Sakoma, kad akys – sielos veidrodis ir norų langas. Be to, planetos, globojančios Zodiako ženklus, apdovanoja kiekvieną žmogų spinduliuojančių akių energija. Astrologijoje akys lyginamos su žvaigždėmis.

Taigi, pamėginkime pradžioje bendrai apibūdinti Zodiako ženklų akis. Pavyzdžiui, žmonėms, gimusiems po Avino Zodiako ženklu, būdingas skvarbus, ugningas žvilgsnis. Be to, ir jo skleidžiama energija, ir akių forma bei spalva taip pat atitinka šio ženklo charakterio savybes.

Jaučio ženklo atstovams iš prigimties būdingos išraiškingos akys ir švelnus tarsi aksominis žvilgsnis.  Dvynių ženklo žmones nesunku atpažinti iš jų koketiško žvilgsnio, besiderinančio su skambiu ir užkrečiamu juoku.  Vėžio ženklo atstovai – santūrūs ir išlaikyti sutvėrimai, todėl šio Zodiako ženklo žvilgsnyje, kaip ir galvoje – daugybė planų. Užtat kad ir kaip Liūto ženklo atstovas besistengtų neišsiduoti iš akių ar žvilgsnio, vis tiek neliktų nepastebėtas ir tai būdinga būtent šiam Zodiako ženklui. Beje,  Liūto ženklo atstovų žvilgsnis traukia kaip magnetas, atkreipiantis kitų dėmesį. Mergelės ženklo, ypač dailiosios lyties atstovių, taip pat koketiškas žvilgsnis, tačiau jų akys tyros ir nekaltos.  Svarstyklėms būdingas svajingas žvilgsnis ir jos visada žiūri tarsi į tolį. Skorpionams būdingas itin skvarbus, persmelkiantis kiaurai ir nepaprastai pritraukiantis žvilgsnis. Šaulio ženklo žmones nesunku atskirti nuo kitų, nes jų akys tiesiog kibirkščiuoja. Ypač supykus. Tačiau jų žvilgsnis dažnai būna sarkastiškas ir apgaulingas, net veidmainiškas.  Ožiaragių dažnai būna tamsios akys ir įdėmus žvilgsnis. Vandenį galima atpažinti iš susimąsčiusio žvilgsnio  ir jo protingų akių. Tuo tarpu daugumai Žuvų būdingos liūdno akys ir paslaptingas žvilgsnis.

AVINAS (kovo 21 – balandžio 20)

Šio ženklo mokytojo energijai būdingas galingas ir tiesmukiškas žvilgsnis. Avinas ne iš tų, vengiančių kontakto su savo mokinio akimis. Avino ženklo mokytojo akys – dėmesingos, stebinčios ir pasirengusios kiekvieną akimirką imtis veiksmų ar priemonių.  Kai Avino mokytojas jaučiasi nugalėtoju, jo žvilgsnis tampa svarbus ir reikšmingas. O jei jis meluoja, tai žvilgsnis tampa gudrus ir apgaulingas. Užtat supykus – persmelkiantis ir „nukertantis“ pašnekovą žvilgsnis.  Akys atviros, mintys konkrečios ir kurios slapta seka pašnekovo žodžius. Tuo tarpu išraiškingas žvilgsnis byloja, kad yra pasirengęs akimirksniu pasiruošti veiksmams.  Tačiau, jei Avino mokytojas būna neteisus ar suklysta, tada jo žvilgsnis būna kaltas, akis iš karto nuleidžia į šalį bei vengia žiūrėti  pašnekovui į akis.

JAUTIS (balandžio 21 – gegužės 21)

Šio ženklo mokytojų akys paprastai būna gilios ir žiūri jie tarsi iš padilbų. Kitaip tariant, Jaučio akyse visada juntamas kažkas giliai paslėpta ir šiluma. Šio ženklo moters akys gali būti  ir žaismingos, o vyrų – spinduliuoti iš po antakių. Beje, Jautį lengviausia atskirti iš jo akių ir žvilgsnio. Šio ženklo moterų akys taip pat gilios ir atrodo dažnai nuliūdusios. Užtat virš šių akių tvirta ir plati kakta, bylojanti, kad šis žmogus yra išmintingas ir protingas. Nors kartais žvilgsnis gali būti ir gąsdinantis ar bauginantis, net „niūriai putojantis“, žinoma, priklausomai nuo situacijos. Jei vyrų vešlūs antakiai ir po jais „pasislepia“ akys, tada jos atrodo skvarbios.

DVYNIAI (gegužės 22 – birželio 21)

Šio ženklo mokytojų mintis galima atspėti iš jų akių. Jie tarsi žaibiškai galvotų akimis, nuolat kažką lygina ir analizuoja.  Pagal Dvynių ženklo atstovo akis galima daug ką pasakyti, priklausomai nuo situacijos.  Tų žmonių apskritai mąstymas susijęs su akimis – jų akių vyzdžius galima palyginti su kompiuterio kietuoju disku. Galima sakyti įvairiausių mokymų pagrindas. Dvyniai galvoja  šviesolaidžio greitumu, nespėjus baigti pasakyti ir sakinio. Be to, nesunku atspėti, kad jų perduodamos mintys ir žinios akimis ar žvilgsniu, visada būna teisingos.

VĖŽYS (birželio 22 – liepos 22)

Po šiuo Zodiako ženklu gimę mokytojai linkę slėpti savo mintis ir jausmus nuo aplinkinių. Tačiau jei apmąstymus ir pavyksta nuslėpti, bet emocijų niekada. Vidinė Vėžio būsena labai gerai matyti iš jo akių. Pavyzdžiui, tokias emocijas kaip baimė, pyktis, gera nuotaika, pakylėjimas, nepasitenkinimas  ir panašiai.  Vėžio ženklo mokytojai, kaip ir Dvyniai, taip pat „galvoja“ akimis. Skirtumas tas, kad nesuprasi, kada Vėžys paniro į apmąstymus, bet įdėmiai žiūrint į jo akis, galima perskaityti jo mintis, kaip atverstą knygą.  Beje, Vėžio ženklo žmonių akys – vienos seksualiausių iš visų dvylikos Zodiako ženklų.

LIŪTAS (liepos 23 – rugpjūčio 23)

Šio ženklo atstovai – karališko žvilgsnio turėtojai, kupinas orumo ir išdidumo. Kai šio ženklo mokytojus kas nors sudomina ir atkreipia dėmesį, jų akys įsiplieskia, tampa net grobuoniškos, tykojančios. Įsimylėjusio Liūto akys spinduliuoja ir prisipildo energijos. Tačiau  jau po akimirkos  žvilgsnis gali tapti šaltas ir griežtas, kaip ir  katės. Liūtas visada žiūri tiesiai į moksleivį ir laukia, kada galima bus pulti jį ir „suplėšyti į gabalus“, jam neišmokus pamokos.  Liūto žvilgsnis tada būna ledinis, griežtas ir reiklus. Tokiais atvejais Liūtas stengiasi tvardytis ir nepaleisti į darbą savo letenų.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 – rugsėjo 23)

Mergelės ženklo mokytojų akys gali apskritai nieko neišreikšti, tarsi žiūrėtų į tuštumą arba pro šalį.  Iš tikrųjų jos tarsi kopijuotų kiekvieną kito žmogaus veido išraišką, tuo pačiu įsidėmėdamos jo  privalumus  ir trūkumus.  Nors kai kurie moksleiviai tvirtino, kad šio ženklo mokytojų akys būna panašios į maniakų psichopatų, kai įsiunta. Bet ko gero tai labiau būdinga tiems Mergelių ženklo mokytojams, kurie dirba mokykloje bent pusamžį.  Taigi, jei sutiksite mokytoją, kurio akys tarsi ir nieko nepasako kalbantis, tarsi žiūri į jus ir „nemato“, tai tos akys tikrai Mergelės ženklo atstovų.  Tiesa, kartais jų akys gali taip įsiliepsnoti ir pradėti bėgioti, kad net šiurpuliukai eina per nugarą…

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 – spalio 23)

Šio ženklo pedagogų akys labai išraiškingos ir daug ką pasakančios. Paprastai didelės ar migdolo formos.  Žvilgsnis – ramus, įvertinantis ir pasveriantis. Kai Svarstyklės kažką apmąsto ar galvoja arba abejoja, priimdamos sprendimus, akys pradeda lakioti arba dažnai permeta savo žvilgsnį nuo vieno žmogaus ant kito. Svarstyklių mokytojų akys aštrios kaip adatos ir yra nuolat pasirengusios veikti. Svarstyklių ženklo mokytojų moterų žvilgsnis tiesus ir konkretus. Svarstyklės vyrų žvilgsnis labiau primena svėrimo rodyklę –  svyruoja priimant sprendimą: tai gali klausyti ką kiti sako arba kaip nors kitaip pasielgti. O akys, kaip įkaitusi geležis – deginančios ir tiksliai įvertinančios.  Nors atvėsus, žvilgsnis tampa malonus ir ramus.

SKORPIONAS (spalio 24 – lapkričio 22)

Šio Zodiako ženklo žmonių žvilgsnis toks skvarbus ir gilus, kad nesunku būtų jį atpažinti net ir minioje. Jei Skorpiono ženklo mokytojas yra prastai nusiteikęs, tai jo žvilgsnis tampa bauginantis, kaip griaustinis ar viesulas, gali skersai ir išilgai perskrosti pasitaikiusį jo akiratin mokinį.  Skorpiono žvilgsnis kaip ugnis, audra ir vandenynas viename flakone. Įsivaizduokite šėlstantį ir liepsnojantį vandenyną. Ypač pavojingas Skorpionas  moksleiviams, gimusiems po Vandenio, Dvynių ir Svarstyklių Zodiako ženklais.  O kitiems ženklams patartina tiesiog visada kalbėti teisybę šio ženklo pedagogams, nepriklausomai nuo to, kad ta teisybė gali būti ir nemaloni, ir skaudi. Priešingu atveju, skvarbus skorpioniškas žvilgsnis iš karto pagaus jus meluojant ir jau tada geriau bėgti nuo jo kuo toliau ir neatsisukant.

ŠAULYS (lapkričio 23 – gruodžio 22)

Šio ženklo atstovų akys  išsiskiria spindesiu ir švytėjimu, o kartais jose akivaizdžiai pastebima vidinė kova. Bet Šaulio akys nemoka meluoti, kadangi jis iš prigimties yra vienas labiausiai  betarpiškų ir nuoširdžių ženklų. Be to ir pagal Šaulio žvilgsnį galima matyti jo vidinę kovą su savo „aš“: „Galvok, na, galvok!“. O atsakymas – tyla. Įdomu tai, kad šio ženklo atstovai sugeba suteikti  žvilgsniui šventojo išraišką, nors prie žaizdos dėk. Tokios jų šelmiškos, bet ir apgaulingos akys…

OŽIARAGIS (gruodžio 23 – sausio 20)

Šio ženklo mokytojų žvilgsnis išsiskiria iš kitų savo tvirtumu ir vidine ramybe. Akys tarsi metalo šaltas blizgesys, bet tokios reikalingos, norint pasiekti kažką labai svarbaus. Bet tik akimirkai jose sužibsi kibirkštis. Be to, Ožiaragio akys gali išsiplėsti iš nuostabos, kaip dvi penkių eurų monetos ir būti šaltos.  Šio ženklo atstovo dvasingą žvilgsnį galima pastebėti tik tuo atveju, jei  moksleiviai atidžiai ir dėmesingai klauso jo aiškinamą pamoką. O užkietėję neklaužados, nepaklusnūs ir mėgstantys atsikalbinėti gali pamatyti ir krauju pasruvusias jo akis. Užtat šio ženklo mokytojų akys tiesiog užsiliepsnoja, moksleiviams teisingai atsakant į visus jų užduotus klausimus.

VANDENIS (sausio 21 – vasario 19)

Šio ženklo pedagogų neretai būna apgaulingas žvilgsnis ir labai keistos akys, iš kurių neįmanoma suprasti nei ką jie galvoja, nei kokių veiksmų ketina imtis. Tarp Vandenio ženklo pedagogų daugiausiai tokių, kurių akys labai skiriasi nuo plaukų spalvos. Negana to, Vandenis net sugeba „keisti“ savo akių spalvą, priklausomai nuo apšvietimo, fizinės ir emocinės būsenos. Be to, iš jo akių sunku suprasti, kada jis juokauja, o kada ne. Vandenio akyse taip pat daug ir dvasingumo, ir gilių apmąstymų, būdingų kaip ir Dvynių ženklo atstovams. Apie ką galvoja Vandenis šią akimirką? Apie viską iš karto. Keistos jo akys – ką nori, tą ir pamatysi jose.

ŽUVYS (vasario 20 – kovo 20)

Šio ženklo žmonių, taip pat ir mokytojų vienos gražiausių, paslaptingiausių, bet tuo pačiu ir daug ką pasakančios ir… abejingos akys. Žuvų ženklo minčių ir jausmų niekada neatspėsite, nes jos paslėptos kažkur gilumoje. Šio ženklo moters akys – puošmena, o vyro – neišmatuojamos kaip vandenynas ir būdingas užkariautojo žvilgsnis. Apskritai šio ženklo žmonių – nepaprastos akys.

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą