Suomijos moksleiviai

Suomija nuolat užima pirmąją vietą švietimo kokybės reitingų lentelėse. Dideli mokytojų atlyginimai, priežiūros organų nebuvimas, mokinių lygybės ir laisvės principas bei aktyvus tėvų dalyvavimas savo vaikų gyvenime daro Suomijos mokyklą nepanašią į jokią kitą ugdymo įstaigą.

Kiek pagrįstas toks aukštas Suomijos švietimo vertinimas ir kaip organizuojamas mokyklinis gyvenimas Suomijoje?

 

Vaikai mokosi toje pačioje klasėje, neatsižvelgiant į jų fizines ir psichines savybes

Pagrindinis mokymo principas Suomijoje yra tas, kad moksleiviams pirmiausiai turi rūpėti ne pažymiai, o žinios. Todėl mokiniams iki 3 klasės nėra skiriami pažymiai, o nuo 4 iki 6 klasės teikiami tik žodiniai paskatinimai. Pati sistema yra dešimties balų.

Vidurinėje mokykloje pažymiai neturi jokios oficialios prasmės ir yra skirti tik vaikui motyvuoti. Jie taip pat neturi įtakos mokytojo reputacijai ir mokyklos rezultatams.

Egzaminų nėra iki vidurinės mokyklos baigimo (9 klasės). Kontrolės ir testavimo darbai atliekami mokytojo nuožiūra. Suomiai mokosi 12 metų – 9 klasės yra privaloma, o ketinantiems stoti į universitetą – reikia baigti 12 klasių.

Antrasis Suomijos švietimo sistemos bruožas yra individualumas ir savarankiškumas. Kitaip tariant, pasirengimas gyvenimui, o ne olimpiados. Todėl mokyklos neskirstomos į „elito“ ir bendrąjį ugdymą, o vaikai mokosi toje pačioje klasėje, neatsižvelgiant į jų fizines ir psichines savybes.

Be to, kiekvienas moksleivis turi savo mokymo programą, individualius vadovėlius, pratybas, klasių skaičių ir namų užduotis.

Niekas nėra verčiamas mokytis. Jei moksleivis nerodo didelio susidomėjimo jokiu dalyku, mokytojas elgiasi supratingai. Suomiai įsitikinę, kad visuomenė negali susidėti tik iš verslininkų ir  vadybininkų. Kažkas gali tapti menininku ar statybininku arba tiesiog darbininku.

Palyginkite tai su mūsų mokymo sistema, kai moksleivis turi suprasti ir išmokti daugelį dalykų vienu metu. Kiek dabar buvusių abiturientų prisimena tai, ko kažkada mokė?

Suomijos mokyklose moko tik to, ko gali prireikti gyvenime. Vaikai neapkraunami matematinėmis formulėmis, jei mano, kad jiems to nereikia. Tačiau moksleiviai nuo mažens žino, kaip apskaičiuoti būsimų pajamų mokesčio procentą, žino savo teises ir pareigas.

Maitinimą mokyklose, vadovėlius, kanceliarines prekes ir net planšetinius kompiuterius Suomijos vyriausybė teikia nemokamai. Tėvams nereikia mokėti pinigų už klasių įrengimą ir papildomą mokomąją medžiagą.

 

Griežtai draudžiama vaikus klasėje skirstyti į puikius mokinius ir atsilikusius

Žinoma, taip pat ir mokyklinis autobusas, kuris ryte pasiima vaikus į mokyklą ir vakare parveža namo, yra nemokamas. O kai pas mus tėvai verčiami „paaukoti“ mokyklai pinigų, norisi verkti.

Suomijoje yra ypatingas požiūris į mokytojus. Mokytojo statusas Suomijoje yra panašus į gydytojo ar teisininko statusą. Atlyginimas yra 3600 eurų per mėnesį, jo padėjėjo (taip pat yra tokia pozicija!) – 1800 eurų. Vidurinių mokyklų aukštesnių klasių mokytojai gauna 500 eurų daugiau.

Griežtai draudžiama vaikus klasėje skirstyti į puikius mokinius ir atsilikusius. Tai yra negalima pasirinkti labiausiai mėgstamų ar numylėtinių, kaip pas mus. Tai paaiškėjus, Suomijoje  mokytojas nedelsiant atleidžiamas iš darbo.

Aišku, yra ir dar daug klausimų dėl Suomijos švietimo sistemos. Kai kuriose kitose šalyse ji nuožmiai kritikuojama, o tikroji žinių kokybė sukelia nepasitikėjimą. Nepaisant aukšto įvertinimo, suomių vardai tarp tarptautinių olimpiadų nugalėtojų girdimi retai.

Bet tai yra pagrindinis suomių uždavinys: ruošti vaikus ne olimpiadoms, o gyvenimui. Užuot skirstęsi į atsiliekančius ir gabius, Suomijos moksleiviai gauna puikų vidurinį išsilavinimą, kad galėtų toliau sėkmingai tęsti mokslus aukštosiose mokyklose.

Galbūt todėl suomiai užima šeštą vietą pasaulyje pagal paskelbtų mokslinių publikacijų skaičių. 2012 metais Suomija buvo įtraukta į trejetuką pagal informacinių technologijų plėtrą, o 2018 metais užėmė antrąją vietą pagal mokslinių tyrimų skaičių ekologijos ir medicinos srityje.

Anot ekspertų, tikroji Suomijos švietimo kokybė tampa akivaizdi, praėjus 10–20 metų, kai tuometiniai moksleiviai tampa puikiais specialistais ir pradeda rodyti savo pasiekimus šalies gyvenime.

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą