Žmonės reaguoja skirtingai į įžeidžiančius žodžius ir darbus. Vieni greitai atvėsta, o kiti greitai  įsižeidžia ir linkę kerštauti, pasitaikius palankiai progai. Astrologai išsiaiškino, kaip skirtingų Zodiako ženklų atstovai reaguoja į įžeidimus ir kaip galima paprašyti jų atleidimo, norint išspręsti konfliktą. Aišku viena, kad galima susitaikyti su kiekvienu, todėl nenusiminkite ir mokykitės ieškoti kompromisinių sprendimų.

 

AVINAS (kovo 21 – balandžio 20)

Stipriai įskaudinti Aviną yra gana problemiška, nes jie patys mėgsta rėžti tiesą į akis, kokia ji bebūtų. Ir paprastumą. Bet jei vis dėlto įžeidėte šio ženklo atstovą, būkite pasiruošę, kad paprastu „atsiprašau“ nepavyks atsipirkti. Avinui yra svarbu įrodant gerus ketinimus poelgiais, o ne brangiomis dovanomis ir dėmesiu. Kuo stipriau įžeidėte ar kirtote per Avino savimeilę ir pasididžiavimą, tuo daugiau turėsite įdėti pastangų jo atsiprašant. Jei susipykote su giminaičiu ar šeimos nariu, gimusiu po šiuo Zodiako ženklu, pabandykite įtikti jam, prisiėmę daugiau namų ruošos darbų. O su Avino kolegomis ar draugais taip pat pavyks atstatyti gerus santykius, suteikus jiems pagalbą ar naudingų paslaugų.

 

JAUTIS (balandžio 21 – gegužės 21)

Jautis pagal savo prigimtį yra labai pažeidžiamas, nepaisant to, kad jie  ir stengiasi paslėpti šias savybes už savo rūstaus žvilgsnio ir išorinio nepasiekiamumo. Įžeisti Jautį nėra sunku, bet daug sunkiau tai suprasti. Susitaikant, didesnį dėmesį reikėtų sutelkti į atsiprašymo žodžius, kurie, kaip sakoma,  turi pamaloninti ir katiną. Kitaip tariant, kuo nuoširdesnis bus jūsų atsiprašymas, tuo greičiau Jautis atlėgs, nusileis  ir  atleis. Bet tai gali užtrukti ir ne vieną dieną. Taigi, būkite pasiruošę tvirtovės paėmimui, kad įsitikintumėte, jog jums atleido, nebepyksta ir nesinešioja apmaudo ir blogio užantyje. Tuo tarpu įžeidus savo antrąją pusę, gimusią po šiuo Zodiako ženklu, galite surengti romantišką pasimatymą  ar vakarėlį ir taip, tikėtina, susigrąžinsite jos palankumą.

 

DVYNIAI (gegužės 22 – birželio 21)

Su Dvyniais jūs galite susiginčyti ir susipykti, kaip sakoma, lygioje vietoje ir šio žvaigždyno atstovai ilgą laiką prisimins nuoskaudą ar apmaudą. Paprašyti Dvynių atleidimo yra gana sudėtinga dėl jų permainingos prigimties. Mat neretai jie patys nežino, ko nori būtent kaip kompensaciją  gauti už moralinės žalos atlyginimą. Pasak astrologų, geriausia taktika būtų pasitelkus flirto ir garbinimo kalba, kurią taip mėgsta šio ženklo atstovai. Dvyniai apskritai yra labai „gobšūs“ komplimentams ir rodomai pagarbai jiems. Todėl be jokios abejonės atstatysite su Dvyniais gerus santykius nuoširdžiai jais žavintis ar net prisipažįstant meilėje. Galima pagirti ir Dvynių pomėgius, kurie sukeltų jo entuziazmą ir audringą pritarimą bei susižavėjimą.

 

VĖŽYS (birželio 22 – liepos 22)

Vėžio ženklo atstovai yra labai jautrūs ir įžeidūs, todėl sėkmingai atsiprašius jų, galite tapti šio klausimo  meistrais. Tiesa, šio ženklo atstovai  ir atleidę  skriaudėjui, neretai lieka savo išgyventų emocijų įtakoje ir  po kiek laiko vėl grįžta prie to klausimo arba ilgai prisimena. Todėl šiuo atveju labai svarbu ištvermė ir atkaklumas, nes Vėžys mėgsta, kai kas nors atkreipia dėmesį, rūpinasi ir gerbia jo nuomonę. Taigi, jei norite palaikyti draugiškus santykius su šio ženklo atstovu, būkite pasiruošę metodiškai įrodinėti jam savo palankumą ir pagarbą. O jei prisidirbote šio ženklo atstovui blogais darbais, teks nuoširdžiai atgailauti. Beje, vietoje atsiprašymo žodžio galite Vėžiui įteikti dovaną. Pavyzdžiui, papuošalą, su jo Zodiako ženklo akmens talismanu. Turėtų padėti.

 

LIŪTAS (liepos 23 – rugpjūčio 23)

Liūtai iš prigimties yra labai kerštingi, todėl geriau su jais nesipykti. Iškrėtę kiaulystę didžiajam šio ženklo atstovui, būkite pasirengę bet kokiam įvykių scenarijui ir versijai. Mat šio ženklo atstovas  greičiausiai neparodys savo nuoskaudos, tačiau galite atpažinti apie atsiradusias problemas santykiuose iš jo šalto kalbėjimo ir arogancijos. Vienintelis dalykas, galintis padėti susigrąžinti  Liūto palankumą – tai savipasiaukojimas, todėl būkite pasirengę atlikti tikrą žygdarbį. Priešingu atveju, jums neteks patirti šilto emocinio tarpusavio ryšio su šiuo ženklo atstovu. O išdavus išdidų Liūtą, jis gali tiesiog nutraukti visus ryšius su jumis, kuriuos po to bus nepaprastai sunku atkurti. Tokiu atveju gali padėti  nebent brangios dovanos. Pavyzdžiui, aukso papuošalai, kuriuos Liūtas  ne tik labai mėgsta, bet tiesiog dievina.

 

MERGELĖ (rugpjūčio 24 – rugsėjo 23)

Mergelės mėgsta viską kontroliuoti, todėl nusikaltus šio ženklo atstovui, pasiruoškite ilgam ir rimtam pokalbiui. Tiksliau, Mergelės pamokslavimui. Bet nemanykite, kad Mergelė atleis jums be jokios priežasties. Turėsite paaiškinti ne tik savo veiksmo motyvus, bet ir pasakyti, kaip atgailaujate ir kokias emocijas patiriate. Savo ugningą kalbą gerai būtų palaikyti nuoširdžiais apgailestaujančiais žodžiais ar vertinga dovana. Tik tada galite tikėtis atleidimo. Jums bus lengviau, jei Mergelė supras, kodėl taip, o ne kitaip padarėte ir kokių tikslų siekėte. Tik tokiu atveju konfliktas gali būti galutinai išspręstas ir amžinai liks praeityje.

 

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 – spalio 23)

Svarbu, kad Svarstyklės matytų nuoširdžią atgailą, tik tada galite tikėtis išsaugoti draugiškus santykius tarp jūsų. Be to, turėsite paaiškinti savo veiksmų motyvus, kad šio ženklo atstovams neliktų jokių abejonių. Jei pavyktų įtikinti, kad buvote atsidūrę beviltiškoje situacijoje ar streso būsenoje, šio ženklo atstovas elgsis nuoširdžiai ir diplomatiškai. Priešingu atveju, Svarstyklės gali apsisukti ir išeiti, nutraukdamos bet kokius santykius su jumis. Nepaisant to, kad šio ženklo atstovai yra  nekonfliktiški ir atlaidūs, bet tik ne išdavystei ir tyčiniams veiksmams. Kaip avansą susitaikymui, galite pagirti šio ženklo atstovų stipriąsias puses ir talentus.

 

SKORPIONAS (spalio 24 – lapkričio 22)

Skorpionai yra kerštingi, nes bet kokį įskaudinimą ar pažeminimą jų adresu, priima kaip asmeninį įžeidimą. Net ir mėginant susitaikyti su šio ženklo atstovu, sugeba ironizuoti, pasišaipyti ar net pasibjaurėti ir paniekinti, todėl būkite pasiruošę „kramtyti lūpas“ tvirtai sukandus dantis ir toliau prašyti atleidimo už tai, ką padarėte ir ko nepadarėte. Jums bus lengviau, jei prisiminsite, kad Skorpiono švelnūs atsakymai yra tik gynybinė reakcija į nuoskaudą. Vienaip ar kitaip, bet astrologai rekomenduoja neužsiangažuoti ties šio ženklo atstovo elgesiu. Daug geriau bus, jei pavyks mintyse medituoti ir pasinerti į ramią harmonijos ir pusiausvyros būseną.

 

ŠAULYS (lapkričio 23 – gruodžio 22)

Galite prašyti Šaulio atleidimo tik tuo atveju, jei nuoširdžiai atgailausite. Šio žvaigždyno atstovai yra liguistai jautrūs melui ir nepakenčia bet kokia jo pasireiškimo forma. Todėl patartina pirmiausiai nusiteikti susitaikymui ir tik po to imtis aktyvių veiksmų. Nebus sėkminga taktika, jei pradėsite  skambiais žodžiais ir garsiai šlovinti Šaulį. Todėl patartina tyliai ir ramiai pripažinti savo kaltę suklydus, pažadėti pasitaisyti, nebekartoti tų pačių klaidų ir atsiprašyti. Puikus atsiprašymo žingsnis iš jūsų pusės būtų ir paprastai apkabinus šio ženklo atstovą bei pakštelėjus į skruostą. Nes taktiliniai pojūčiai paprastai padeda rasti bendrą kalbą ir pamiršti ginčą.

 

OŽIARAGIS (gruodžio 23 – sausio 20)

Ožiaragiai sunkiai išgyvena kritiką dėl savo elgesio, todėl jie gali kaip reikiant įsižeisti neigiamai ar netinkamai atsiliepus ir įvertinus jų nuveiktus darbus, pasmerkus juos dėl kokio nors priimto sprendimo ar net suabejojus jų kompetencija. Šiuo atveju jūs net negalite tikėtis, kad atsiprašymas paveiks ir suminkštins šio ženklo atstovo širdį. Turėsite ilgai kalbėtis su Ožiaragiu, pagrįsti savo poziciją ir leisti jam suprasti, kad nekritikuojate jo, o tiesiog konstatuojate įvykusį veiksmą. Kai Ožiaragis suvoks, kad neturite piktų ketinimų, jis atleis jums. Tačiau ateityje būkite atsargūs savo pareiškimais. Pirmiausiai paaiškinkite Ožiaragiui savo požiūrį į vienus ar kitus dalykus, kad išvengtumėte konfliktų ir nepatirtumėte nemalonių situacijų.

 

VANDENIS (sausio 21 – vasario 19)

Mažai tikėtina, kad Vandenis pirmas žengs žingsnį susitaikymo link. Bet ne dėl savo savimeilės ar išdidumo, o  dėl to, kad jis gali tiesiog pamiršti ginčą ir įžeidimą, sutelkdamas savo  dėmesį  neatidėliotiniems rūpesčiams ir darbams. Be to, šio ženklo atstovai  nėra konfliktiški ir nelinkę kelti skandalu. Todėl jei kuo nors ir prasikaltote ar nusižengėte šio Zodiako ženklui, tai greičiausiai neturės blogos įtakos jūsų santykiams. Todėl kartais geriau būna apskritai nepriminti jam, kas buvo negerai. Tačiau, jei labai skausmingai įžeidėte šio ženklo atstovą, duokite jam laiko atsikvošėti ir tik po to nuoširdžiai paprašykite atleidimo, paaiškindami, kuo jūs vadovavotės. Vandenis nėra linkęs kerštauti ir nešioti blogį užantyje, todėl jums bus greitai atleista.

 

ŽUVYS (vasario 20 – kovo 20)

Žuvys yra labai emocinės, todėl jos ilgai ir skausmingai išgyvena įžeidimą. Be to, šio ženklo atstovams labai svarbu pasidalinti savo emocijomis su kitu žmogumi, o tai reiškia, kad jums reikia paskubėti nuoširdžiai atsiprašyti. Priešingu atveju, šio žvaigždyno atstovai gali dar labiau įsižeisti ir supykti, o tada susitaikymas bus labai problemiškas. Svarbu, kad parodytumėte jog esate susirūpinę  ir stengtumėtės pataisyti padėtį gerais darbais bei draugišku nusiteikimu. Tokia taktika padėtų greitai numalšinti konfliktą ir tęsti draugišką bendravimą.

PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ

Prašome įvesti savo komentarą!
Įveskite čia savo vardą