Juan Porco iki šiol netiki, kad jos sūnus įvykdė baisų nusikaltimą

2006 metais birželio 28 dieną, praėjus kiek daugiau nei pusantrų metų, kai nusikaltėlis įsilaužė į Peterio ir Joan Porcų namus, kirviu užkapojo šeimos maitintoją bei sunkiai sužalojo jo žmoną ir paliko gulėti kraujo klane, Joan Porco atėjo į teismo salę, įsikabinusi kaltinamam sūnui po paranke, dėl jos sunkaus kūno sužalojimo.

Juan Porco suprato, kad nuteisti tą, kuris nužudė jos vyrą ir sunkiai sužalojo ją, reiškia sunaikinti jos sūnų. Nors remiantis pirminiais jos parodymais – žudikas Christopheris Porco, bet teisme moteris aiškino visiškai neprisimenanti nusikaltimo aplinkybių.

Tai  tragiška ir sunkiai sveiku protu suvokiama istorija apie sūnų žudiką ir jo motinos aklą meilę.

 

Nusikaltimo vieta priminė skerdynes

1990 metų pradžioje sutuoktiniai Porco nusipirko namą nedideliame miestelyje Niujorko valstijoje, kur augino ir auklėjo du savo sūnus. Porco šeima gyveno pasiturinčiai, ją pažinojo  daugelis ir buvo gerbiami. Joan dirbo logopede vietos pradinėje mokykloje, o Peteris Porco – Apeliacinio teismo teisėjo padėjėjas. Peterį pažinojo visa teisininkų bendruomenė. Jis buvo gerbiamas, sąžiningas ir padorus žmogus, nes visada laikėsi įstatymų.

Sutuoktinių Porco‘ų vyresnysis sūnus Jonathanas buvo karo jūros pajėgų leitenantas. Jaunesnysis Christopheris mokėsi ekonomikos, Ročesterio universitete. Apytiksliai  300 km. nuo gimtųjų namų.

2004 metais lapkričio 15 dieną šioje draugiškoje šeimoje įvyko sveiku protu nesuvokiama tragedija.

Ryte, visada punktualiam ir pareigingam Peteriui Porco neatėjus į darbą, jo kolega atvyko pas jį į namus ir pamatė pasibaisėtiną vaizdą. Vyras iškvietė policiją.

Po to visose policijos ataskaitose buvo rašoma, kad nusikaltimo vieta priminė skerdynes. Kraujo buvo visur – ant grindų, sienų, lubų. Paskui tyrėjai išsiaiškino, kad sutuoktiniai Porco buvo naktį kapojami kirviu savo lovose. Bet ir po tokio žiauraus užpuolimo, 52 metų Peteris sugebėjo atsikelti iš lovos, nulipti iš antro aukšto į pirmą, net nueiti paimti rytinį laikraštį, kuris turėjo būti prie durų. Po to grįžo su laikraščiu rankoje ir nugriuvo prie laiptų. Medicinos ekspertai aiškino, kad buvo pažeista stipriai tik viena vyro galvos smegenų pusė, o atsakinga už mąstymą, veiksmus ir panašiai, liko nesužalota. Todėl vyras instinktyviai atliko veiksmus, kuriuos, panašu, atlikdavo kiekvieną rytą prieš eidamas darbą. Bet jei jis nebūtų atsikėlęs iš lovos, vaikščiojęs ir dėl to nukraujavęs, tikėtina, kad būtų buvę galima išgelbėti ir jo gyvybę. Nukentėjusiojo kaklas buvo supjaustytas tarsi pjūklu.

Bet užpuoliko pėdos jau buvo ataušusios.

Per pirminę apžiūrą tyrėjai atkreipė dėmesį, kad lango tinklelis buvo nuplėštas, todėl manyta, jog būtent per čia  į namus ir įsibrovė nusikaltėlis. Policininkai pamanė, kad tai nepavykusi vagystė su įsilaužimu.

Policijos pareigūnai pirmiausiai pradėjo ieškoti įkalčių pirmame aukšte. Bet netrukus juos apėmė abejonės, kad tai vis dėlto ne vagystė. Jiems kilo įtarimų, kad nusikaltėlis gerai pažinojo šeimą.

Po to policijos tyrėjai užlipo į antrą aukštą. Nusikaltimo ginklą – kruviną kirvį rado miegamajame ant lovos. Greta krauju pasruvusi Joan Porco. Moters kūnas taip pat buvo smarkiai sužalotas kirviu, kad net neįmanoma buvo jos pažinti iš veido.

Bet prieš išgabenant  Joan Porco į ligoninę, ji spėjo kai ką pranešti. Vienas pareigūnų jos paklausė:

  • Ponia Porco, jūs girdite mus?

Moteris linktelėjo galvą ir tuo pačiu vedžiojo pakėlusi pirštą aukštyn ir žemyn. Po to tyrėjas  paklausė, ar ji žino, kas užpuolė ją

Moteris linktelėjo galvą ir vėl pajudino pirštą žemyn ir aukštyn.

Tada tyrėjas tiesiai šviesiai paklausė:

  • Tai Jonathanas?

Moteris neigiamai palingavo galvą ir pirštu į šonus.

Tada  pareigūnas vėl paklausė:

  • Tai Christopheris?

Moteris pritariamai linktelėjo galvą ir pamojavo pirštu aukštyn žemyn.

Po to šie Joan Porco gestai buvo karštai ir ilgai aptarinėjami teismo proceso metu.

Prašė, kad paliktų sūnų ramybėje ir ieškotų tikrojo vyro žudiko

Dar nespėjus nė įsibėgėti nusikaltimo tyrimui, laikraščio „Times Union“ reporteriai susirado 21 metų Christopherį Porco Ročesterio universitete.

Po to Chrisas iš karto paskambino į vietos policijos skyrų ir pasakė pareigūnams, kad ką tiktai grįžo ir išgirdo iš kitų baisią žinią.

  • Pasakykite, kad atsitiko? Man skambino iš laikraščio „Times Union“ ir pasakė, kad mano tėvai nužudyti šiandien. Jūs galite ką nors man pasakyti?

Tuo metu girdėję Chriso balsą sakė, kad jo intonacija buvo tokia, tarsi jis būtų radęs kažkieno pamestą automobilio rato gaubtą.

Nieko nelaukdamas vaikinas išskubėjo į tėvų namus, pasakęs bendrakursiams, kad nori pabūti greta mamos.

Nors Joan Porco savo gestais  jau aiškiai parodė, kad jos sūnus Christopheris yra pagrindinis įtariamasis, bet norint policininkams tai įrodyti, reikėjo, kad motina patvirtintų savo kaltinimą.

Moteris jau kelias dienas gulėjo sukeltoje dirbtinėje komoje ir niekas netikėjo, kad jai pavyks ištrūkti iš mirties nasrų. Visų nuostabai moteris atsipeikėjo, bet pasakė prie jos budėjusiems pareigūnams, kad nieko neprisimena ir nekaltina savo sūnaus dėl užpuolimo. Vėliau ji net parašė laišką vietos laikraščiui, kur tiesiog maldavo policininkų, kad paliktų jos sūnų ramybėje ir ieškotų tikrojo vyro žudiko.

Bet policijos pareigūnams Christopheris Porco ir toliau lieka įtariamasis. Ir norėdami pateikti kaltinimus jam, kelis mėnesius renka įkalčius.  Tiksliau, tyrėjai net visus metus stengėsi įrodyti, kad tai ne jis įvykdė nusikaltimą. Tiesiog tyrėjai nusprendė pirmiausiai imtis tokios taktikos: „Ką gi, įrodykime, kad ne jis užmušė. Pažiūrėsim, kas išeis“.  Bet visi surinkti įrodymai liudijo prieš Chrisą.

Praėjus beveik metams po užpuolimo,  vaikinui pateikiamas kaltinimas dėl tėvo nužudymo ir pasikėsinimo į motinos gyvybę. Bet motina ir toliau tvirtino, kad jos sūnus nekaltas.

„Kvaila net galvoti, kad Christopheris norėjo nužudyti ir sunkiai sužaloti savo tėvus dėl pinigų“, – tvirtino ir jo advokatė. Ir  įtariamasis paleidžiamas į laisvę  iki teismo už užstatą.

2005 metais birželio 28 dieną prasideda septynias savaites trukęs teismo procesas.

Christopheris Porco ir jo motina įeina į teismo salę, įsikabinusi jam į parankę, o rūpestingas sūnus nepaleidžia jos nė per žingsnį.

Moteris mėgino susitaikyti su vyro netektimi, bet pamatė, kad jos šeima griūva: vyresnysis sūnus Jonathanas, matydamas aklą motinos meilę  jo jaunesniajam broliui, galvoja, kad jis nekaltas, nutraukė ryšius.

Šios šeimos  tragedija buvo aptarinėjama kone kasdien laikraščių puslapiuose iki smulkiausių detalių.

Teismo salėje pirmiausiai prokuroras kreipėsi į prisiekusiuosius. Mat reikėjo įrodyti, kad Chrisas turėjo motyvą nužudyti tėvus. Tyrėjai atrado Chriso elektroninį susirašinėjimą su tėvu ir motina. Likus keliems mėnesiams iki tragedijos buvo aišku, kad jų santykiai tik blogėjo. Chrisas rimtai susipyko su tėvu, nes paaiškėjo, kad sūnus giliai įklimpęs į skolas. Jis mėgo gyventi ne pagal savo kišenę ir išgales.

Tik po tragedijos Chriso bendramoksliai sužinojo ir labai nustebo, kad jis nėra multimilijonierius, kaip jau buvo spėjęs visiems pasigirti. O jie ir patikėjo.

Netrukus paaiškėjo , kad sūnus ne kartą buvo padirbęs tėvo parašus ant čekių. Tokiu būdu jis gavo banko paskolą ir nusipirko ryškiai geltonos spalvos „Jeep‘ą“, kuriuo ir važinėjo. Buvo ir dar ne vienas ar net keli tokie panašūs atvejai, todėl tėvas niršo ir grasino daugiau neremti jo.

Teisme prokuroras tvirtino, kad Chrisas nuėjo per daug toli ir nebegalėjo išlipti iš finansinės duobės.

Be to, teisme paaiškėjo, kad policijos pareigūnai jau anksčiau lankėsi Porco namuose dėl kompiuterių vagystės. Tėvas kreipėsi į policiją, bet netrukus paaiškėjo, kad sūnus pavogė abu tėvų kompiuterius ir pardavė juos. Tada tėvams net  į galvą nešovė mintis, kad taip padarė jų sūnus. Bet sužinoję, jie atsiėmė pareiškimus ir byla nepasiekė teismo.

 

Vos įėjęs per duris, pasinaudojo kodu ir iš karto atjungė signalizaciją

Po to bylos kaltintojai perėjo prie Chriso alibi. Per apklausą vaikinas tvirtino, kad nebuvo išėjęs iš bendrabučio tą naktį, kai jo tėvai buvo užpulti kirviu. Jis aiškino, kad buvo bendrabučio svečių salėje ir žiūrėjo televizorių ir, be jokios abejonės, kas nors iš studentų tikrai turėjo jį matyti. Taip jau sutapo, kad būtent tą naktį jo bendramoksliai praleido kone visą naktį, žiūrėdami filmus, ir patvirtino, kad Chriso ten nematė.

Paneigę įtariamojo alibi, jau antrąją teismo dieną kaltintojai pateikė savo versiją Tą naktį Chrisas išvažiavo iš universiteto savo automobiliu. Ir tai patvirtino, peržiūrėjus stebėjimo kameras, kur tamsiame nakties fone išsiskyrė ir ryškai matėsi jo geltonos spalvos džipas. Tėvų namai gana toli, daugiau kaip 300 km. Chriso vairuojama mašina pateko į kamerą, kai jis išvažiavo  iš universiteto teritorijos 10.30 val. vakare. Vaikiną kameros užfiksavo ir jau apmokant greitkelio mokestį. Iškviesta į teismą kasininkė patvirtino, kad 1.51 val. nakties ji paėmė pinigus iš vyro, panašaus į Chrisą Porco. Tas apmokėjimo punktas viso labo tik 16 km. nuo sutuoktinių Porco‘ų namų. Taip pat prokuroras paaiškino ir kaip buvo įeita į namus –  atsirakinus atsarginiu raktu, kuris paprastai būdavo padėtas po gėlių vazonu. Tai dar vienas akivaizdus įkaltis, įrodantis, kad žudikas labai gerai žinojo namus. Vos įėjęs per duris, jis pasinaudojo kodu ir iš karto atjungė signalizaciją.

Teisme Chriso brolis Jonathanas patvirtino, kad tik 6 žmonės žinojo tą kodą. Ir Chrisas vienas iš jų.

Po to Chrisas nuėjo tiesiai į rūsį, kur jo tėvas laikė įvairius instrumentus. Ten jis ir susirado kirvį.

Apie 2.15 val. nakties vaikinas užlipo į antrąjį aukštą, atidarė miegamojo duris ir pradėjo kapoti miegojusius tėvus kirviu. Po to numetė jį ant lovos ir išbėgo iš kambario.

Vėliau atliktas skrodimas parodė, kad Peteriui Porco‘ui buvo smogta kirviu 17 kartų. Motina, kapojama kirviu, prarado kairę akį ir dalį žandikaulio.

Nusprendęs, kad tėvai nebegyvi, Chrisas išlaužė lango tinklelį, norėdamas inscenizuoti vagystę su nevykusiu įsilaužimu. Po to, norėdamas sumėtyti pėdas ir suklaidinti policininkus, jis nupjovė telefono liniją 4.54 val. ryte. Po to, nieko nelaukdamas, jis sėdo į automobilį ir grįžo į Ročesterį, kurį pasiekus, 8.30 val. ryte stebėjimo kameros vėl užfiksavo pravažiuojantį geltonos spalvos  „Jeep‘ą“.

Kai teisme kaltinamojo alibi nepasitvirtino, buvo pakviesta duoti parodymus jo motina. Bet advokatų džiaugsmui, Juan Porco pasakė, kad neprisimena užpuolimo nakties. Moteris prisiminė tik tai, kas vyko likus ne mažiau kaip 36 val. iki tragedijos. Po to ji prisiminė, kas įvyko  jau praėjus keturioms savaitėms po užpuolimo. „Jos atmintyje tvyro didžiulė juoda skylė, prarijusi visus baisius tos nakties prisiminimus“, – teigė advokatas.

Medicinos ekspertai, policininkai, Chriso draugai taip pat davė parodymus.

Bet geriausias liko pabaigoje. Porco‘ų kaimynas teisme patvirtino,  kad užpuolimo naktį jis matė geltoną Christopherio džipą. 4.30 val. ryte kaimynas važiavo į darbą ir visai atsitiktinai pastebėjo mašiną.

2005 metai, rugpjūčio 4 diena. Teisėjas suteikė žodį teisiamojo gynėjui, patyrusiam advokatui Terry‘iui Kindlonui, kuris pateikė ne piktavalio žudiko portretą, nužudžiusį tėvus dėl pinigų, o naivų vaiką, kuris myli tėvus, bet daro klaidas.  Nuo jo kliuvo ir tyrėjams.

„Sunkiai sužalotos moters palinkčiojimai dar nieko nereiškia, bet policininkai jau iš pat pradžių nusprendė, kad įtariamasis Christopheris Porco. Todėl ir neieškojo kitų įkalčių, o nekalto žmogaus gyvenimas gali būti visiškai sugriautas, – tvirtino advokatas.

Per 23 teismo proceso dienas buvo pristatyta aibę įkalčių, parodymų, vaizdo įrašų, laiškų, policijos įrašų ir kitų dokumentų.

Prisiekusieji išėjo tartis ir grįžo po 6 valandų. Taip greitai, kad teisiamojo motina Joan Porco nesuspėjo laiku atvažiuoti iš viešbučio. Prisiekusieji vienbalsiai pripažino Christopherį Porco kaltu dėl tėvo nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti motiną. Jis buvo nuteistas 46 metų  laisvės atėmimo bausme.

Chrisą, sėdintį kalėjime, lanko tik motina. Moteris ir toliau tiki, kad jos sūnus neįvykdė šio nusikaltimo.

 

Post Scriptum

Christopherio Porco byla buvo prisiminta po 15 metų, kai jis, būdamas 21 metų studentas,

kirviu užpuolė tėvus ir buvo nuteistas už tėvo nužudymą ir bandymą nužudyti motiną.

Dabar Chrisui 36 metai. Jis atlieka 46 metų laisvės atėmimo bausmę ir galės pateikti malonės prašymą ne anksčiau kaip 2052 metais gruodžio mėnesį.

Net ir praėjus 15 metų po įvykdyto žiauraus nusikaltimo, jis vis dar susiduria su didžiuliu vietinių gyventojų smalsumu.

Nuteistojo advokatas Terry Kindlonas taip pat nenuleidžia rankų. Jo ne vieną kartą atmestą apeliacinį skundą dabar nagrinėja Aukščiausiasis Teismas.

Christopheris Porco ir jo motina Joan Porco į teismo salę visada ateidavo įsikabinusi į sūnaus parankę.

 

 

„Youtube“ stop kadrai

 

 

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą