolio namus atsigerti kavos, kur ir aptiko lauke, po balkonu kabantį Rebeccos kūną.

 

Skundėsi, kad jos kančių neverti net ir didžiausi pasaulio pinigai

Po dvi valandas trukusios apklausos melo detektoriumi, ekspertai padarė išvadą, kad apklausa nedavė tikslių rezultatų. Kitų įkalčių nebuvo ir Adamą paleido. Vyras dar tą pačią dieną išvyko į savo namus. Bet tyrėjai ir toliau aiškinosi įvykio aplinkybes.

Tuo tarpu Rebeccos giminaičių laukė nemaloni staigmena. Per televizijos žinias jie pamatė ir sužinojo, kad policininkai mirusios moters nuogo kūno net neužklojo ir visą dieną išlaikė saulėje, 40 laipsnių karštyje. Žuvusiosios artimieji neslėpė įtarimų ir net buvo įsitikinę, kad Rebecca negalėjo pasikarti, o buvo nužudyta imitavus savižudybę. „Mano seserį nužudė, – tvirtai pasakė vyresnioji Rebeccos sesuo Mary. – Kaip ji galėjo sau susirišti rankas už nugaros, susirišti kojas, užsikimšti marškinėliais burną  ir pasikarti?.. –  retoriškai klausė ji.

Praėjus trims dienoms po netikėtos Rebeccos mirties, liepos 16 dieną įvyko dar viena tragedija: taip ir neatsigavęs mirė turtuolio šešiametis sūnus Maxas.

Liepos 18 dieną, įvykusioje San Diego policijos surengtoje spaudos konferencijoje, buvo pranešta, kad jiems ne vieną kartą teko susidurti su neįprastomis žmogžudystėmis ir savižudybėmis, kai žmogus pasielgia nesuprantamai ir keistai. Todėl jie kol kas negali tvirtinti – Rebeccos mirtis buvo žmogžudystė ar savižudybė.

Tuo tarpu farmacijos magnatas pasisamdė kelių tvirtų vyrukų apsaugą, nes nenorėjo rizikuoti net per savo sūnaus laidotuves. Per Rebeccos laidotuves jį taip pat lydėjo ginkluota apsauga. Bijojo keršto? Kad Rebeccos artimieji gali ką nors padaryti jam?..

Po to  milijardierius Jonahas Shacknai  pasamdė garsių advokatų komandą. Tarp jų ir savo seną draugą, buvusį generalinį prokurorą, kurie turėjo atstovauti Adamo interesams teisme. Kodėl? Kam? Jei pareigūnai labiau linkę laikytis versijos, kad tai savižudybė?

Vėliau tyrėjai, peržiūrėję Rebeccos telefono įrašus, aptiko, kad moterį kankino depresija. Kažkuriai iš savo seserų skundėsi, kad jos kančių neverti net ir didžiausi pasaulio pinigai. Išgyveno, kad nieko neturi savo, nedirba ir yra visiškai priklausoma nuo kitų. Ir nesitikėjo nieko gero iš savo ateities.

Juk Rebecca su Johanu nebuvo net susižadėję.

2011 metais rugsėjo 2 dieną, tai yra praėjus septynioms savaitėms po Rebeccos žūties, tyrimas buvo baigtas ir paskelbta išvada, kad moteris savo noru pasitraukė iš gyvenimo. Policijos  šerifo atstovas pareiškė, kad moteris nusižudė nebegalėdama pakelti sąžinės graužaties dėl  prieš dvi dienas įvykusios nelaimės su Jonahu Shacknai  6 metų sūnumi Maxu.

Viena policijos pareigūnė, tokio pat ūgio ir sudėjimo, kaip žuvusioji, net pademonstravo, kaip Rebecca surišo virvės mazgus,  įsikišo marškinėlius į burną, kaip ji susirišo kojas, rankas už nugaros… San Diego Medicinos teismo ekspertizės centro vadovas, dr. Jonathanas Lucas, kuris ir atliko Rebeccos Zahau skrodimą, pasakė, kad jos ranka vis dar laikė suspaudusi virvės galą, kuria ir buvo surištos rankos už nugaros. R. Zahau DNR  buvo rasta ant virvės mazgų ir ant vieno iš peilių, kuriais ji naudojosi, norėdama nupjauti virvę.  Ant jos rankų  ir virvės taip pat buvo aptikti ir juodi dažai.  O jos pirštų atspaudai buvo aptikti ant dažų tūbelės ir ant kito peilio. Moters pėdų atspaudus tyrėjai aptiko dulkėtame balkone.

 

 Reikalavo pakartotino tyrimo, bet jiems buvo atsakyta

Tačiau žuvusiosios artimieji nesutiko su tokia šerifo išvada. Mary neslėpė, kad Rebeccai nebuvo lengva, prastėjo jos santykiai su Johanu, bet dėl to ji tikrai nebūtų kišusi galvą į kilpą. „Jei būtų buvę nepakeliama, būtų susirinkusi savo daiktus ir išėjusi. Aš puikiai pažįstu savo seserį ir esu įsitikinusi, kad ji negalėjo nusižudyti, – tvirtino Mary. – Ji niekada nebūtų leidusi sau, kad tėvai pamatytų ją tokią. Nė už ką“.

Rebeccos artimieji nusprendė ekshumuoti žuvusios dukters ir sesers palaikus bei perduoti juos nepriklausomam ekspertui, dirbančiam Pitsburge. Jie kreipėsi į žinomą pasaulyje teismo medicinos ekspertą, kriminalistą ir patologanatomą Cyrilą Wechtą. Specialistas, atlikęs išsamų tyrimą, pasakė atkreipęs dėmesį, kad moters galvoje yra keturi sužalojimai, padaryti buku daiktu. Tuo tarpu tyrėjai tvirtino, kad jie atsirado moteriai persivertus per balkono turėklus ir atsitrenkus į namo sieną siūbuojant.  Wechtas savo ruožtu tvirtino, kad jei kūnas ir siūbavo, pagal nurodytą atstumą nuo balkono, jis negalėjo pasiekti sienos. Greičiausiai jai buvo suduota keturis kartus per galvą buku daiktu. Vadinasi,  ji ne pasikorė, o pirmiausiai buvo apsvaiginta, po to pasmaugta, nes aptiktos smaugimo žymės ir vėliau buvo imituota savižudybė.

Be to, Wechtas sakė, kad per savo 56 darbo metus pirmą kartą matantis, jog moteris susirištų sau kojas ir rankas už nugaros bei persiverstų per balkoną. Taip pat tvirtino, iki šiol jam neteko nei girdėti, nei matyti, kad moteris nusižudydama išsirengtų nuogai.

Nepriklausomas ekspertas padarė išvadą: moteris negalėjo savo noru  išeiti iš gyvenimo. Tai kas tada nužudė Rebeccą? Adamas?  Žuvusios moters artimieji pareikalavo pakartotino tyrimo, bet jiems buvo atsakyta.

Tačiau  R.Zahau giminių ir toliau  neapleido įtarimai, kad teisėsaugos pareigūnai  paprasčiausiai nenorėjo nemalonumų milijardieriui. Juk jis labai turtingas, galingas ir įtakingas žmogus, todėl ir atsisakė atnaujinti bylą. Jie buvo įsitikinę, kad, vienaip ar kitaip, J.Shacknai daro įtaką tyrimui.

2013 metais žuvusiosios artimieji įteikė teismui 10 mln. JAV dolerių civilinį ieškinį, kaltindami Adamą Shacknai, susitarus  su buvusia Jonaho žmona Dina ir jos seserimi dvyne Niną Romero, nužudyti Rebeccą, kai jos prižiūrimas šešiametis berniukas labai sunkiai susižalojo. Bylinėjimasis tęsėsi septynerius metus.

 

Žuvusiosios artimųjų tikslas buvo tik atstatyti gerą dukters ir sesers vardą

2018 metais vasario 28 dieną  San Diege milijardieriaus brolis Adamas Shacknai stojo prieš teismą, kur buvo nagrinėjamas  nukentėjusios artimųjų paduotas civilinis ieškinys. Prisiekusieji  beveik mėnesį narpliojo teisminį ieškinį. Išklausė daugybę prieštaraujančių vienas kitam medicinos ekspertų parodymus. Taip pat  buvo iškviesti ir  paprašyti pateikti savo išvadas mazgų rišimo ekspertai, psichologai bei tyrėjai. Buvo išklausyti emociniai Zahau bei Shacknai šeimų prašymai.

Zahau motina ir sesuo Mary tvirtino, kad jos nesiekė vien pasipelnyti iš moralinės žalos atlyginimo. Jų tikslas buvo atstatyti gerą žuvusios moters vardą ir tuo pačiu įrodyti, kad ji nenusižudė, nes buvo dvasinga, tikinti moteris ir labai mylėjo gyvenimą.

Praėjus kelioms dienoms, 12 asmenų Prisiekusiųjų teismas – 9 prieš 3 pripažino, kad Adamas Shacknai  yra atsakingas dėl  keistomis aplinkybėmis žuvusios Rebeccos Zahau mirties, 2011 metais vasaros rezidencijoje Koronade. Tačiau teisme dalyvavęs ir milijardierius Jonahas Shacknai  tvirtino prisiekusiesiems,  kad neįsivaizduojama, kaip jo brolis Adamas galėjo nužudyti Rebeccą Zahau. Nepalankų Adamui  Shacknai nuosprendį paskelbė nepaisant to, kad nebuvo aptikta įvykio vietoje nei jo pirštų atspaudų, nei jo DNR, nei kitų įrodymų, siejančių vyrą su nusikaltimu. Tačiau jis buvo vienintelis žmogus, tuo metu buvęs vasaros rezidencijoje, kai Zahau mirė.

Rebeccos Zahau artimiesiems  buvo priteistas daugiau kaip 5 mln. JAV dolerių moralinės žalos atlyginimas ir 167 tūkst. JAV dolerių finansinis palaikymas, kurį galėjo suteikti Rebecca savo šeimai. Kadangi tai buvo civilinis ieškinys, vieningo bei galutinio nuosprendžio ir negalėjo būti.

Dėl tos pačios priežasties Adamas Shacknai  nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir negalėjo būti nuteistas laisvės atėmimo bausme.

Bet daug svarbiau žuvusios motinai ir seseriai Mary, jų tvirtinimu, buvo ne pinigai, o nuosprendis, kuris išteisino seserį ir prieštarauja tyrimams, kuriuos atliko San Diego apygardos teismo  medicinos ekspertizės skyriaus specialistai, tvirtinę kad moteris nusižudė.

Мotina ir sesuo pateikė net kelias savo teorijas, norėdamos įrodyti, kad duktė ir sesuo negalėjo nusižudyti. „Mums teko atkakliai kovoti 7 metus, norėdamos įrodyti, kad Rebecca nenusižudė. Nors mes ir taip žinojome, kad ji negalėjo to padaryti“, – pareiškė pasibaigus teismo posėdžiui žuvusiosios sesuo Mary Zahau-Loehner.

 

Jokių ekspertizių dėl galimo pasikėsinimo išprievartauti ar išprievartavimo nebuvo atlikta

Tuo tarpu Zahau šeimos advokatas C. Keithas Greeras  pateikė savo versiją, kad Adamas, kuris buvo vienas ištaigingame 27 kambarių vasaros rezidencijos ant vandenyno kranto teritorijoje, tikėtina, panaudojo seksualinę prievartą, keturis kartus smogė Rebeccai per galvą, išrengė ir pakorė jos apnuogintą kūną ant balkono vidiniame namo kieme. Nors jokių ekspertizių dėl galimo pasikėsinimo ją išprievartauti ar išprievartavimo ir nebuvo atlikta.

Be to, advokatas C. Keithas Greeras, paskelbus nuosprendį, pasakė, kad dabar jis  tikisi, jog tyrėjai atkreips dėmesį  į pateiktus argumentus ir iš naujo peržiūrės bylą.

Tačiau Shacknai‘ų advokatas Danas Webbas prieštaravo, kad nėra jokių įrodymų, siejančių Adamą su žmogžudyste. Tik  Rebeccos Zahau DNR bei kraujas, rasti ant peilių ir raudonos virvės miegamajame.

Be to, Koronado policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai taip pat priėmė sprendimą, kad šešiamečio Maxo mirtis  – tai nelaimingas atsitikimas. Pareigūnų manymu, berniukas galėjo važinėti su paspirtuku prie laiptų antrojo namo aukšte, griūdamas persivertė per turėklus ir nukrito žemyn, užkabindamas vestibiulio sietyną.

Milijardieriaus  ir kompanijos „Medicis Pharmaceutical Corp“ vadovo  Jonahas Shacknai  vasaros rezidencija Koronade buvo parduodama  beveik iš karto po to, kai ten žuvo jo sūnus ir širdies draugė Rebecca Zahau. 54 metų farmacijos magnatas visada stengėsi likti šešėlyje, todėl atsisakė komentuoti ir savo namo pardavimo reikalus.

Bet žiniasklaidos atstovai išsiaiškino, kad kompanijos „Medicis Pharmaceutical Corp“ savininkas  pardavė savo ištaigingą namą vienai investicijos grupei. Sandorio suma neskelbiama. Tačiau naujieji pirkėjai planuoja parduoti šiuos pastatus už 14,5 mln. JAV dolerius. Tai yra beveik 7 mln. JAV doleriais mažiau, nei už jį mokėjo ankstesnis namo savininkas.

 

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą