11 metų berniukas buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Stop kadras

Žurnalistai jį pavadino jauniausiu Amerikos monstru. 11-metis Jordanas Brownas tapo įtariamuoju dėl savo 26-erių pamotės Kenzie Marie Houk nužudymo. Anot tyrėjų, tą rytą namuose  nebuvo tik tėvo. Po to berniukas ir viena seserų išvyko į mokyklą, o mažoji liko su mama. Jordanas Brownas nurodė kitą galimą įtariamąjį, tačiau teismas vis tiek nuteisė 11 metų vaiką kalėti iki gyvos galvos…

 

Kai pamotė laukėsi kūdikio, Jordanas vadino ją mama

Policijos duomenimis, 11 metų berniukas įėjo į nėščios pamotės miegamąjį, nušovė ją ir išvyko į mokyklą. Atvykę policijos pareigūnai ir aptiko kraujo klane gulinčią nėščią moterį.

Iš pirmo žvilgsnio tai baisi istorija apie pabaisą berniuką, bet atidžiau pastudijavus bylą, kyla klausimų dėl šio 11-mečio kaltės. Taigi,  kas jis – šaltakraujis žudikas ar neteisingai apkaltintas vaikas?

Jordanas Brownas gimė ir užaugo nedideliame Vampumo miestelyje, Pensilvanijos valstijoje.  Berniuko tėvai  Chrisas Brownas ir mama Mildred Krause išsiskyrė dar jam esant visai mažam. Moteris net buvo parašiusi pareiškimą policijai, kad uždraustų vyrui artintis prie jos, nes pavartojęs narkotikų, imdavo grasinti jai, mušdavo.

Paskui prasidėjo teismų maratonas ir bylinėjimasis, kas auklės sūnų. Bet ilgainiui Mildred vis mažiau skyrė dėmesio berniukui. Kai vaikui suėjo pusantrų metų tėvas, jam atiteko visos globėjo teisės. Kaimynai liudijo, kad Chrisas labai mylėjo savo sūnų ir buvo geras tėvas. Jis žaidė su Jordanu beisbolą, amerikietišką futbolą, vesdavosi kartu į medžioklę ir žvejoti. Bet nepaisant to, kad sūnui patiko leisti laiką su tėvu, bet šiam vis dėlto trūko pilnavertės šeimos. Be to, vyras jau senokai buvo nusižiūrėjęs žavingą moterį, kuri dirbo kirpėja ir viena augino dvi 4 ir 7 metų dukreles.

Po kiek laiko Chrisas ir 26 metų Kenzie  ėmė gyventi kartu. Iš karto gerokai padidėjusi šeima persikėlė į erdvų namą. Iš pradžių viskas klostėsi puikiai. Kai moteris laukėsi kūdikio, Jordanas net vadino ją mama ir nekantraudamas laukė broliuko kuris netrukus  jau turėjo ateiti į šį pasaulį.

2009 metų vasario 20-osios rytas prasidėjo kiek neįprastai. Šeimos galva pramigo ir vėlavo į darbą. Kenzie, kuri jau buvo devintame nėštumo mėnesyje, jautėsi nekaip.  Ji net paprašė vyro likti namuose.

„Aš pabučiavau ją ir  pasakiau, kad myliu. Ji mane  taip pat pabučiavo ir aš išėjau“, – vėliau pasakys Chrisas policininkams. Bet jis ne mažiau išgyvens ir keiks save, kad nepaklausė savo moters ir nepasiliko tą dieną namuose.

Tuo metu vaikai jau ruošėsi į mokyklą. Tėvų miegamasis buvo  pirmajame aukšte. Berniukas nuėjo ten pasiimti  kai kurių savo daiktų. Mat susitarė su pamote, kad pasikeis kambariais ir Jordanas iš antro aukšto  pamažu nešėsi daiktus į pirmą. Po to jis išėjo su viena iš seserų  į lauką ir ėmė laukti, kol privažiuos mokyklinis autobusas. Ir taip vaikai išvažiavo į mokyklą 8.15 val. Namuose liko Kenzie ir jos 4 metų duktė Adaline.

Apie 9 val. ryto prie namų atvyko darbininkai, kurie tvarkė aplinką. Vienas vyrų pamatė raudančią tarpduryje mergytę. Vyras pribėgo ir paklausė, kas nutiko. Mergytė atsakė:

  • Mama mirė.

Darbininkai tučtuojau iškvietė policiją. Moteris gulėjo lovoje, paplūdusi kraujyje. Policininkai pagalvojo, kad prasidėjo kraujavimas dėl nėštumo.  Jie nelietė jos. Bet po to atvykę ekspertai nustatė, kad moteris negyva. Jai buvo šauta į pakaušį.

Policininkai Chrisą Browną iškvietė namo. Kai vyrui pranešė, kad Kenzie ir jos negimęs kūdikis aptikti negyvi, Chrisas net prarado sąmonę ir nugriuvo tiesiog kieme.

Po to Chrisas buvo nuvežtas į policijos skyrių apklausai, bet dar tą pačią dieną nuo jo buvo nuimti bet kokie įtarimai. Vyras turėjo tvirtą alibi.  Be to, ant jo drabužių ir rankų  nebuvo aptikta  nei parako, nei kraujo.

Taip pat buvo apklausti ir vaikai, kurie išvyko į mokyklą. Jie pasakė, kad nieko įtartino negirdėjo ir nematė ryte.  Jordanas tik prisiminė, kad netoli namų matęs juodos spalvos automobilį pikapą.

 

Galimas nusikaltimo motyvas  – berniuko pavydas būsimam tėvo vaikui

Bet dar tą pačią naktį, 3.30 val. policininkai grįžo į Brownų namus su suėmimo orderiu.  Dėl įtarimų nužudžius pamotę, buvo suimtas 11 metų Jordanas. Policija atrado namuose ir  20 kalibro šautuvą, iš kurio ir buvo šauta. Tai buvo tėvo dovana  sūnui Kalėdų proga. Vienam iš detektyvų  ir kilo įtarimas, kad iš jo  jautėsi kvapas, tarsi būtų neseniai šauta.

Policija nustatė, kad berniukas pasinaudojo proga, kai tėvas išėjo į darbą ir namuose buvo tik pamotė ir mergaitės. Jordanas nuėjo į kambarį, kur buvo laikomas tas šautuvas, paėmė, nuėjo į pamotės miegamąjį, nušovė ją, grįžo, padėjo  ginklą į vietą ir po to išvažiavo į mokyklą.

Detektyvai pakartotinai  apklausė Jordaną ir  vyresniąją pamotės dukterį Janessą, galvodami, kad vaikai  pakartos tą patį. Bet Jordanas  kiek pakeitė parodymus dėl matyto juodos spalvos automobilio.  Berniukas pridūrė, kad matė jame sėdintį žmogų, užsismaukusį kepurę ant akių ir atrodė, kad kažko laukė ar stebėjo.  O Janessa prisiminė, kad Jordanas lyg tai pernešė ginklą. Ir dar kad ji lyg tai girdėjo šūvį iki tol, kol jie išvyko į mokyklą. Berniukas neigė, kad lietė ginklą tą rytą. Dar vienas akivaizdus įkaltis – gerai išsilaikiusi  to ginklo, iš kurio buvo šauta, kulkos gilzė.

Kitą dieną policininkai ją rado netoli namų ir pamanė, kad Jordanas išmetė ją pakeliui į mokyklą. Taip pat ant berniuko drabužių buvo rasti parako pėdsakai.  Apklausus liudytojus, tyrėjai priėjo prie išvados, kad žmogžudystės motyvas  galėjo būti berniuko pavydas būsimam tėvo vaikui. Kita versija – Jordanas buvo labai nepatenkintas,  kad teko užleisti savo kambarį pamotei.

Bet jei ne Jordanas nušovė, tai kas tada? Tas paslaptingas vairuotojas?

Vis dėlto dar vienas žmogus buvo. Jį nurodė  Chrisas Brownas. Tai Adamas Harvey – buvęs Kenzie vaikinas. Paaiškėjo, kad teismas jam skyrė nurodymą nesiartinti, kai jis siuntinėjo moteriai SMS ir grasino nužudyti. Sutapimas ar ne, bet ir Harvey turėjo tokią mašiną, kurią buvo nurodęs berniukas. Ir motyvą Adamas turėjo. Vyras sužinojo, kad moters jaunesnioji dukra Adaline, kuris jis laikė savo dukra, iš tikrųjų buvo nuo kito vyro. O moteris reikalavo  priteisti iš jo alimentus.

Dar tą pačią dieną policininkai nuvažiavo ir į Harvey namus, bet pamatę storą sniego sluoksnį ant mašinos, pareigūnai padarė išvadą, kad su ta mašina seniai nevažiuota, nes tiek sniego ant mašinos nebūtų susikaupę. Be to, Kenzie gyveno 35 km nuo šio vyro namų. Galų gale jis net nežinojo, kur gyvena moteris.  Nebuvo rasta ant jo rankų ir parako dalelių.  Be to, Adamo tėvas patvirtino, kad žmogžudystės metu, jo sūnus buvo namuose ir miegojo. Visi įtarimai nuo Adamo Harvey buvo nuimti.

 

Berniukas niekada neprisipažino nužudęs pamotę

Laukiant teismo, Jordanas buvo laikomas nepilnamečių pataisos namuose. Motina kasdien sukardavo 4 val. kelio, norėdama aplankyti savo sūnų.  Moteriai net teko mesti darbą, bet ji nepaliko savo sūnaus nelaimėje. Berniukas niekada neprisipažino nužudęs pamotę net ir atvirai kalbėdamas tik su tėvu arba su mama. O nužudytos moters artimieji net neabejojo dėl berniuko kaltės. Ir reikalavo jį teisti kaip suaugusįjį.

Praėjus daugiau kaip dviem metams po įvykdyto nusikaltimo,  Jordano Browno byla buvo nagrinėjama kaip pilnamečio. Teismo procesas tęsėsi tris dienas. Vyresniosios sesers parodymai nebuvo patvirtinti, nes ji apskritai nebuvo apklausiama teismo metu kaip liudytoja. Nepaisant to, teisėjas pripažino  jau 14 metų Jordaną kaltu dėl dvigubos žmogžudystės ir nuteisė jį kalėti iki gyvos galvos.

Nuteistojo advokatai padavė apeliaciją, bet praeis dar 3,5 metų. kol šis skundas bus peržiūrėtas. Pensilvanijos Aukščiausiame teisme.  Amerika viena šalių,  kuri nėra prisijungusi prie Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos. Tai tarptautinė konvencija (sutartis), nustatanti civilines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines vaikų teises. O tai reiškia, kad teismas paskelbė teisingą nuosprendį.  Be to, JAV  yra vienintelė šalis pasaulyje, kur nepilnamečiai gali būti nuteisti iki gyvos galvos ir be teisės prašyti malonės.

Paauglio advokatai sakė, kad policininkams taip ir nepavyko įrodyti, jog būtent iš to ginklo  buvo šauta. O parako dalelės galėjo likti ant Jordano drabužių ir dėl to, kad jis ėjo medžioti su tėvu. Tesimo medicinos ekspertas patvirtino tokią galimybę. Advokatai taip pat tvirtino, kad ant paauglio  drabužių nebuvo nė lašo kraujo. Jie pasakė savo nuomonę ir dėl rastos gilzės,  nes tokių ten mėtėsi ne viena ir ne dvi. Mat tėvas mėgo su sūnumi pašaudyti prie namų. Tuo tarpu medicinos teismo ekspertas tvirtino kitką.  Anot advokato, vis byla buvo sukurpta vien iš vyresniosios sesers Janessos parodymų, kurių vėliau ir atsisakė.

Sprendžiant iš jaunėlės sesers prisiminimų, ji pasakė, kad mama mirė jau buvo po to, kai Jordanas ir sesuo išvyko į mokyklą.

P.S. Jordanas Brownas išėjo į laisvę 2018 metais. Teismo sprendimu, nepakanka įrodymų, kad jis nužudė pamotę ir todėl nuosprendis buvo atšauktas.

Dabar Jordanui Brownui 23 metai. Jis mokosi koledže, kur studijuoja informatikos mokslus. Sako norintis sėkmingai baigti mokslus ir gauti darbą pagal specialybę. Paklaustas žurnalistės, ką jis dabar norėtų pasakyti visiems, vaikinas atsakė:

  • Aš noriu, kad visi žinotų, jog esu nekaltas.

 

Vytautė Jogailaitė

 

Stop kadrai: Kenzie su dukrelėmis (dešinėje)

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą